Dragoş Vicol Preşedintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului

Dragoş Vicol
x3 x0 x0
Declaraţii în original
2017
Sursa: Autoritatea Naţională de Integritate
2016
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
2015, 2014
Comisia Naţională de Integritate
Interese: 2014
Comisia Naţională de Integritate

Declaraţiile de avere şi interese ale lui Dragoş Vicol pentru anii 2014–2017 depuse la organele abilitate în conformitate cu legislaţia în vigoare. Începând cu 12 mai 2017 şi până în prezent Dragoş Vicol ocupă funcţia de preşedinte al Consiliului Coordonator al Audiovizualului (CCA).

Anterior a deţinut funcţia de şef al catedrei limbi moderne la Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport (2014–2015) şi membru al CCA (2015–2017).

Conform declaraţiilor depuse de Dragoş Vicol, familia acestuia este posesoare a 3 apartamente în mun. Chişinău. Demnitarul mai are două credite în lei, contractate în anul 2017 cu rata dobânzii de 0% şi scadente în 2018. În proprietatea familiei Vicol se află şi o cotă de participare în cadrul editurii “Orfeu” S.R.L., 29 acţiuni la banca comercială “Moldova Agroindbank” S.A. şi 7,600 acţiuni la administrator fiduciar “F.O.N.D.” S.A.

+2,327,260.05–210,597.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu Act. didactică, ştiinţifică şi de creaţie Depuneri inst. financiare Valori mob. / cote părţi SC Alte surse 136.1 134.51 255.4   100.0 140.3     2.3  
768,512.55 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2017 Apartament / 2011 Apartament / 2002 105.4 65.7 59.4 210.6 330.2 334.4
875,211.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
EURx1 MDLx12 0.0 € 2,509.7
2,509,731.54 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
MDL / 2017 MDL / 2017 MDL / 2016 1,550.7 8.0 10.4
1,558,747.50 lei
  1. Valoarea veniturilor obţinute în valută străină este calculată în lei la cursul BNM din 31.12.2017.
Domeniul de activitate Denumirea unităţii Calitatea deţinută Valoarea Cota parte
Public Consiliul Coordonator al Audiovizualului Preşedinte 136,087.32 MDL -
Didactic Universitatea Liberă Internaţională din Moldova Profesor universitar 44,653.79 MDL -
Didactic Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport Profesor universitar 85,902.91 MDL -
Didactic Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi (România) - 887.79 RON -
Public Academia de Administrare Publică Membru al consiliului - -
Editorial Orfeu S.R.L. (1992) Asociat - -
Financiar-bancar BC Moldova Agroindbank S.A. Acţionar (soţia) 4,361.00 MDL 29 acţiuni
Investiţii Administrator Fiduciar F.O.N.D. S.A. Acţionar (soţia) - 7,600 acţiuni
Public Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Profesional - 14,465.91 MDL -

Apariţii în anchete jurnalistice

DataTitlul ancheteiSursa
15 iunie 2017 Averea preşedintelui CCA în 2016: depozit bancar de 2 milioane de lei pe numele socrului pensionar

Noul preşedinte al Consiliului Coordonator al Audiovizualului (CCA), Dragoş Vicol, a trecut în declaraţia sa de avere pentru anul 2016 un depozit bancar de 2,1 milioane de lei la Eximbank. Oficial, contul aparţine socrului său pensionar. Preşedintele CCA precizează în document că acest depozit a fost deschis datorită “procentului atractiv” oferit pensionarilor — 16%, rata dobânzii fiind fixă.

Anticorupţie
12 mai 2017 CV-ul, depozitele de milioane şi apartamentele noului preşedinte CCA

Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA) are un nou preşedinte. În şedinţa din 12 mai, la câteva minute după ce membrii CCA au aprobat în unanimitate cererile de demisie ale şefului instituţiei, Dinu Ciocan, şi vicepreşedintelui, Nicolae Damaschin, cu şapte voturi pentru şi o abţinere, a fost ales preşedinte Dragoş Vicol.

Ziarul de Gardă
+645,956.03–0.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu Act. didactică, ştiinţifică şi de creaţie Depuneri inst. financiare Valori mob. / cote părţi SC Alte surse 116.6 131.9 215.1   14.21 153.4     4.4  
635,516.03 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2011 Apartament / 2002 65.7 59.4 330.2 334.4
664,614.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
EURx1 MDLx13 0.7 € 2,517.6
2,531,827.16 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
MDL / 2016 10.4
10,440.00 lei
  1. Valoarea veniturilor obţinute în valută străină este calculată în lei la cursul BNM din 31.12.2016.
+597,420.76–0.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu Act. didactică, ştiinţifică şi de creaţie Depuneri inst. financiare Valori mob. / cote părţi SC 66.1 126.8 249.9   151.7     2.9
597,420.76 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2011 Apartament / 2002 65.7 59.4 330.21 334.4
664,614.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
MDLx11 2,137.2
2,137,230.55 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei
  1. Valoarea bunurilor imobile nu este specificată în declaraţie. În tabel este indicată valoarea din Declaraţia 2016.
+452,685.31–0.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu Act. didactică, ştiinţifică şi de creaţie Depuneri inst. financiare Valori mob. / cote părţi SC 70.5 44.8 193.3   127.0 13.1   4.1
452,685.31 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2011 Apartament / 2002 65.7 59.4 330.21 334.4
664,614.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
MDLx9 1,923.3
1,923,347.05 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei
  1. Valoarea bunurilor imobile nu este specificată în declaraţie. În tabel este indicată valoarea din Declaraţia 2016.

2013

Informaţii privind proprietăţile deţinute la finele anului 2013.Tabel completat în baza declaraţiilor depuse de către titular în anii următori.
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2011 Apartament / 2002 65.7 59.4 330.2 334.4
664,614.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
0.00 lei