Ion Guzun Judecătorul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova

Declaraţii în original
2016, 2015, 2014, 2013, 2012
Sursa: Consiliul Superior al Magistraturii
Interese: 2015, 2014, 2013, 2012
Comisia Naţională de Integritate

Declaraţiile de avere şi interese ale lui Ion Guzun pentru anii 2012–2016 depuse la organele abilitate în conformitate cu legislaţia în vigoare. Începând cu 14 februarie 2014 şi până în prezent Ion Guzun ocupă funcţia de judecător al Curţii Supreme de Justiţie.

În perioada supusă analizei a mai deţinut funcţia de avocat (2004–2012) şi judecător al Curţii de Apel Bender (2012–2014).

Conform declaraţiilor depuse de Ion Guzun, familia acestuia este posesoarea următoarelor bunuri imobile şi mobile: 2 case de locuit în construcţie, dintre care una este situată în s. Dumbrava, mun. Chişinău, iar cealaltă în s. Măgdăceşti, r-nul Criuleni, un apartament în mun. Chişinău, 2 terenuri agricole în or. Durleşti, mun. Chişinău, 3 terenuri intravilane (în mun. Chişinău, or. Durleşti şi s. Dumbrava) şi un automobil Volvo XC70. Demnitarul mai are un credit în euro, contractat în anul 2013 cu rata dobânzii de 0% şi scadent în 2022. În proprietatea familiei Guzun se află şi 49 acţiuni la fondul de investiţii “Soprocominvest” S.A. şi 9 acţiuni la “Mega Grup” S.A.

+674,724.57-0.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu Alte surse 287.5   257.4 129.8
674,724.57 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2012 Casă de locuit / 2012 Casă de locuit / 1999 70.9 140.0 414.8 1 48.8
463,569.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 2005x2 Intravilan / 2012x1 Intravilan / 2010x2 0.10 0.11 0.12 1.5 205.1 163.8
370,471.51 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Volvo XC70 (2011) / 2015 Volkswagen Passat (?) / ? 254.0 2
254,000.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
EUR / 2013 120.0 €
2,156,364.00 lei
 1. Valoarea cadastrală a casei de locuit (2012) nu este specificată în declaraţie, fiind indicat că aceasta se află în proces de construcţie.
 2. Titularul a declarat că nu posedă automobilul Volkswagen Passat, acesta fiind înstrăinat prin mandat în 2007.
Domeniul de activitate Denumirea unității Calitatea deținută Valoarea Cota parte
Jurisprudenţă Curtea Supremă de Justiţie Judecător 287,484.75 MDL -
Investiţii FINN Soprocominvest S.A. Acţionar - 49 acţiuni
Comerţ Mega Grup S.A. Acţionar - 9 acţiuni

Apariţii în anchete jurnalistice

DataTitlul ancheteiSursa
22 aprilie 2018 Maşinile de lux, episodul 2017

Zeci de noi maşini de lux au intrat anul trecut în garajele funcţionarilor. Deputaţi, miniştri, judecători, poliţişti sau conducători de agenţii de stat. Majoritatea dintre ei şi-au depus deja declaraţiile de avere. Unii spun de unde provin banii, alţii tac. Urmează o listă alcătuită în baza analizei dărilor de seamă disponibile.

jurnal.md
28 septembrie 2017 Arborele genealogic al justiţiei

Au fost colegi la Facultatea de Drept, iar acum fac justiţie, fiind adversari, din postura de judecători, avocaţi sau procurori. Unii dintre aceştia sunt, între ei, cumetri, naşi, fini, iar alţii — soţi, fii, fiice, fraţi sau surori. Toţi, aproape la unison, susţin că relaţiile personale nu-i împiedică să fie obiectivi, într-o ţară în care majoritatea cetăţenilor percep justiţia drept cel mai corupt domeniu.

Ziarul de Gardă
10 iunie 2016 Cum arată casele judecătorilor de la CSJ

Judecătorii de la Curtea Supremă de Justiţie preferă să locuiască în case la sol, multietajate. ZdG a “scanat” declaraţiile cu privire la venituri şi proprietate ale judecătorilor care activează în instanţa supremă din R. Moldova, constatând că nu mai puţin 25 de magistraţi deţin în proprietate case individuale de locuit. Majoritatea dintre acestea se află în mun. Chişinău şi costă milioane de lei, mult peste veniturile declarate de aceşti judecători. Unii locuiesc în aceste case chiar dacă nu le-au indicat încă în declaraţii, aşa cum prevede legea.

Ziarul de Gardă
12 mai 2016 Anul 2015: Judecătorii la cumpărături

În 2015, judecătorii din R. Moldova, în special cei care activează în instanţele din Chişinău, şi-au cumpărat case de milioane, apartamente şi maşini de lux. Unii dintre ei au beneficiat, concomitent, de donaţii generoase, în valoare de sute de mii de lei.

