Mihaela Iacob Şef adjunct al Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a CMC

Mihaela Iacob (PL)
x5 x7 x2
Declaraţii în original
2017, 2016
Sursa: Autoritatea Naţională de Integritate
2015, 2013, 2012
Comisia Naţională de Integritate
2014
Parlamentul Republicii Moldova
2012-2013
Comisia Electorală Centrală
Interese: 2015, 2014, 2013, 2012
Parlamentul, Comisia Naţională de Integritate

Acte de constatare CNI
Nr. 04/117 din 03.07.2014
Nr. 04/116 din 03.07.2014

Declaraţiile de avere şi interese ale Mihaelei Iacob pentru anii 2012–2017 depuse la organele abilitate în conformitate cu legislaţia în vigoare. Începând cu 23 noiembrie 2015 şi până în prezent Mihaela Iacob ocupă funcţia de şef adjunct al Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău, funcţie deţinută şi în 2014.

În perioada supusă analizei a deţinut şi alte funcţii de demnitate publică, printre care cea de viceministru al tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (2009–2013), director al Întreprinderii municipale Centrul Naţional de Creaţie “Satul Moldovenesc — Buciumul” (2013–2014) şi deputat în Parlamentul Republicii Moldova, fiind membră a fracţiunii Partidului Liberal (2015).

Conform declaraţiilor depuse de Mihaela Iacob, familia acesteia este posesoare a următoarelor bunuri imobile şi mobile: 2 case de locuit cu terenuri aferente şi 3 apartamente în mun. Chişinău, 4 terenuri agricole în s. Ordăşei, r-nul Teleneşti cu suprafaţa totală de 12.14 ha, un teren extravilan în s. Truşeni, mun. Chişinău şi 2 automobile cu marca Kia Sportage şi Volvo XC90. Demnitara mai are 3 credite în euro, contractate în anii 2016 şi 2017 şi scadente în 2018 şi 2027, şi un credit în lei, contractat în 2017 şi scadent în 2019.

+1,529,703.32–0.00 –759,830.98
Venituri
Sursa venituluiTitulara
mii lei
Soţ
mii lei
Salariu Act. didactică, ştiinţifică şi de creaţie Reprezentant al statului în SC 123.6 15.3 23.0 114.0    
275,847.92 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2003 Apartament / 2003 Apartament / 2003 Casă de locuit / 2015 Casă de locuit / 2001 54.5 43.1 42.8 120.0 119.0 306.61 242.4 240.8 1,228.8 1,567.2
3,585,795.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 2002–2013x4 Intravilan / 2014x1 Intravilan / 2006x1 Extravilan / 2004x1 12.14 0.09 0.08 0.10 15.2 546.3 568.8 12.1
1,142,407.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Kia Sportage (2014) / 2016 Volvo XC90 (2011) / 2014 300.0 170.0
470,000.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
EURx2 MDLx4 2.2 € 64.3
109,163.98 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
EUR / 2017 EUR / 2017 MDL / 2017 EUR / 2016 30.0 € 16.0 € 315.0 74.5 €
2,809,226.99 lei
  1. Pentru prima dată cele trei apartamente, casa de locuit (2001), terenurile şi automobilul Volvo XC90 apar în declaraţia din anul 2017.
Domeniul de activitate Denumirea unităţii Calitatea deţinută Valoarea Cota parte
Public Primăria municipiului Chişinău Şef adjunct al DGAURF 123,642.15 MDL -
Didactic Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei - 15,252.00 MDL -
Servicii (construcţii) Edilitate S.A. Membru al Consiliului de Administraţie 9,514.22 MDL -
Legislativ Parlamentul Republicii Moldova Deputat 178,827.98 MDL -
Executiv Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor Viceministru 119,603.42 MDL -
Cultural CNC Satul Moldovenesc — Buciumul Director 14,419.60 MDL -
Didactic Universitatea Tehnică a Moldovei Lector superior 14,804.10 MDL -
Public Î.S. Poşta Moldovei Preşedinte al Consiliului de Administraţie 16,970.00 MDL -
Public Î.S. Radiocomunicaţii Preşedinte al Consiliului de Administraţie 10,170.00 MDL -
Ştiinţific Eliri S.A. Preşedinte al Consiliului de Administraţie 10,500.00 MDL -

Apariţii în anchete jurnalistice

DataTitlul ancheteiSursa
5 octombrie 2017 Casa de lux în care locuiesc doi bugetari ai Primăriei Chişinău

Mihai Moldovanu, şeful Direcţiei Sănătate din cadrul Primăriei Chişinău, locuieşte împreună cu partenera sa, Mihaela Iacob, şefa adjunctă a Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare, într-un imobil de lux de la marginea Chişinăului, dat în exploatare acum doi ani. Casa este înregistrată pe numele părinţilor pensionari ai Mihaelei Iacob, dar se regăseşte în declaraţiile de avere şi interese ale ambilor funcţionari ai Primăriei.

