Petru Ursache Ex-judecătorul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova (2007–2018)

Petru Ursache
x2 x5 x2
Declaraţii în original
2016, 2015, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008
Sursa: Consiliul Superior al Magistraturii
2014
Comisia Naţională de Integritate
Interese: 2015, 2014, 2013, 2012
Comisia Naţională de Integritate

Declaraţiile de avere şi interese ale lui Petru Ursache pentru anii 2008–2016 depuse la organele abilitate în conformitate cu legislaţia în vigoare. Începând cu 11 iulie 2014 şi până la 10 aprilie 2018 Petru Ursache a ocupat funcţia de vicepreşedinte al Curţii Supreme de Justiţie şi preşedinte al Colegiului penal.

Conform declaraţiilor depuse de Petru Ursache, familia acestuia este posesoarea următoarelor bunuri imobile şi mobile: 2 case de locuit, dintre care una este situată în mun. Chişinău, iar cealaltă în s. Mateuţi, r-nul Rezina, 5 terenuri intravilane şi 2 automobile marca Volkswagen Passat şi Moskvich-412. În proprietatea familiei Ursache se află şi acţiuni în suma de 368,000 lei la fondul de investiţii “York-Invest” S.A., aflat în proces de lichidare.

+476,166.90-0.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu Alte surse 257.3 179.1   39.8
476,166.90 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Casă de locuit / 2010 Casă de locuit / 1991 271.4 45.0 1,326.3 3.41
1,329,742.30 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Intravilan / 2005x1 Intravilan / 2002x2 Intravilan / 1998x1 Intravilan / 1991x1 0.01 0.23 0.05 0.14 46.9 352.9 374.0 2
773,922.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Volkswagen Passat (1990) / 1997 Moskvich-412 (1991) / 1991 12.0 3.83
15,781.20 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei
 1. Valoarea casei de locuit (1991) este calculată în lei la cursul BNM.
 2. Valoarea terenului intravilan (1991) nu este specificată în declaraţie, pe motiv că acesta nu este înregistrat la oficiul cadastral.
 3. Valoarea automobilului Moskvich-412 este calculată în lei la cursul BNM.
Domeniul de activitate Denumirea unității Calitatea deținută Valoarea Cota parte
Jurisprudenţă Curtea Supremă de Justiţie Judecător 257,316.87 MDL -
Investiţii York-Invest S.A. Acţionar 368,000.00 MDL -
Didactic Institutul Naţional al Justiţiei Formator 3,234.54 MDL -
Didactic Universitatea de Stat din Moldova Membrul comisiei 2,935.60 MDL -

Apariţii în anchete jurnalistice

DataTitlul ancheteiSursa
22 august 2016 Curţile “supreme” ale judecătorilor

Judecătorii de la Curtea Supremă de Justiţie preferă să locuiască în case la sol, multietajate. Reporter de Gardă a “scanat” declaraţiile cu privire la venituri şi proprietate ale judecătorilor care activează în instanţa supremă din R. Moldova. Nu mai puţin 25 de magistraţi deţin în proprietate case individuale de locuit. Majoritatea dintre acestea se află în mun. Chişinău şi costă milioane de lei, mult peste veniturile declarate de aceşti judecători. Unii locuiesc în aceste case chiar dacă nu le-au indicat în declaraţii, aşa cum prevede legea.

Ziarul de Gardă
10 iunie 2016 Cum arată casele judecătorilor de la CSJ

Judecătorii de la Curtea Supremă de Justiţie preferă să locuiască în case la sol, multietajate. ZdG a “scanat” declaraţiile cu privire la venituri şi proprietate ale judecătorilor care activează în instanţa supremă din R. Moldova, constatând că nu mai puţin 25 de magistraţi deţin în proprietate case individuale de locuit. Majoritatea dintre acestea se află în mun. Chişinău şi costă milioane de lei, mult peste veniturile declarate de aceşti judecători. Unii locuiesc în aceste case chiar dacă nu le-au indicat încă în declaraţii, aşa cum prevede legea.

Ziarul de Gardă
4 septembrie 2015 Judecători cu lipici la donaţii

Fiecare al cincilea judecător din Republica Moldova a indicat în declaraţia sa cu privire la venituri şi proprietăţi, depusă pentru anii 2013–2014, că a obţinut cel puţin un bun sau o sumă de bani “din donaţii”.

