Victor Micu Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii

Victor Micu
x2 x5 x1
Declaraţii în original
2016, 2015, 2011, 2010, 2009
Sursa: Consiliul Superior al Magistraturii
2014, 2013, 2012
Comisia Naţională de Integritate
Interese: 2015, 2014, 2013
Comisia Naţională de Integritate

Acte de constatare CNI
Nr. 02/191 din 02.10.2014

Declaraţiile de avere şi interese ale lui Victor Micu pentru anii 2009–2016 depuse la organele abilitate în conformitate cu legislaţia în vigoare. Începând cu 17 iunie 2014 şi până în prezent Victor Micu ocupă funcţia de preşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii. Din septembrie 2016 este reprezentant al CSM în Consiliul de Integritate al Autorităţii Naţionale de Integritate, iar din iulie 2017 exercită şi funcţia de judecător al Curţii Supreme de Justiţie.

Anterior a deţinut succesiv funcţiile de judecător (1998–2002), vicepreşedinte (2002–2006), preşedinte (2006–2010) şi preşedinte interimar (din 2010) al Judecătoriei sect. Rîşcani din mun. Chişinău.

Conform declaraţiilor depuse de Victor Micu, familia acestuia este posesoarea următoarelor bunuri imobile şi mobile: o casă de locuit, deţinută în folosinţă, şi un apartament în mun. Chişinău, 5 terenuri agricole în s. Popeştii de Sus, r-nul Drochia şi un automobil Volvo S80. Demnitarul mai are un credit în euro, contractat în anul 2016. Familia Micu deţine şi 92 acţiuni în cadrul societăţii comerciale “Estate Group” S.A.

+914,277.06-26,000.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu Act. didactică, ştiinţifică şi de creaţie 263.1 57.1    
320,179.68 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2009 Casă de locuit / 1994 109.0 120.0 729.1 ≈600.01
1,329,085.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 2016x4 Agricol / 1990x1 2.17 0.15 ≈26.02 5.0
31,000.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Volvo S80 (2008) / 2011 80.0
80,000.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
EUR / 2016 28.4 €
594,097.38 lei
  1. În declaraţie nu este indicată valoarea casei de locuit, deţinute în folosinţă în baza unui contract de comodat. Legislaţia nu prevede în mod expres indicarea valorii bunurilor deţinute în folosinţă. În tabel este indicată valoarea cadastrală estimativă a casei.
  2. Valoarea terenurilor agricole (2016) nu este specificată în declaraţie, pe motiv că terenuri nu au fost înregistrate la oficiul cadastral. În tabel este indicată valoarea de piaţă a acestora.
Domeniul de activitate Denumirea unității Calitatea deținută Valoarea Cota parte
Jurisprudenţă Consiliul Superior al Magistraturii Preşedinte 263,103.43 MDL -
Didactic Institutul Naţional al Justiţiei Formator 36,053.73 MDL -
Didactic Universitatea de Studii Europene din Moldova Lector 10,160.84 MDL -
Didactic Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene Lector 2,128.31 MDL -
Didactic Universitatea Liberă Internaţională din Moldova Lector 8,072.90 MDL -
Didactic Universitatea de Stat din Moldova Lector 660.47 MDL -
Public Autoritatea Naţională de Integritate Membrul Consiliului de Integritate - -
Public Consiliul Superior al Procurorilor Membru - -
Producere, comerţ Estate Group S.A. Acţionar 368.00 MDL 36+56 acţiuni
Jurisprudenţă Judecătoria Rîşcani, mun. Chişinău Judecător 11,293.50 MDL -
Didactic Universitatea Slavonă Lector 13,650.00 MDL -

Apariţii în anchete jurnalistice

DataTitlul ancheteiSursa
23 martie 2018 Salariul de bugetar la CSM: 34 de mii de lei lunar pentru preşedintele Victor Micu

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Victor Micu, a avut anul trecut un venit lunar de circa 38 de mii de lei. În jur de patru mii de lei pe lună a obţinut din activitatea didactică şi din dreptul de autor, însă cea mai mare sumă a ridicat-o în calitate de preşedinte al CSM: circa 414 de mii de lei anual sau peste 34 de mii de lei lunar.

Moldova Curată
17 octombrie 2017 “Masa tăcerii” a Justiţiei

Judecătorii din Republica Moldova urmează să-şi aleagă vineri, 20 octombrie, reprezentanţii în Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), singurul organ de autoadministrare judecătorească. Pentru cele şase funcţii de membri ai CSM candidează opt magistraţi. Doi au fost propuşi de Curtea Supremă de Justiţie, doi de curţile de apel, doi de instanţele de fond, iar alţii doi şi-au făcut singuri loc în cursă. Trei judecători candidează la funcţiile de membri supleanţi. Ei vor rămâne pe “banca de rezervă” şi vor veni să-şi înlocuiască colegii în cazul în care, de exemplu, unii vor demisiona.