Ziarul de Gardă
27 noiembrie 2013 Salarii duble pentru viceminiştri

Fostele viceministre de la Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC), Dona Şcola şi Mihaela Iacob, erau remunerate, pe când erau în funcţie, şi de la locul de muncă de bază, dar şi ca membre ale consiliilor de administraţie ale instituţiilor fondate de acest minister. Specialiştii afirmă că, în cazul respectiv, este vorba de incompatibilitate de funcţii.

Moldova Curată
+1,962,857.99–300,000.00
Venituri
Sursa venituluiTitulara
mii lei
Soţ
mii lei
Salariu Act. didactică, ştiinţifică şi de creaţie Reprezentant al statului în SC Înstrăinarea bunurilor 75.9 14.8 29.5 211.3 76.0      
407,486.40 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2003 Apartament / 2003 Apartament / 2003 Apartament / 1995 Casă de locuit / 2015 Casă de locuit / 2001 54.5 43.1 42.8 46.6 120.0 119.0 306.6 242.4 240.8 211.3 1,228.81 1,567.2
3,585,795.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 2002–2013x4 Intravilan / 2014x1 Intravilan / 2006x1 Extravilan / 2004x1 12.14 0.09 0.08 0.10 15.2 546.3 568.8 12.1
1,142,407.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Kia Sportage (2014) / 2016 Volvo XC90 (2011) / 2014 300.0 170.0
470,000.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
EURx1 MDLx3 0.4 € 17.0
25,355.80 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
EUR / 2016 74.5 €2
1,555,371.59 lei

Declaraţia conţine informaţii incomplete despre proprietăţile deţinute până în anul depunerii declaraţiei, fapt ce contravenea legislaţiei în vigoare la acel moment. Tabelul este completat în baza declaraţiilor depuse în anii următori.

  1. Valoarea casei de locuit (2015) şi a terenului intravilan (2014) nu este specificată în declaraţie. În tabel este indicată valoarea din Declaraţia 2017.
  2. În tabel este indicată valoarea iniţială a creditului pe baza Declaraţiei 2017.
+461,694.88–1,228,826.00
Venituri
Sursa venituluiSuma
mii lei
Salariu Act. didactică, ştiinţifică şi de creaţie Reprezentant al statului în SC Înstrăinarea bunurilor 213.9 22.0 17.8 208.0
461,694.88 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 1995 Casă de locuit / 2015 46.6 120.0 211.3 1,228.81
1,440,099.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Intravilan / 2014x1 0.09 546.3
546,312.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Toyota RAV4 (2006) / 2010 Mazda 323 (1997) / 2001 176.0 32.0
0.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
EURx1 MDLx3 0.4 € 17.0
25,591.16 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei

Declaraţia conţine informaţii incomplete despre proprietăţile deţinute până în anul depunerii declaraţiei, fapt ce contravenea legislaţiei în vigoare la acel moment.

  1. Casa de locuit a fost omisă din declaraţie, contrar prevederilor legale de a declara acest bun ca proprietate dobândită în 2015.
+93,571.43–546,312.00
Venituri
Sursa venituluiSuma
mii lei
Salariu Act. didactică, ştiinţifică şi de creaţie Reprezentant al statului în SC 68.1 16.0 9.5
93,571.43 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 1995 46.6 211.3
211,273.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Intravilan / 2014x1 0.09 546.31
546,312.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Toyota RAV4 (2006) / 2010 Mazda 323 (1997) / 2001 176.0 32.0
208,000.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
EURx1 MDLx2 1.5 € 15.0
43,494.90 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei

Declaraţia conţine informaţii incomplete despre proprietăţile deţinute până în anul depunerii declaraţiei, fapt ce contravenea legislaţiei în vigoare la acel moment.

  1. Terenul intravilan a fost omis din declaraţie, contrar prevederilor legale de a declara acest bun ca proprietate dobândită în 2014.
+183,946.46–0.00
Venituri
Sursa venituluiSuma
mii lei
Salariu Act. didactică, ştiinţifică şi de creaţie Reprezentant al statului în SC 127.1 19.2 37.6
183,946.46 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 1995 46.6 211.3
211,273.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Toyota RAV4 (2006) / 2010 Mazda 323 (1997) / 2001 176.0 32.0
208,000.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei
+153,336.77–0.00
Venituri
Sursa venituluiSuma
mii lei
Salariu Act. didactică, ştiinţifică şi de creaţie Reprezentant al statului în SC 95.5 19.6 38.3
153,336.77 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 1995 46.6 211.31
211,273.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Toyota RAV4 (2006) / 2010 Mazda 323 (1997) / 2001 176.0 32.0
208,000.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei

Declaraţia conţine informaţii incomplete despre proprietăţile deţinute până în anul depunerii declaraţiei, fapt ce contravenea legislaţiei în vigoare la acel moment.

  1. Valoarea apartamentului nu este specificată în declaraţie. În tabel este indicată valoarea din Declaraţia 2013.

2011

Informaţii privind proprietăţile deţinute la finele anului 2011.Tabel completat în baza declaraţiilor depuse de către titulară în anii următori.
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 1995 46.6 211.3
211,273.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Toyota RAV4 (2006) / 2010 Mazda 323 (1997) / 2001 176.0 32.0
208,000.00 lei