Nicolae Molozea din 2015 — Preşedintele raionului Ştefan Vodă
2015 — deputat în Parlamentul Republicii Moldova (PDM)

Nicolae Molozea (PDM)
x4 x4 x0
Declaraţii în original
2014
Sursa: Parlamentul Republicii Moldova
2012-2013
Comisia Electorală Centrală
Interese: 2014
Parlamentul Republicii Moldova

Acte de constatare CNI
Nr. 04/190 din 19.05.2016

Declaraţiile de venit şi interese ale lui Nicolae Molozea pentru anul 2014 depuse la organele abilitate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

+194,772.36-0.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu Valori mob. / cote părţi SC Alte surse 51.8 100.0 7.0 36.0    
194,772.36 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2011 Casă de locuit / 1999 Altele / 1999 Altele / 1999 33.3 150.0 65.0 30.0 199.71 177.6 35.3 16.5
429,160.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 2012x2 Agricol / 2005x1 Intravilan / 1999x1 4.53 0.15 0.10 54.1 1.8 2
55,890.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei
  1. Valoarea apartamentului nu este specificată în declaraţie. În tabel este indicată valoarea cadastrală estimativă a acestuia.
  2. Valoarea terenului intravilan nu este specificată în declaraţie, aceasta probabil fiind inclusă în valoarea casei de locuit.
Domeniul de activitate Denumirea unităţii Calitatea deţinută Valoarea Cota parte
Legislativ Parlamentul Republicii Moldova Deputat 9,720.00 MDL -
Politic Partidul Democrat din Moldova Preşedintele OT Ştefan Vodă - -
Servicii I.V.S.-Lux S.R.L. (2009) Asociat unic 5,400.00 MDL 100%
Servicii Savin-S-Lux S.R.L. (2000) Asociat (soţia) 45,000.00 MDL 50%
Servicii Elex S.R.L. (1992) Asociat 50,000.00 MDL 10%

2013

Informaţii privind proprietăţile deţinute la finele anului 2013.Tabel completat în baza declaraţiilor depuse de către titular în anii următori.
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2011 Casă de locuit / 1999 Altele / 1999 Altele / 1999 33.3 150.0 65.0 30.0 199.71 177.6 35.3 16.5
429,160.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 2012x2 Agricol / 2005x1 Intravilan / 1999x1 4.53 0.15 0.10 54.1 1.8 2
55,890.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
0.00 lei
  1. Valoarea apartamentului nu este specificată în nicio declaraţie. În tabel este indicată valoarea cadastrală estimativă a acestuia.
  2. Valoarea terenului intravilan nu este specificată în nicio declaraţie, aceasta probabil fiind inclusă în valoarea casei de locuit.