Simion Grişciuc Deputat în Parlamentul Republicii Moldova (GPPE)

Simion Grişciuc (PPEM)
x3 x5 x1
Declaraţii în original
2016
Sursa: Autoritatea Naţională de Integritate
2015, 2014
Comisia Naţională de Integritate
2013, 2012, 2011, 2010
Parlamentul Republicii Moldova
2012-2013, 2008-2009, 2007-2008
Comisia Electorală Centrală
Interese: 2015, 2013, 2012
Parlamentul, Comisia Naţională de Integritate

Declaraţiile de avere şi interese ale lui Simion Grişciuc pentru anii 2010–2016 depuse la organele abilitate în conformitate cu legislaţia în vigoare. Începând cu 20 decembrie 2016 şi până în prezent Simion Grişciuc ocupă funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, până în februarie 2017 fiind membru al fracţiunii Partidului Liberal Democrat din Moldova. După ce a părăsit fracţiunea şi a renunţat la calitatea de membru al PLDM, activează ca deputat neafiliat. În aprilie 2017, împreună cu alţi deputaţi neafiliaţi, a constituit Grupul parlamentar Popular European.

În perioada supusă analizei demnitarul a deţinut şi alte funcţii publice, printre care cea de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, membru al fracţiunii PLDM (2010–2014) şi director general al “Tutun-CTC” S.A. (2015–2016).

Conform declaraţiilor depuse de Simion Grişciuc, familia acestuia este posesoarea următoarelor bunuri imobile şi mobile: un apartament în mun. Chişinău, o casă de locuit cu un teren aferent şi construcţii accesorii, un garaj, terenuri agricole cu suprafaţa totală de 18.02 ha în s. Oneşti, r-nul Hînceşti, 2 terenuri extravilane în s. Bălţata, r-nul Criuleni şi s. Oneşti, r-nul Hînceşti, un teren intravilan şi un automobil BMW X5, deţinut în folosinţă. În proprietatea familiei Grişciuc se află şi cote de participare în cadrul companiilor “Adiser” S.R.L. (100%), “Dimcom” S.R.L. (100%), “Phoenix-Lux” S.R.L. (100%) şi “Axilcom” S.R.L. (1%).

+1,055,162.17-0.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu Alte surse 518.6 457.4   79.2
1,055,162.17 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2013 Casă de locuit / 2013 Garaj / 2013 135.7 59.5+21.1 18.3 871.6 ≈300.01 96.4
1,267,953.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 2007x1 Intravilan / 2013x1 Intravilan / 2010x1 Extravilan / 2006x1 Extravilan / 2006x1 18.02 0.07 0.06 0.61 0.94 ≈215.02 3 83.3 ≈130.04
428,327.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
BMW X5 (2005) / 2011 Renault 21 (1989) / 1998 ≈300.05 6
300,000.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
MDLx4 81.5
81,522.18 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei
 1. Valoarea casei de locuit nu este specificată în declaraţie. În tabel este indicată valoarea cadastrală estimativă a acesteia.
 2. Valoarea terenului agricol nu este specificată în declaraţie. În tabel este indicată valoarea de piaţă a acestuia.
 3. Valoarea terenurilor intravilane nu este specificată în declaraţie.
 4. Valoarea terenului extravilan (0.94 ha) nu este specificată în declaraţie. În tabel este indicată valoarea de piaţă a acestuia.
 5. În declaraţie nu este indicată valoarea automobilului BMW X5, deţinut în folosinţă în baza unui contract de comodat. Legislaţia nu prevede în mod expres indicarea valorii bunurilor deţinute în folosinţă. În tabel este indicată valoarea de piaţă a automobilului.
 6. Titularul a declarat că nu posedă automobilul Renault 21, acesta fiind vândut în bază de procură.
Domeniul de activitate Denumirea unităţii Calitatea deţinută Valoarea Cota parte
Producere, comerţ Tutun-CTC S.A. Director general 518,585.12 MDL -
Public Federaţia de Ciclism din Republica Moldova Preşedinte - -
Producere, comerţ Axilcom S.R.L. (2006) Asociat - 1%
Comerţ Adiser S.R.L. (2004) Asociat unic - 100%
Comerţ, servicii Dimcom S.R.L. (1993) Asociat unic - 100%
Comerţ Phoenix-Lux S.R.L. (1992) Asociat unic - 100%
Legislativ Parlamentul Republicii Moldova Deputat 9,933.54 MDL -
Politic Partidul Liberal Democrat din Moldova Preşedintele OT Străşeni - -

Finanţarea partidelor şi a campaniilor electorale

Anul Anul Valoarea donaţiilor Venitul anual obţinut Beneficiar Beneficiar
Partide 2017 Partide 2017 4,900.00 467,428.42 Partidul Popular European din Moldova PPEM
Alegeri 2014 Alegeri 2014 200,000.00 408,756.36 Partidul Liberal Democrat din Moldova PLDM

Apariţii în anchete jurnalistice

DataTitlul ancheteiSursa
28 august 2017 Directorii de întreprinderi de stat cu salarii de aproape un milion de lei în 2016

Cel puţin doi administratori de întreprinderi cu capital majoritar de stat au ridicat în 2016 salarii de aproape un milion de lei. Este vorba despre directorul companiei Metalferos, Alexei Ţimbrovski, şi conducătorul Tutun-CTC, Simion Grişciuc.

