Victoria Iftodi Judecătorul Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

Victoria Iftodi
x3 x11 x1
Declaraţii în original
2016
Sursa: Autoritatea Naţională de Integritate

Declaraţiile de avere şi interese ale Victoriei Iftodi pentru anul 2016 depuse la organele abilitate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

+293,731.00-76,393.00
Venituri
Sursa venituluiSuma
mii lei
Salariu Valori mob. / cote părţi SC Înstrăinarea bunurilor 213.1 0.7 80.0
293,731.00 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 1997 Casă de locuit / 2016 Spaţiu comercial / 2013½ 66.2 116.8 99.5 397.9 13.3 142.01
482,242.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 2016x6 Intravilan / 2016x1 Intravilan / 2012x1 Extravilan / 2016x3 4.46 0.07 0.16 0.28 57.4 2.0 124.3 3.7
187,338.20 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
ZAZ-968M (1982) / 1996 3.0
3,000.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei
  1. În tabel este indicată valoarea cadastrală integrală a încăperii nelocative. Datele privind valoarea proprietăţilor deţinute de titular (din grafic) conţin doar valoarea cotei-părţi aflate în posesia acestuia.
Domeniul de activitate Denumirea unității Calitatea deținută Valoarea Cota parte
Public Autoritatea Naţională de Integritate Membrul Consiliului de Integritate - -
Comerţ, servicii Inocom S.R.L. (1992) Asociat - 1/3

Apariţii în anchete jurnalistice

DataTitlul ancheteiSursa
9 mai 2017 Victoria Iftodi, între două funcţii

Unul dintre membrii Consiliului de Integritate se află într-o situaţie incertă, odată cu promovarea într-o nouă funcţie. Este vorba despre Victoria Iftodi, reprezentant al Guvernului în cadrul Consiliului de Integritate, care a fost numită la 3 mai şi în funcţia de judecător la Curtea Constituţională, de asemenea din partea Guvernului. Menţionăm că în prezent Victoria Iftodi nu deţine nicio funcţie publică, fiind notar.

Moldova Curată
3 mai 2017 Ce avere are fosta ministră a Justiţiei care va ocupa locul lui Alexandru Tănase la Curtea Constituţională

La 3 mai, Victoria Iftodi a fost numită de Guvern judecătoare la Curtea Constituţională. Victoria Iftodi, fostă ministră a Justiţiei între 2004–2006, în timpul guvernării comuniste, deţine din 28 decembrie 2016 o altă funcţie importantă în stat, cea de reprezentantă a Guvernului în Consiliul de Integritate al Autorităţii Naţionale de Integritate (ANI). Miniştrii liberali nu au susţinut prin vot candidatura Victoriei Iftodi.

Ziarul de Gardă

2015

Informaţii privind proprietăţile deţinute la finele anului 2015.Tabel completat în baza declaraţiilor depuse de către titulară în anii următori.
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 1997 Spaţiu comercial / 2013½ 66.2 99.5 397.9 142.01
468,900.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Intravilan / 2012x1 0.16 124.3
124,287.20 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
ZAZ-968M (1982) / 1996 3.0
3,000.00 lei
  1. În tabel este indicată valoarea cadastrală integrală a încăperii nelocative. Datele privind valoarea proprietăţilor deţinute de titular (din grafic) conţin doar valoarea cotei-părţi aflate în posesia acestuia.