Veaceslav Nedelea Deputat în Parlamentul Republicii Moldova (PDM)

Veaceslav Nedelea (PDM)
x4 x5 x3
Declaraţii în original
2017
Sursa: Autoritatea Naţională de Integritate
2012-2013
Comisia Electorală Centrală

Declaraţiile de avere şi interese ale lui Veaceslav Nedelea pentru anul 2017 depuse la organele abilitate în conformitate cu legislaţia în vigoare. Începând cu 8 mai 2018 şi până în prezent Veaceslav Nedelea ocupă funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, fiind membru al fracţiunii Partidului Democrat din Moldova.

În perioada 2016–2018 a deţinut funcţia de administrator principal al Zonei Antreprenoriatului Liber “Expo-Business-Chişinău”.

Conform declaraţiilor depuse de Veaceslav Nedelea, familia acestuia este posesoare a următoarelor bunuri imobile şi mobile: 2 apartamente şi 2 garaje în mun. Chişinău, 5 terenuri intravilane în or. Durleşti, mun. Chişinău, 2 automobile marca Range Rover şi Nissan Qashqai, deţinute în folosinţă, şi un scuter Sanya SY125T-5. Demnitarul mai are un credit în euro, contractat în anul 2016 şi scadent în 2018.

+514,742.26–0.00 –467,551.09
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu 428.8 86.0
514,742.26 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2013 Apartament / 2005 Garaj / 2012 Garaj / 2005 131.4 16.8 13.5 12.3 865.8 30.0 72.41 77.0
1,045,194.40 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Intravilan / 2014x1 Intravilan / 2011x4 0.27 0.22 2.0 357.5
359,490.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Range Rover (2016) / 2016 Nissan Qashqai (2015) / 2015 Sanya SY125T-5 (2009) / 2011 1,819.92 479.0 ≈8.03
2,306,850.41 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
EUR / 2016 40.0 €
835,331.00 lei
  1. Valoarea garajelor (6,000 dolari SUA) este calculată în lei la cursul BNM.
  2. Automobilele Range Rover şi Nissan Qashqai sunt deţinute în folosinţă în baza unui contract de comodat. Valoarea acestora este calculată în lei la cursul BNM.
  3. Valoarea scuterului Sanya SY125T-5 nu este specificată în declaraţie. În tabel este indicată valoarea de piaţă a acestuia.
Domeniul de activitate Denumirea unității Calitatea deținută Valoarea Cota parte
Public Zona Antreprenoriatului Liber “Expo-Business-Chişinău” Administrator principal 428,791.25 MDL -

2016

Informaţii privind proprietăţile deţinute la finele anului 2016.Tabel completat în baza declaraţiilor depuse de către titular în anii următori.
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2013 Apartament / 2005 Garaj / 2012 Garaj / 2005 131.4 16.8 13.5 12.3 865.8 30.0 72.4 77.0
1,045,194.40 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Intravilan / 2014x1 Intravilan / 2011x4 0.27 0.22 2.0 357.5
359,490.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Range Rover (2016) / 2016 Nissan Qashqai (2015) / 2015 Sanya SY125T-5 (2009) / 2011 1,819.91 479.0 ≈8.02
2,306,850.41 lei
  1. Automobilele Range Rover şi Nissan Qashqai sunt deţinute în folosinţă în baza unui contract de comodat.
  2. Valoarea scuterului Sanya SY125T-5 nu este specificată în nicio declaraţie. În tabel este indicată valoarea de piaţă a acestuia.