Anticorupţie
9 octombrie 2014 Parlamentul i-a făcut milionari

Majoritatea deputaţilor din actualul Parlament, mandatul căruia expiră în mai puţin de două luni, au avut patru ani plini de prosperitate şi bunăstare financiară. Deşi au declarat că salariul de funcţie este modest, aleşii poporului au adunat în toată această perioadă averi de milioane, cumpărându-şi maşini de zeci de mii de euro, construindu-şi case de lux cu mai multe niveluri sau deschizându-şi conturi grase în bănci.

Ziarul de Gardă
+412,852.30-0.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu Înstrăinarea bunurilor Alte surse 160.9 171.81 1.3 17.3   61.6
412,852.30 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2013 Casă de locuit / 2013 Garaj / 2013 135.7 59.5+21.1 18.3 871.62 ≈300.0 96.4
1,267,953.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 2007x1 Intravilan / 2013x1 Intravilan / 2010x1 Intravilan / 2010x1 Extravilan / 2006x1 Extravilan / 2006x1 Extravilan / 2006x1 18.02 0.07 0.06 0.07 0.61 0.94 0.58 ≈215.0 171.8 83.3 ≈130.0 ≈80.03
508,327.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
BMW X5 (2005) / 2011 Renault 21 (1989) / 1998 ≈300.04 5
300,000.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
MDLx3 60.7
60,700.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei
 1. Valoarea veniturilor obţinute în valută străină este calculată în lei la cursul BNM din 31.12.2015.
 2. Valoarea bunurilor imobile nu este specificată în declaraţie. Tabelul e completat pe baza Declaraţiei 2016.
 3. Terenul extravilan (0.58 ha) nu se regăseşte în declaraţiile ulterioare, fără a fi raportate venituri obţinute în urma unei eventuale înstrăinări a acestuia.
 4. În declaraţie nu este indicată valoarea automobilului BMW X5, deţinut în folosinţă în baza unui contract de comodat. Legislaţia nu prevede în mod expres indicarea valorii bunurilor deţinute în folosinţă. În tabel este indicată valoarea de piaţă a automobilului.
 5. Titularul a declarat că nu posedă automobilul Renault 21, acesta fiind vândut în bază de procură.
+408,756.36-0.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu Alte surse 211.8 89.5 107.5  
408,756.36 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2013 Casă de locuit / 2013 Garaj / 2013 Altele / 2007 135.7 59.5+21.1 18.3 196.5 871.61 ≈300.0 96.4 2
1,267,953.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 2007x1 Intravilan / 2013x1 Intravilan / 2010x1 Intravilan / 2010x1 Extravilan / 2006x1 Extravilan / 2006x1 Extravilan / 2006x1 18.02 0.07 0.06 0.07 0.61 0.94 0.58 ≈215.0 171.83 83.3 ≈130.0 ≈80.0
680,150.20 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
BMW X5 (2005) / 2011 Renault 21 (1989) / 1998 ≈300.04
300,000.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
MDLx3 19.5
19,500.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei
 1. Valoarea bunurilor imobile nu este specificată în declaraţie. Tabelul este completat în baza declaraţiilor depuse în anii următori.
 2. Suprafaţa construcţiei din s. Micăuţi, r-nul Străşeni este preluată din Declaraţia 2010. Imobilul nu se regăseşte în declaraţiile ulterioare.
 3. În tabel este indicată valoarea terenului intravilan (2010, 0.07 ha) declarată în 2015 ca venit din vânzarea acestuia.
 4. Automobilul BMW X5, deţinut în folosinţă în baza unui contract de comodat începând cu anul 2011, a fost omis din declaraţie, contrar prevederilor legale de a declara toate bunurile deţinute în proprietate la momentul depunerii declaraţiei.
+249,408.71-1,267,953.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu Alte surse 144.2 75.2 30.0  
249,408.71 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2013 Casă de locuit / 2013 Garaj / 2013 Altele / 2007 135.7 59.5+21.1 18.3 196.5 871.61 ≈300.0 96.4
1,267,953.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 2007x1 Intravilan / 2013x1 Intravilan / 2010x1 Intravilan / 2010x1 Extravilan / 2006x1 Extravilan / 2006x1 Extravilan / 2006x1 18.02 0.07 0.06 0.07 0.61 0.94 0.58 ≈215.0 171.8 83.3 ≈130.0 ≈80.0
680,150.20 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
BMW X5 (2005) / 2011 Renault 21 (1989) / 1998 ≈300.02
300,000.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
MDLx3 19.5
19,500.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei
 1. Valoarea bunurilor imobile nu este specificată în declaraţie. Tabelul este completat în baza declaraţiilor depuse în anii următori.
 2. Automobilul BMW X5, deţinut în folosinţă în baza unui contract de comodat începând cu anul 2011, a fost omis din declaraţie, contrar prevederilor legale de a declara toate bunurile deţinute în proprietate la momentul depunerii declaraţiei.
+178,356.20-0.00
Venituri
Sursa venituluiSuma
mii lei
Salariu Alte surse 131.7 46.6
178,356.20 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Altele / 2007 196.5
0.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 2007x1 Intravilan / 2010x1 Extravilan / 2006x1 Extravilan / 2006x1 Extravilan / 2006x1 18.02 0.07 0.61 0.94 0.58 ≈215.01 171.8 83.3 ≈130.0 ≈80.0
680,150.20 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
BMW X5 (2005) / 2011 Renault 21 (1989) / 1998 ≈300.0
300,000.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei

