Despre avere.md și modul de monitorizare a integrității demnitarilor

avere.md are drept scop intensificarea controlului public asupra integrităţii persoanelor cu funcţii de demnitate publică şi sporirea eficienţei mecanismului de control a declaraţiilor de avere şi interese ale demnitarilor de către Autoritatea Naţională de Integritate.

Site-ul prezintă informaţii exhaustive despre veniturile, proprietăţile şi interesele a peste 260 demnitari din Republica Moldova, printre care deputaţi, membri ai Guvernului, Preşedintele Republicii Moldova şi funcţionari publici din Aparatul Preşedintelui RM, conducerea mai multor agenţii şi instituţii publice autonome, judecători ai Curţii Supreme de Justiţie ai Curţii Constituţionale şi preşedinţii Curţilor de Apel, membrii Consiliului Superior al Magistraturii, procurori, primari.

Datele sunt colectate din declaraţiile de venit depuse în mod public la Comisia Naţională de Integritate/ Autoritatea Naţională pentru Integritate şi/sau Comisia Electorală Centrală, a actelor de constatare ale CNI/ANI, emise în urma controlului averii şi intereselor personale şi a altor declaraţii depuse în instanţele relevante. În fişa fiecărui demnitar sunt prezentate datele agregate pe categorii precum şi neregulile majore depistate în completarea declaraţiilor, reieşind din cadrul legal existent la etapa depunerii declaraţiilor respective.

Suplimentar, sunt prezentate informaţii despre activitatea profesională şi afilierea politică a funcţionarului. Informaţiile sunt colectate în baza declaraţiilor de interes personal, apariţiile în anchetele jurnalistice, informaţia despre donaţiile şi cotizaţiile făcute partidelor politice pe durata exercitării funcţiei publice şi din alte surse verificabile.

Informaţia prezentată pe avere.md reflectă perioada 2008–2016, iar în cazul unor funcţionari şi anul 2017.


Proiectul “Sporirea controlului public asupra integrităţii persoanelor care deţin o funcţie de demnitate publică” a demarat în anul 2014 şi este implementat de către echipa Asociaţiei Pentru Democraţie Participativă “ADEPT” cu suportul financiar al Programului Buna Guvernare al Fundaţiei Soros-Moldova.