Ştefan Vlas Deputat în Parlamentul Republicii Moldova (PL)

Ştefan Vlas (PL)
x3 x9 x1
Declaraţii în original
2016
Sursa: Autoritatea Naţională de Integritate
2015, 2013, 2012
Comisia Naţională de Integritate
2014
Parlamentul Republicii Moldova
2012-2013, 2008-2009, 2007-2008
Comisia Electorală Centrală
Interese: 2015, 2014, 2013, 2012
Parlamentul, Comisia Naţională de Integritate

Declaraţiile de avere şi interese ale lui Ştefan Vlas pentru anii 2012–2016 depuse la organele abilitate în conformitate cu legislaţia în vigoare. Începând cu 4 septembrie 2015 şi până în prezent Ştefan Vlas ocupă funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, fiind membru al fracţiunii Partidului Liberal.

+465,899.26-0.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu Alte surse 149.2 66.7    
215,899.26 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Casă de locuit / 1992 Spaţiu comercial / 2001 Garaj / 1992 125.7 91.1 93.0 51.7 106.9 29.6
188,216.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 2016x1 Agricol / 1994x1 Intravilan / 2015x2 Intravilan / 2002x1 Extravilan / 2015x2 Extravilan / 1994x2 1.71 0.31 ? 0.05 ? 0.29 17.2 ≈4.01 ?2 13.83 ? ≈4.0
39,044.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
ZIL MMZ (1984) / 1992 3.84
3,843.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
MDL / 2016 MDL / 2015 MDL / 2014 250.0 50.0 420.0
300,000.00 lei
 1. Valoarea terenurilor (1994) nu este specificată în declaraţie pe motiv că acestea nu au fost înregistrate la oficiul cadastral. În tabel este indicată valoarea de piaţă a terenurilor.
 2. Suprafaţa şi valoarea terenurilor (2015) nu sunt specificate în declaraţie.
 3. Pentru prima dată terenul intravilan (2002) apare în declaraţia din anul 2016.
 4. Pentru prima dată camionul ZIL MMZ apare în declaraţia din anul 2016. Valoarea acestuia (900 dolari SUA) este calculată în lei la cursul BNM.
Domeniul de activitate Denumirea unității Calitatea deținută Valoarea Cota parte
Legislativ Parlamentul Republicii Moldova Deputat 149,164.26 MDL -
Politic Partidul Liberal Preşedintele OT Hînceşti - -
Producere, comerţ Icam S.A. Acţionar 475.00 MDL 95 acţiuni
Producere, comerţ Floare-Carpet S.A. Acţionar (soţia) 300.00 MDL 75 acţiuni
Producere, comerţ Ionel S.A. Acţionar (fiul) 54.00 MDL 54 acţiuni
Public Primăria s. Sărata-Galbenă Primar 67,144.87 MDL -
Public Congresul Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) Vicepreşedinte - -
Producere, comerţ CAP Agrosargal Asociat 1.71 ha -

Finanţarea partidelor şi a campaniilor electorale

Anul Anul Valoarea donaţiilor Venitul anual obţinut Beneficiar Beneficiar
Alegeri 2016 Alegeri 2016 14,698.00
215,899.26
Partidul Liberal PL
Partide 2016 Partide 2016 14,698.00 Partidul Liberal PL
+185,399.21-0.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu 114.7 20.7
135,399.21 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Casă de locuit / 1992 Spaţiu comercial / 2001 Garaj / 1992 125.7 91.1 93.0 51.7 106.91 29.6
188,216.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 1994x1 Intravilan / 2015x2 Intravilan / 2002x1 Extravilan / 2015x2 Extravilan / 1994x2 0.31 ? 0.05 ? 0.29 ≈4.02 ?3 13.8 ? ≈4.0
21,840.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
ZIL MMZ (1984) / 1992 3.8
3,843.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
MDL / 2015 MDL / 2014 50.0 420.0
470,000.00 lei

Declaraţia conţine informaţii incomplete despre proprietăţile deţinute, precum şi angajamentele financiare asumate până în anul depunerii declaraţiei, fapt ce contravenea legislaţiei în vigoare la acel moment. Tabelul este completat în baza declaraţiilor depuse în anii următori.

