Fredolin Lecari Şeful Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră

Fredolin Lecari
x2 x2 x2
Declaraţii în original
2017
Sursa: Autoritatea Naţională de Integritate
2016
Poliţia de Frontieră
2015, 2014, 2013, 2012
Comisia Naţională de Integritate
Interese: 2015, 2014, 2013
Comisia Naţională de Integritate

Declaraţiile de avere şi interese ale lui Fredolin Lecari pentru anii 2012–2017 depuse la organele abilitate în conformitate cu legislaţia în vigoare. Începând cu 28 septembrie 2016 şi până în prezent Fredolin Lecari ocupă funcţia de şef al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră (până în iunie 2017 Departamentul Poliţiei de Frontieră) al Ministerului Afacerilor Interne.

În perioada supusă analizei a deţinut şi alte funcţii publice, printre care cea de şef al secţiei din cadrul Direcţiei cooperare internaţională şi integrare europeană a MAI (2008–2013) şi şef al Centrului cooperare poliţienească internaţională al Inspectoratului General al Poliţiei al MAI (2013–2016).

Conform declaraţiilor depuse de Fredolin Lecari, familia acestuia este posesoare a următoarelor bunuri imobile şi mobile: 2 apartamente, 2 terenuri extravilane şi 2 automobile marca Volkswagen. În proprietatea familiei Lecari se află şi o cotă de participare de 30% în cadrul companiei “Tricost Textil” S.R.L.

+204,337.99–0.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu 202.3 2.0
204,337.99 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2015 Apartament / 2005 36.4 98.6 86.6 611.1
697,707.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Extravilan / 2008x2 0.23 20.0
20,000.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Volkswagen (2013) / 2015 Volkswagen Transporter (1983) / 2003 300.0 15.2
315,200.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei
Domeniul de activitate Denumirea unității Calitatea deținută Valoarea Cota parte
Public Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Şef 202,337.99 MDL -
Public Organizaţia Internaţională de Poliţie Criminală — Interpol (Franţa) Membru al Comitetului Executiv - -
Comerţ Tricost Textil S.R.L. (2004) Asociat (soţia) 5,400.00 MDL 30%
Public Inspectoratul General al Poliţiei Şef al CCPI 121,321.24 MDL -
Public Ministerul Afacerilor Interne Şef al secţiei a DCIIE 22,271.69 MDL -
+180,570.06–0.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu 161.6 19.0
180,570.06 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2015 Apartament / 2005 36.4 98.6 86.6 611.1
697,707.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Extravilan / 2008x2 0.23 20.0
20,000.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Volkswagen (2013) / 2015 Volkswagen Transporter (1983) / 2003 300.0 15.2
315,200.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
MDLx1 100.0
100,000.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei
+100,416.17–386,592.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu 89.6 10.8
100,416.17 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2015 Apartament / 2005 36.4 98.6 86.61 611.1
697,707.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Extravilan / 2008x2 0.23 20.02
20,000.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Volkswagen (2013) / 2015 Volkswagen Transporter (1983) / 2003 300.0 15.2
315,200.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
MDLx4 0.5
505.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei
  1. Apartamentul (2015) a fost omis din declaraţie, contrar prevederilor legale de a declara acest bun ca proprietate dobândită în 2015.
  2. Valoarea terenurilor nu este specificată în declaraţie. În tabel este indicată valoarea din Declaraţia 2016.
+418,045.41–0.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu Înstrăinarea bunurilor 112.6 300.0 5.4  
418,045.41 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2005 98.6 611.1
611,115.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Extravilan / 2008x2 0.23 20.01
20,000.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Volkswagen (2006) / ? Volkswagen Transporter (1983) / 2003 300.0 15.2
15,200.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
MDLx3 1.0
1,022.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei
  1. Valoarea terenurilor nu este specificată în declaraţie. În tabel este indicată valoarea din Declaraţia 2016.
+96,557.19–0.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu 96.6  
96,557.19 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2005 98.6 611.1
611,115.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Extravilan / 2008x2 0.23 20.0
20,000.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Volkswagen (2006) / ? Volkswagen Transporter (1983) / 2003 300.0 15.2
315,200.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei

Declaraţia nu conţine informaţii despre proprietăţile deţinute până în anul depunerii declaraţiei, fapt ce contravenea legislaţiei în vigoare la acel moment. Tabelul este completat în baza declaraţiilor depuse în anii următori.

+61,790.00–0.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu 61.8  
61,790.00 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2005 98.6 611.1
611,115.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Extravilan / 2008x2 0.23 20.0
20,000.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Volkswagen (2006) / ? Volkswagen Transporter (1983) / 2003 300.0 15.2
315,200.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei

Declaraţia nu conţine informaţii despre proprietăţile deţinute până în anul depunerii declaraţiei, fapt ce contravenea legislaţiei în vigoare la acel moment.

2011

Informaţii privind proprietăţile deţinute la finele anului 2011.Tabel completat în baza declaraţiilor depuse de către titular în anii următori.
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2005 98.6 611.1
611,115.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Extravilan / 2008x2 0.23 20.0
20,000.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Volkswagen (2006) / ? Volkswagen Transporter (1983) / 2003 300.01 15.2
315,200.00 lei
  1. În tabel este indicată valoarea automobilului Volkswagen (2006) declarată în 2014 ca venit din vânzarea acestuia.