Nicolae Hîncu Ex-director general al Agenţiei Rezerve Materiale (2015–2017)

Nicolae Hîncu (PL)
x4 x5 x1
Declaraţii în original
2015
Sursa: Comisia Naţională de Integritate
Interese: 2015
Comisia Naţională de Integritate

Declaraţiile de venit şi interese ale lui Nicolae Hîncu pentru anul 2015 depuse la organele abilitate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

+402,391.97-0.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu Act. didactică, ştiinţifică şi de creaţie Depuneri inst. financiare Alte surse 92.8 33.2   20.0 189.0   0.8 66.6
402,391.97 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2012 Apartament / 2000 Casă de locuit / 1996 Garaj / 1996 66.3 69.2 168.8 20.0 401.2 431.6 655.0 20.0
1,507,827.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 1999x2 Intravilan / 1993x1 Extravilan / 1993x2 0.37 0.10 0.20 ≈4.51 ≈50.0 ≈40.0
94,500.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Chevrolet Epica (2010) / 2010 229.2
229,224.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
MDLx6 25.0
25,000.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
MDL / 2013 MDL / 2012 20.0 30.0
50,000.00 lei
  1. Valoarea terenurilor din s. Peresecina, r-nul Orhei nu este specificată în declaraţie. În tabel este indicată valoarea de piaţă a acestora.
Domeniul de activitate Denumirea unității Calitatea deținută Valoarea Cota parte
Public Agenţia Rezerve Materiale Director general 92,835.47 MDL -
Didactic Universitatea Tehnică a Moldovei Conferenţiar universitar interimar 33,206.74 MDL -
Comerţ, servicii VICT-Energo S.R.L. (2014) Asociat unic 5,400.00 MDL 100%

2014

Informaţii privind proprietăţile deţinute la finele anului 2014.Tabel completat în baza declaraţiilor depuse de către titular în anii următori.
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2012 Apartament / 2000 Casă de locuit / 1996 Garaj / 1996 66.3 69.2 168.8 20.0 401.2 431.6 655.0 20.0
1,507,827.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 1999x2 Intravilan / 1993x1 Extravilan / 1993x2 0.37 0.10 0.20 ≈4.51 ≈50.0 ≈40.0
94,500.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Chevrolet Epica (2010) / 2010 229.2
229,224.00 lei
  1. Valoarea terenurilor din s. Peresecina, r-nul Orhei nu este specificată în nicio declaraţie. În tabel este indicată valoarea de piaţă a acestora.