Vitalie Valcov Director general al Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova

Vitalie Valcov
x1 x0 x1
Declaraţii în original
2015, 2014, 2013, 2012
Sursa: Biroul Naţional de Statistică
Interese: 2015, 2014, 2013, 2012
Biroul Naţional de Statistică

Declaraţiile de venit şi interese ale lui Vitalie Valcov pentru anii 2012–2015 depuse la organele abilitate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

+311,184.37-0.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu Alte surse 159.2 34.81 117.2  
311,184.37 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 1999½ 87.5 509.62
254,772.50 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Citroen C5 (2003) / 2008 50.8
50,800.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
MDLx1 5.0
4,949.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei
  1. Valoarea veniturilor obţinute în valută străină este calculată în lei la cursul BNM din 31.12.2015.
  2. În tabel este indicată valoarea cadastrală integrală a apartamentului. Datele privind valoarea proprietăţilor deţinute de titular (din grafic) conţin doar valoarea cotei-părţi aflate în posesia acestuia.
Domeniul de activitate Denumirea unității Calitatea deținută Valoarea Cota parte
Public Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova Director general adjunct 159,159.00 MDL -
Comerţ Matconis-IL S.R.L. (1994) Asociat 882.00 MDL 49%
Servicii Floral-Document Centre S.A. Acţionar 4,740.00 MDL 237 acţiuni (5%)
+265,443.00-0.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu 148.8 116.6
265,443.00 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 1999½ 87.5 509.6
254,772.50 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Citroen C5 (2003) / 2008 50.8
50,800.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
MDLx1 2.6
2,586.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei
+249,653.00-0.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu Act. didactică, ştiinţifică şi de creaţie Alte surse 136.8     97.6 2.2 13.11
249,653.00 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 1999½ 87.5 509.6
254,772.50 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Citroen C5 (2003) / 2008 50.8
50,800.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
MDLx1 1.0
1,004.66 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei
  1. Valoarea veniturilor obţinute în valută străină este calculată în lei la cursul BNM din 31.12.2013.
+172,596.00-0.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu Act. didactică, ştiinţifică şi de creaţie 102.3   63.0 7.3
172,596.00 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 1999½ 87.5 509.6
254,772.50 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Citroen C5 (2003) / 2008 50.8
50,800.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei

2011

Informaţii privind proprietăţile deţinute la finele anului 2011.Tabel completat în baza declaraţiilor depuse de către titular în anii următori.
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 1999½ 87.5 509.61
254,772.50 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Citroen C5 (2003) / 2008 50.8
50,800.00 lei
  1. În tabel este indicată valoarea cadastrală integrală a apartamentului. Datele privind valoarea proprietăţilor deţinute de titular (din grafic) conţin doar valoarea cotei-părţi aflate în posesia acestuia.