Anticorupţie
11 aprilie 2013 Averea unui judecător din cartierul de elită de la Telecentru

Petru Ursache, judecător la Curtea Supremă de Justiţie, deţine o casă cu două nivele şi mansardă în cartierul de elită situat pe str. Pietrarilor şi Ciocârliei. Tot aici magistratul deţine şi câteva terenuri estimate la peste 1 milion de lei.

Ziarul de Gardă
+469,211.32-0.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu Act. didactică, ştiinţifică şi de creaţie Alte surse 286.9 3.2 179.1      
469,211.32 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Casă de locuit / 2010 Casă de locuit / 1991 271.4 45.0 1,326.3 3.41
1,329,742.30 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Intravilan / 2005x1 Intravilan / 2002x2 Intravilan / 1998x1 Intravilan / 1991x1 0.01 0.23 0.05 0.14 46.9 352.9 374.0 2
773,922.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Volkswagen Passat (1990) / 1997 Moskvich-412 (1991) / 1991 12.0 3.83
15,781.20 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
MDLx1 0.0
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei
 1. Valoarea casei de locuit (1991) este calculată în lei la cursul BNM.
 2. Valoarea terenului intravilan (1991) nu este specificată în declaraţie, pe motiv că acesta nu este înregistrat la oficiul cadastral.
 3. Valoarea automobilului Moskvich-412 este calculată în lei la cursul BNM.
+413,254.05-0.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu Act. didactică, ştiinţifică şi de creaţie Alte surse 246.4 4.0 162.8      
413,254.05 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Casă de locuit / 2010 Casă de locuit / 1991 271.4 45.0 1,326.3 3.41
1,329,742.30 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Intravilan / 2005x1 Intravilan / 2002x2 Intravilan / 1998x1 Intravilan / 1991x1 0.01 0.23 0.05 0.14 46.9 352.9 374.0 2
773,922.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Volkswagen Passat (1990) / 1997 Moskvich-412 (1991) / 1991 12.0 3.83
15,781.20 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
MDLx2 0.0
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei
 1. Valoarea casei de locuit (1991) este calculată în lei la cursul BNM.
 2. Valoarea terenului intravilan (1991) nu este specificată în declaraţie, pe motiv că acesta nu este înregistrat la oficiul cadastral.
 3. Valoarea automobilului Moskvich-412 este calculată în lei la cursul BNM.
+202,453.82-0.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu Act. didactică, ştiinţifică şi de creaţie Alte surse 110.6 9.3 82.6      
202,453.82 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Casă de locuit / 2010 Casă de locuit / 1991 271.4 45.0 1,326.3 3.41
1,329,742.30 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Intravilan / 2005x1 Intravilan / 2002x2 Intravilan / 1998x1 Intravilan / 1991x1 0.01 0.23 0.05 0.14 46.9 352.9 374.0 2
773,922.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Volkswagen Passat (1990) / 1997 Moskvich-412 (1991) / 1991 12.0 3.83
15,781.20 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
MDLx2 0.0
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei
 1. Valoarea casei de locuit (1991) este calculată în lei la cursul BNM.
 2. Valoarea terenului intravilan (1991) nu este specificată în declaraţie, pe motiv că acesta nu este înregistrat la oficiul cadastral.
 3. Valoarea automobilului Moskvich-412 este calculată în lei la cursul BNM.
+178,989.07-0.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu Alte surse 106.3 62.4 10.3  
178,989.07 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Casă de locuit / 2010 Casă de locuit / 1991 271.4 45.0 1,326.3 3.41
1,329,742.30 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Intravilan / 2005x1 Intravilan / 2002x2 Intravilan / 1998x1 Intravilan / 1991x1 0.01 0.23 0.05 0.14 46.9 352.9 374.0 2
773,922.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Volkswagen Passat (1990) / 1997 Moskvich-412 (1991) / 1991 12.0 3.83
15,781.20 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei
 1. Valoarea casei de locuit (1991) este calculată în lei la cursul BNM.
 2. Valoarea terenului intravilan (1991) nu este specificată în declaraţie, pe motiv că acesta nu este înregistrat la oficiul cadastral.
 3. Valoarea automobilului Moskvich-412 este calculată în lei la cursul BNM.
+265,742.79-0.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu Alte surse 105.3 62.4 98.1  
265,742.79 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Casă de locuit / 2010 Casă de locuit / 1991 271.4 45.0 1,326.3 3.4
1,329,742.30 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Intravilan / 2005x1 Intravilan / 2002x2 Intravilan / 1998x1 Intravilan / 1991x1 0.01 0.23 0.05 0.14 46.9 352.9 374.0
773,922.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Volkswagen Passat (1990) / 1997 Moskvich-412 (1991) / 1991 12.0 3.8
15,781.20 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei

Declaraţia nu conţine informaţii despre proprietăţile deţinute până în anul depunerii declaraţiei, fapt ce contravenea legislaţiei în vigoare la acel moment. Tabelul este completat în baza declaraţiilor depuse în anii următori.

+253,264.17-0.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu Alte surse 100.4 62.0 90.9  
253,264.17 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Casă de locuit / 2010 Casă de locuit / 1991 271.4 45.0 1,326.31 3.4
1,329,742.30 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Intravilan / 2005x1 Intravilan / 2002x2 Intravilan / 1998x1 Intravilan / 1991x1 0.01 0.23 0.05 0.14 46.9 352.9 374.0
773,922.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Volkswagen Passat (1990) / 1997 Moskvich-412 (1991) / 1991 12.0 3.8
15,781.20 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei

Declaraţia nu conţine informaţii despre proprietăţile deţinute până în anul depunerii declaraţiei, fapt ce contravenea legislaţiei în vigoare la acel moment.

 1. Casa de locuit (2010) a fost declarată ca finalizată şi înregistrată la oficiul cadastral, conform Declaraţiei 2012.
+155,458.00-0.00
Venituri
Sursa venituluiSuma
mii lei
Salariu Alte surse 94.0 61.4
155,458.00 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Casă de locuit / 2000 Casă de locuit / 1991 45.0 3.4
3,411.30 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Intravilan / 2005x1 Intravilan / 2002x2 Intravilan / 1998x1 Intravilan / 1991x1 0.01 0.23 0.05 0.14 46.9 352.9 374.0
773,922.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Volkswagen Passat (1990) / 1997 Moskvich-412 (1991) / 1991 12.0 3.8
15,781.20 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei

Declaraţia nu conţine informaţii despre proprietăţile deţinute până în anul depunerii declaraţiei, fapt ce contravenea legislaţiei în vigoare la acel moment.

+156,175.00-0.00
Venituri
Sursa venituluiSuma
mii lei
Salariu Alte surse 94.7 61.4
156,175.00 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Casă de locuit / 2000 Casă de locuit / 1991 45.0 1 3.4
3,411.30 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Intravilan / 2005x1 Intravilan / 2002x2 Intravilan / 1998x1 Intravilan / 1991x1 0.01 0.23 0.05 0.14 46.9 352.9 374.0
773,922.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Volkswagen Passat (1990) / 1997 Moskvich-412 (1991) / 1991 12.0 3.8
15,781.20 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei

Declaraţia conţine informaţii incomplete despre proprietăţile deţinute până în anul depunerii declaraţiei, fapt ce contravenea legislaţiei în vigoare la acel moment.

 1. Casa de locuit (2000) se afla în proces de construcţie, conform Declaraţiei 2012.

2007

Informaţii privind proprietăţile deţinute la finele anului 2007.Tabel completat în baza declaraţiilor depuse de către titular în anii următori.
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Casă de locuit / 2000 Casă de locuit / 1991 45.0 1 3.42
3,411.30 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Intravilan / 2005x1 Intravilan / 2002x2 Intravilan / 1998x1 Intravilan / 1991x1 0.01 0.23 0.05 0.14 46.9 352.9 374.0 3
773,922.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Volkswagen Passat (1990) / 1997 Moskvich-412 (1991) / 1991 12.0 3.84
15,781.20 lei
 1. Casa de locuit (2000) s-a aflat în proces de construcţie din 2000 până în 2010, când a fost finalizată şi înregistrată la oficiul cadastral, conform Declaraţiei 2012.
 2. Valoarea casei de locuit (1991) este calculată în lei la cursul BNM.
 3. Valoarea terenului intravilan (1991) nu este specificată în nicio declaraţie, pe motiv că acesta nu este înregistrat la oficiul cadastral.
 4. Valoarea automobilului Moskvich-412 este calculată în lei la cursul BNM.