 1. Valoarea spaţiului comercial este preluată din Declaraţia 2016.
 2. Valoarea terenurilor (1994) nu este specificată în declaraţie pe motiv că acestea nu au fost înregistrate la oficiul cadastral. În tabel este indicată valoarea de piaţă a terenurilor.
 3. Suprafaţa şi valoarea terenurilor (2015) nu sunt specificate în declaraţie.
+525,699.36-0.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu 77.1 28.6
105,699.36 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Casă de locuit / 1992 Spaţiu comercial / 2001 Garaj / 1992 125.7 91.1 93.0 51.7 106.91 29.6
188,216.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 1994x1 Intravilan / 2002x1 Extravilan / 1994x2 0.31 0.05 0.29 ≈4.02 13.8 ≈4.0
21,840.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
ZIL MMZ (1984) / 1992 3.8
3,843.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
MDL / 2014 420.0
420,000.00 lei

Declaraţia conţine informaţii incomplete despre proprietăţile deţinute până în anul depunerii declaraţiei, fapt ce contravenea legislaţiei în vigoare la acel moment.

 1. Valoarea spaţiului comercial este preluată din Declaraţia 2016.
 2. Valoarea terenurilor (1994) nu este specificată în declaraţie pe motiv că acestea nu au fost înregistrate la oficiul cadastral. În tabel este indicată valoarea de piaţă a terenurilor.
+91,109.95-0.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu 60.8 30.3
91,109.95 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Casă de locuit / 1992 Spaţiu comercial / 2001 Garaj / 1992 125.7 91.1 93.0 51.7 106.91 29.6
188,216.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 1994x1 Intravilan / 2002x1 Extravilan / 1994x2 0.31 0.05 0.29 ≈4.02 13.8 ≈4.0
21,840.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
ZIL MMZ (1984) / 1992 3.8
3,843.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei

Declaraţia conţine informaţii incomplete despre proprietăţile deţinute până în anul depunerii declaraţiei, fapt ce contravenea legislaţiei în vigoare la acel moment.

 1. Valoarea spaţiului comercial este preluată din Declaraţia 2016.
 2. Valoarea terenurilor (1994) nu este specificată în declaraţie pe motiv că acestea nu au fost înregistrate la oficiul cadastral. În tabel este indicată valoarea de piaţă a terenurilor.
+91,727.50-0.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu 51.5 40.2
91,727.50 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Casă de locuit / 1992 Spaţiu comercial / 2001 Garaj / 1992 125.7 91.1 93.0 51.7 106.9 29.6
188,216.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 1994x1 Intravilan / 2002x1 Extravilan / 1994x2 0.31 0.05 0.29 ≈4.0 13.8 ≈4.0
21,840.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
ZIL MMZ (1984) / 1992 3.8
3,843.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei

Declaraţia conţine informaţii incomplete despre proprietăţile deţinute până în anul depunerii declaraţiei, fapt ce contravenea legislaţiei în vigoare la acel moment.

2011

Informaţii privind proprietăţile deţinute la finele anului 2011.Tabel completat în baza declaraţiilor depuse de către titular în anii următori.
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Casă de locuit / 1992 Spaţiu comercial / 2001 Garaj / 1992 125.7 91.1 93.0 51.7 106.91 29.6
188,216.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 1994x1 Intravilan / 2002x1 Extravilan / 1994x2 0.31 0.05 0.29 ≈4.02 13.83 ≈4.0
21,840.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
ZIL MMZ (1984) / 1992 3.84
3,843.00 lei
 1. Valoarea spaţiului comercial este indicată în baza declaraţiilor făcute începând cu anul 2016.
 2. Valoarea terenurilor (1994) nu este specificată în nicio declaraţie pe motiv că acestea nu au fost înregistrate la oficiul cadastral. În tabel este indicată valoarea de piaţă a terenurilor.
 3. Pentru prima dată terenul intravilan apare în declaraţia din anul 2016.
 4. Pentru prima dată camionul ZIL MMZ apare în declaraţia din anul 2016.