Vitalie Valcov Director general al Biroului Naţional de Statistică

Vitalie Valcov
x1 x0 x0
Declaraţii în original
2017, 2016
Sursa: Autoritatea Naţională de Integritate
2015, 2014, 2013, 2012
Biroul Naţional de Statistică
Interese: 2015, 2014, 2013, 2012
Biroul Naţional de Statistică

Declaraţiile de avere şi interese ale lui Vitalie Valcov pentru anii 2012–2017 depuse la organele abilitate în conformitate cu legislaţia în vigoare. Începând cu 3 iunie 2016 şi până în prezent Vitalie Valcov ocupă funcţia de director general al Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova, funcţie deţinută şi în perioada 2001–2008.

În perioada 2010–2016 demnitarul a deţinut funcţia de director general adjunct al BNS.

Conform declaraţiilor depuse de Vitalie Valcov, familia acestuia este posesoare a unui apartament în mun. Chişinău, deţinut în 1/2 cotă parte.

+386,808.87–0.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu Reprezentant al statului în SC Înstrăinarea bunurilor Alte surse 136.1 26.4 30.61 109.9 83.8      
386,808.87 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 19991/2 87.5 509.52
254,772.50 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Citroen C5 (2003) / 2008 50.8
0.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
MDLx2 43.1
43,112.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei
  1. Valoarea veniturilor obţinute în valută străină este calculată în lei la cursul BNM din 31.12.2017.
  2. În tabel este indicată valoarea cadastrală integrală a apartamentului. Datele privind valoarea proprietăţilor deţinute de titular (din grafic) conţin doar valoarea cotei-părţi aflate în posesia acestuia.
Domeniul de activitate Denumirea unității Calitatea deținută Valoarea Cota parte
Public Biroul Naţional de Statistică Director general 136,057.00 MDL -
Public Î.S. Editura de Imprimate “Statistica” Preşedinte al Consiliului de Administraţie 26,420.00 MDL -
Comerţ Matconis-IL S.R.L. (1994) Asociat 882.00 MDL 49%
Servicii Floral-Document Centre S.A. Acţionar 4,740.00 MDL 237 acţiuni (5%)
+314,254.11–0.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu Reprezentant al statului în SC Alte surse 138.9 3.4 27.71 135.1   9.2
314,254.11 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 19991/2 87.5 509.5
254,772.50 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Citroen C5 (2003) / 2008 50.8
50,800.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
MDLx2 21.5
21,459.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei
  1. Valoarea veniturilor obţinute în valută străină este calculată în lei la cursul BNM din 31.12.2016.
+311,184.37–0.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu Alte surse 159.2 34.81 117.2  
311,184.37 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 19991/2 87.5 509.5
254,772.50 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Citroen C5 (2003) / 2008 50.8
50,800.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
MDLx1 4.9
4,949.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei
  1. Valoarea veniturilor obţinute în valută străină este calculată în lei la cursul BNM din 31.12.2015.
+265,443.00–0.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu 148.8 116.6
265,443.00 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 19991/2 87.5 509.5
254,772.50 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Citroen C5 (2003) / 2008 50.8
50,800.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
MDLx1 2.6
2,586.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei
+249,653.00–0.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu Act. didactică, ştiinţifică şi de creaţie Alte surse 136.8     97.6 2.2 13.11
249,653.00 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 19991/2 87.5 509.5
254,772.50 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Citroen C5 (2003) / 2008 50.8
50,800.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
MDLx1 1.0
1,004.66 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei
  1. Valoarea veniturilor obţinute în valută străină este calculată în lei la cursul BNM din 31.12.2013.
+172,596.00–0.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu Act. didactică, ştiinţifică şi de creaţie 102.3   63.0 7.2
172,596.00 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 19991/2 87.5 509.5
254,772.50 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Citroen C5 (2003) / 2008 50.8
50,800.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei

2011

Informaţii privind proprietăţile deţinute la finele anului 2011.Tabel completat în baza declaraţiilor depuse de către titular în anii următori.
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 19991/2 87.5 509.51
254,772.50 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Citroen C5 (2003) / 2008 50.8
50,800.00 lei
  1. În tabel este indicată valoarea cadastrală integrală a apartamentului. Datele privind valoarea proprietăţilor deţinute de titular (din grafic) conţin doar valoarea cotei-părţi aflate în posesia acestuia.