Oleg Savva Deputat în Parlamentul Republicii Moldova (PSRM)

Oleg Savva (PSRM)
x1 x1 x1
Declaraţii în original
2015
Sursa: Comisia Naţională de Integritate
2014, 2013
Parlamentul Republicii Moldova
2012-2013
Comisia Electorală Centrală
Interese: 2015, 2014, 2013
Parlamentul, Comisia Naţională de Integritate

Acte de constatare CNI
Nr. 04/12 din 28.01.2016

Declaraţiile de venit şi interese ale lui Oleg Savva pentru anii 2013–2015 depuse la organele abilitate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

+192,747.55-0.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu Alte surse 191.5 1.2    
192,747.55 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Casă de locuit / 2014 154.9 82.2
82,215.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Intravilan / 2014x1 0.06 1
0.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Moskvich-214145 (1998) / 2004 19.22
19,200.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
MDLx1 0.1
127.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei
  1. Valoarea terenului intravilan nu este specificată în declaraţie, aceasta probabil fiind inclusă în valoarea casei de locuit.
  2. Valoarea automobilului Moskvich-214145 nu este specificată în declaraţie. În tabel este indicată valoarea din Declaraţia 2013.
Domeniul de activitate Denumirea unității Calitatea deținută Valoarea Cota parte
Legislativ Parlamentul Republicii Moldova Deputat 189,620.57 MDL -
Politic Partidul Socialiştilor din Republica Moldova Membru al Consiliului Republican - -
Comerţ, servicii Glebuscom S.R.L. (2006) Asociat (soţia) 5,400.00 MDL 85%
+135,870.86-82,215.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu Donaţii / moşteniri 19.0 97.0 19.8  
135,870.86 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Casă de locuit / 2014 154.9 82.2
82,215.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Intravilan / 2014x1 0.06 1
0.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Moskvich-214145 (1998) / 2004 19.22
19,200.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei
  1. Valoarea terenului intravilan nu este specificată în declaraţie, aceasta probabil fiind inclusă în valoarea casei de locuit.
  2. Valoarea automobilului Moskvich-214145 nu este specificată în declaraţie. În tabel este indicată valoarea din Declaraţia 2013.
+29,177.58-0.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu Alte surse 12.0 1.2 16.0  
29,177.58 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Moskvich-214145 (1998) / 2004 19.2
19,200.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei

2012

Informaţii privind proprietăţile deţinute la finele anului 2012.Tabel completat în baza declaraţiilor depuse de către titular în anii următori.
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Moskvich-214145 (1998) / 2004 19.2
19,200.00 lei