Oleg Ogor Deputat în Parlamentul Republicii Moldova (neafiliat)

Oleg Ogor
x1 x7 x0
Declaraţii în original
2016, 2016 (oct)
Sursa: Autoritatea Naţională de Integritate
2015, 2015 (iul)
Comisia Naţională de Integritate
2012-2013, 2008-2009, 2007-2008
Comisia Electorală Centrală
Interese: 2014
Comisia Naţională de Integritate

Declaraţiile de avere şi interese ale lui Oleg Ogor pentru anii 2015–2016 depuse la organele abilitate în conformitate cu legislaţia în vigoare. Începând cu 21 septembrie 2016 şi până în prezent Oleg Ogor ocupă funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, până în septembrie 2017 fiind membru al fracţiunii Partidului Liberal. După ce a părăsit fracţiunea şi a renunţat la calitatea de membru al PL, activează ca deputat neafiliat.

În perioada supusă analizei a deţinut şi alte funcţii de demnitate publică, printre care cea de consilier în Consiliul raional Criuleni (2007–2015), primul mandat fiind obţinut pe listele Alianţei “Moldova Noastră”, iar cel de-al doilea mandat l-a exercitat în calitate de consilier din partea PL, şi vicepreşedinte al raionului Criuleni (2015–2016). Oleg Ogor a mai candidat pe listele AMN la alegerile parlamentare din 2009 şi 2010 fără să acceadă în Parlament. În anii 2011–2017 a ocupat funcţia de preşedinte al Organizaţiei teritoriale Criuleni a Partidului Liberal.

Conform declaraţiilor depuse de Oleg Ogor, acesta este posesorul următoarelor bunuri imobile şi mobile: complexul de agrement cu terenul aferent în s. Slobozia-Duşca, r-nul Criuleni şi 6 terenuri agricole cu suprafaţa totală de 65.90 ha în aceeaşi localitate. Demnitarul mai are un credit în dolari cu rata dobânzii de 9%, contractat în anul 2013 şi scadent în 2020 şi deţine în proprietate integrală compania “Olcriscom” S.R.L.

+121,577.18-0.00
Venituri
Sursa venituluiSuma
mii lei
Salariu 121.6
121,577.18 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Spaţiu comercial / 2008 2,000.0 5,400.01
5,400,000.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 2000–2008x6 Altele / 2008x1 65.90 4.30 316.5 11.0
327,500.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
USD / 2013 150.0 $
1,958,550.00 lei
  1. Complex de agrement “Cristiano” din s. Slobozia-Duşca, r-nul Criuleni a fost omis din declaraţie. Tabelul e completat pe baza Declaraţiei 2016 (octombrie).
Domeniul de activitate Denumirea unităţii Calitatea deţinută Valoarea Cota parte
Legislativ Parlamentul Republicii Moldova Deputat 27,186.54 MDL -
Public Consiliul raional Criuleni Vicepreşedinte 94,390.64 MDL -
Politic Partidul Liberal Preşedintele OT Criuleni - -
Servicii Olcriscom S.R.L. (2008) Asociat unic 5,400.00 MDL 100%

Valoarea contractelor de achiziţii publice (2011–2017)

Cota de participare Denumirea companiei (anul fondării) Valoarea cumulată, lei Nr. total de contracte Dividende, lei
100% Olcriscom S.R.L. (2008) 18,141,126.00 21 0.00

Finanţarea partidelor şi a campaniilor electorale

Anul Anul Valoarea donaţiilor Venitul anual obţinut Beneficiar Beneficiar
Alegeri 2010 Alegeri 2010 100,000.00 - Alianţa “Moldova Noastră” AMN

Apariţii în anchete jurnalistice

DataTitlul ancheteiSursa
26 septembrie 2016 Noul deputat liberal urmează să aleagă dacă merge în Parlament sau rămâne vicepreşedinte al raionului Criuleni

Vicepreşedintele raionului Criuleni, Oleg Ogor, devenit de curând deputat pe lista Partidului Liberal, după plecarea din Legislativ a lui Veaceslav Untilă, se află în prezent în situaţie de incompatibilitate, pe care urmează să o rezolve, potrivit legislaţiei, în 30 de zile.

Moldova Curată
+50,000.00-0.00
Venituri
Sursa venituluiSuma
mii lei
Salariu 50.0
50,000.00 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Spaţiu comercial / 2008 2,000.0 5,400.01
5,400,000.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 2000–2008x6 Altele / 2008x1 65.90 4.30 316.52 11.0
327,500.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
MDLx1 5.0
5,000.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
USD / 2013 150.0 $3
1,958,550.00 lei
  1. Valoarea complexului de agrement “Cristiano” este preluată din Declaraţia 2016 (octombrie).
  2. Suprafaţa şi valoarea terenurilor sunt preluate din Declaraţia 2016.
  3. Valoarea creditului nu este specificată în declaraţie. În tabel este indicată valoarea din Declaraţia 2016.

2014

Informaţii privind proprietăţile deţinute la finele anului 2014.Tabel completat în baza declaraţiilor depuse de către titular în anii următori.
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Spaţiu comercial / 2008 2,000.0 5,400.01
5,400,000.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 2000–2008x6 Altele / 2008x1 65.90 4.30 316.52 11.0
327,500.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Dacia Logan (2013) / 2013 50.03
50,000.00 lei
  1. Valoarea complexului de agrement “Cristiano” din s. Slobozia-Duşca, r-nul Criuleni este preluată din Declaraţia 2016 (octombrie).
  2. Suprafaţa şi valoarea terenurilor sunt indicate în baza declaraţiilor făcute începând cu anul 2016.
  3. Automobilul Dacia Logan nu se regăseşte în declaraţiile ulterioare anului 2015 (iulie), fără a fi raportate venituri obţinute în urma unei eventuale înstrăinări a acestuia.