Ziarul de Gardă
8 octombrie 2015 Justiţie de familie (2)

Un membru al familiei este avocat, iar altul — judecător. Justiţia din R. Moldova, cunoscută pentru cumetrismul şi nănăşismul de care este împânzită, se confruntă cu un alt fenomen care-i pune în pericol integritatea. În multe familii, dacă soţul sau soţia este judecător, atunci, cel puţin, unul din ceilalţi membri ai familiei este, aproape sigur, avocat. Avocat care apără inculpaţi, inclusiv în faţa rudelor şi prietenilor aflaţi în fotoliu de judecător. De multe ori, asemenea situaţii deloc sănătoase nasc suspiciuni întemeiate, iar, uneori, şi dosare penale.

Ziarul de Gardă
19 februarie 2015 Judecătorii slabi, preferaţi şi promovaţi de către CSM

În ultimii doi ani, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a acceptat în funcţia de judecător şi a promovat în instanţele superioare mai multe persoane după “ochi frumoşi”. Practica arată că membrii CSM nu ţin cont de hotărârile Colegiului pentru Selecţia şi Cariera Judecătorilor (CSCJ), selectând şi promovând judecătorii care nu obţin cele mai mari performanţe în urma evaluării, ci, dimpotrivă, pe cei care, de multe ori, obţin rezultatele cele mai slabe.

Ziarul de Gardă
+579,661.04-254,000.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu Alte surse 235.3   214.6 129.8
579,661.04 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2012 Casă de locuit / 2012 Casă de locuit / 1999 70.9 140.0 414.8 1 48.8
463,569.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 2005x2 Intravilan / 2012x1 Intravilan / 2010x2 0.10 0.11 0.12 1.5 205.12 163.8
370,471.51 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Volvo XC70 (2011) / 2015 Volkswagen Passat (?) / ? 254.0 3
254,000.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
MDLx2 19.5
19,541.80 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
EUR / 2013 120.0 €4
2,156,364.00 lei
 1. Valoarea cadastrală a casei de locuit (2012) nu este specificată în declaraţie, fiind indicat că aceasta se află în proces de construcţie.
 2. Terenul intravilan (2012) a fost omis din declaraţie. Tabelul e completat pe baza Declaraţiei 2016.
 3. Titularul a declarat că nu posedă automobilul Volkswagen Passat, acesta fiind înstrăinat prin mandat în 2007.
 4. Valoarea creditului este preluată din Declaraţia 2013.
+507,200.00-0.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu Alte surse 197.2   179.9 130.1
507,200.00 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2012 Casă de locuit / 2012 Casă de locuit / 1999 70.9 140.0 414.8 1 48.8
463,569.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 2005x2 Intravilan / 2012x1 Intravilan / 2010x2 0.10 0.11 0.12 1.5 205.12 163.8
370,471.51 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Volkswagen Passat (?) / ?
0.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
EURx2 MDLx2 6.9 € 151.1
281,441.68 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
EUR / 2013 120.0 €3
2,156,364.00 lei
 1. Valoarea cadastrală a casei de locuit (2012) nu este specificată în declaraţie, fiind indicat că aceasta se află în proces de construcţie.
 2. Terenul intravilan (2012) a fost omis din declaraţie. Tabelul e completat pe baza Declaraţiei 2016.
 3. Valoarea creditului este preluată din Declaraţia 2013.
+2,600,609.00-0.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu Act. didactică, ştiinţifică şi de creaţie Înstrăinarea bunurilor Alte surse 107.2   160.0   98.6 8.2   70.3
444,245.00 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2012 Casă de locuit / 2012 Casă de locuit / 1999 70.9 140.0 414.8 1 48.8
463,569.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 2005x2 Intravilan / 2012x1 Intravilan / 2010x2 0.10 0.11 0.12 1.5 205.12 163.8
370,471.51 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
BMW (2003) / 2009 Volkswagen Passat (?) / ? 160.0
0.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
EURx2 MDLx3 6.3 € 184.1
296,922.84 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
EUR / 2013 120.0 €
2,156,364.00 lei
 1. Valoarea cadastrală a casei de locuit (2012) nu este specificată în declaraţie, fiind indicat că aceasta se află în proces de construcţie.
 2. Terenul intravilan (2012) a fost omis din declaraţie. Tabelul e completat pe baza Declaraţiei 2016.
+163,958.85-619,907.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu Alte surse 38.5   72.2 53.3
163,958.85 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2012 Casă de locuit / 2012 Casă de locuit / 1999 70.9 140.0 414.8 48.8
463,569.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 2005x2 Intravilan / 2012x1 Intravilan / 2010x2 0.10 0.11 0.12 1.5 205.1 163.8
370,471.51 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
BMW (2003) / 2009 Volkswagen Passat (?) / ? 160.0
160,000.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
EURx2 MDLx2 6.3 € 173.0
273,395.29 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei

2011

Informaţii privind proprietăţile deţinute la finele anului 2011.Tabel completat în baza declaraţiilor depuse de către titular în anii următori.
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Casă de locuit / 1999 140.0 48.8
48,799.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 2005x2 Intravilan / 2010x2 0.10 0.12 1.5 163.8
165,334.51 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
BMW (2003) / 2009 Volkswagen Passat (?) / ? 160.0 1
160,000.00 lei
 1. Titularul a declarat că nu posedă automobilul Volkswagen Passat, acesta fiind înstrăinat prin mandat în 2007.