Anticorupţie
12 octombrie 2017 Cine sunt şi ce avere au pretendenţii la funcţia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii

Opt judecători candidează pentru ocuparea a şase funcţii de membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Şase dintre candidaţi au fost propuşi de către cele trei instanţe ierarhice: Curtea Supremă de Justiţie (CSJ), Curţile de Apel (CA) şi Judecătorii. Astfel, pentru cele două locuri vacante care îi revin din partea CSJ candidează doar doi judecători: Victor Micu, actualul preşedinte al CSM, promovat în funcţia de judecător la CSJ în 2017, şi Petru Moraru, magistrat promovat în instanţa supremă în iulie 2014, la scurt timp după ce Micu a devenit preşedinte al CSM. Candidaturile lui Victor Micu, care nu a activat niciodată ca judecător la CSJ, şi Petru Moraru, magistrat cu doar 3 ani de activitate la CSJ, au fost propuse în concurs, conform informaţiilor plasate pe portalul CSM, de către angajaţii CSJ.

Ziarul de Gardă
6 aprilie 2017 Oamenii sistemului: Zeci de funcţionari importanţi la 7 aprilie 2009 conduc astăzi R. Moldova

Mulţi dintre funcţionarii importanţi la 7 aprilie 2009 se regăsesc şi astăzi, la opt ani de la acele evenimente, în funcţii-cheie din administraţie. Unii şefi ai comisariatelor de poliţie în care au fost torturaţi tinerii în aprilie 2009 au revenit la şefia acelor subdiviziuni, iar unii dintre politicienii care erau atunci la guvernare au ajuns astăzi să lucreze cot la cot cu cei care erau atunci în opoziţie şi strigau “Jos Comuniştii”.

Ziarul de Gardă
14 aprilie 2016 Averea din declaraţii a membrilor CSM

Membrii Consiliului Superior al Magistraturii au ridicat salarii de peste 20 de mii de lei pe lună în 2015. Unii dintre aceştia, pe lângă salariile mult peste media bugetarilor, au primit şi pensii care le depăşesc pe cele ale majorităţii pensionarilor din R. Moldova.

Ziarul de Gardă
10 aprilie 2014 Latifundiarii din CSM

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) s-a umplut de milionari. Jumătate dintre actualii membri ai CSM declară proprietăţi ce depăşesc un milion de lei. Iar unul dintre noii membri ai Consiliului, juristul Teodor Cârnaţ, deţine tocmai cinci case în Chişinău şi două mini-hoteluri.

Moldova Curată
+305,103.54-0.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu Act. didactică, ştiinţifică şi de creaţie 273.5 31.6    
305,103.54 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2009 109.0 729.1
729,085.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 1990x1 0.15 5.0
5,000.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Volvo S80 (2008) / 2011 80.0
80,000.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
MDLx4 29.7
29,646.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei
+254,420.35-0.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu Act. didactică, ştiinţifică şi de creaţie 242.5 11.9    
254,420.35 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2009 109.0 729.1
729,085.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 1990x1 0.15 5.0
5,000.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Volvo S80 (2008) / 2011 80.0
80,000.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
MDLx3 29.7
29,646.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei
+83,857.08-0.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu 83.9  
83,857.08 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2009 109.0 729.1
729,085.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 1990x1 0.15 5.0
5,000.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Volvo S80 (2008) / 2011 80.0
80,000.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
MDLx1 29.7
29,646.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei
+60,242.86-0.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu 60.2  
60,242.86 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2009 109.0 729.1
729,085.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 1990x1 0.15 5.0
5,000.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Volvo S80 (2008) / 2011 80.0
80,000.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei
+63,368.70-80,000.00
Venituri
Sursa venituluiSuma
mii lei
Salariu Depuneri inst. financiare 61.4 2.0
63,368.70 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2009 109.0 729.1
729,085.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 1990x1 0.15 5.0
5,000.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Volvo S80 (2008) / 2011 80.0
80,000.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei

Declaraţia conţine informaţii incomplete despre proprietăţile deţinute până în anul depunerii declaraţiei, fapt ce contravenea legislaţiei în vigoare la acel moment. Tabelul este completat în baza declaraţiilor depuse în anii următori.

+73,591.16-0.00
Venituri
Sursa venituluiSuma
mii lei
Salariu Act. didactică, ştiinţifică şi de creaţie 71.7 1.9
73,591.16 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2009 109.0 729.11
729,085.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 1990x1 0.15 5.0
5,000.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei
  1. Valoarea apartamentului este preluată din Declaraţia 2012.
+77,440.24-729,085.00
Venituri
Sursa venituluiSuma
mii lei
Salariu Act. didactică, ştiinţifică şi de creaţie 71.8 5.6
77,440.24 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2009 109.0 729.11
729,085.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 1990x1 0.15 5.0
5,000.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei
  1. Valoarea apartamentului este preluată din Declaraţia 2012.

2008

Informaţii privind proprietăţile deţinute la finele anului 2008.Tabel completat în baza declaraţiilor depuse de către titular în anii următori.
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 1990x1 0.15 5.0
5,000.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
0.00 lei