Declaraţia conţine informaţii incomplete despre proprietăţile deţinute până în anul depunerii declaraţiei, fapt ce contravenea legislaţiei în vigoare la acel moment. Tabelul este completat în baza declaraţiilor depuse în anii următori.

 1. Valoarea terenurilor nu este specificată în declaraţie.
+127,441.19-0.00
Venituri
Sursa venituluiSuma
mii lei
Salariu 127.4
127,441.19 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Altele / 2007 196.5
0.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 2007x1 Intravilan / 2010x1 Extravilan / 2006x1 Extravilan / 2006x1 Extravilan / 2006x1 18.02 0.07 0.61 0.94 0.58 ≈215.0 171.8 83.3 ≈130.0 ≈80.0
680,150.20 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
BMW X5 (2005) / 2011 Renault 21 (1989) / 1998 Mercedes (?) / ? ≈300.01 2
300,000.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei

Declaraţia conţine informaţii incomplete despre proprietăţile deţinute până în anul depunerii declaraţiei, fapt ce contravenea legislaţiei în vigoare la acel moment.

 1. Automobilul BMW X5, intrat în folosinţa titularului în 2011 în baza unui contract de comodat, a fost omis din declaraţie, contrar prevederilor legale de a declara toate bunurile deţinute în proprietate la momentul depunerii declaraţiei. În tabel este indicată valoarea de piaţă a automobilului.
 2. Automobilul Mercedes nu se regăseşte în declaraţiile ulterioare.
+20,000.00-171,823.20
Venituri
Sursa venituluiSuma
mii lei
Salariu 20.0
20,000.00 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Spaţiu comercial / ? Altele / 2007 29.0 196.5 ≈230.01
230,000.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 2007x1 Intravilan / 2010x1 Extravilan / 2006x1 Extravilan / 2006x1 Extravilan / 2006x1 18.02 0.07 0.61 0.94 0.58 ≈215.0 171.82 83.3 ≈130.0 ≈80.0
680,150.20 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Renault 21 (1989) / 1998 Mercedes (?) / ?
0.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei

Declaraţia conţine informaţii incomplete despre proprietăţile deţinute până în anul depunerii declaraţiei, fapt ce contravenea legislaţiei în vigoare la acel moment.

 1. Spaţiu comercial din mun. Chişinău nu se regăseşte în declaraţiile ulterioare, fără a fi raportate venituri obţinute în urma unei eventuale înstrăinări a acestuia. În tabel este indicată valoarea cadastrală estimativă a imobilului.
 2. Terenul intravilan a fost omis din declaraţie, contrar prevederilor legale de a declara acest bun ca proprietate dobândită în 2010. Tabelul e completat pe baza Declaraţiei 2014.

2009

Informaţii privind proprietăţile deţinute la finele anului 2009.Tabel completat în baza declaraţiilor depuse de către titular în anii următori.
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Spaţiu comercial / ? Altele / 2007 29.0 196.5 ≈230.01 2
230,000.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 2007x1 Extravilan / 2006x1 Extravilan / 2006x1 Extravilan / 2006x1 18.02 0.61 0.94 0.58 ≈215.03 83.3 ≈130.04 ≈80.05
508,327.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Renault 21 (1989) / 1998 Mercedes (?) / ? 6 7
0.00 lei
 1. Spaţiu comercial din mun. Chişinău nu se regăseşte în declaraţiile ulterioare anului 2010. În tabel este indicată valoarea cadastrală estimativă a acestuia.
 2. Suprafaţa construcţiei din s. Micăuţi, r-nul Străşeni este preluată din Declaraţia 2010. Imobilul nu se regăseşte în declaraţiile ulterioare anului 2014.
 3. Valoarea terenului agricol din s. Oneşti, r-nul Hînceşti nu este specificată în nicio declaraţie. În tabel este indicată valoarea de piaţă a acestuia.
 4. Valoarea terenurilor extravilane (0.94 şi 0.58 ha) nu este specificată în nicio declaraţie. În tabel este indicată valoarea de piaţă a acestora.
 5. Terenul extravilan (0.58 ha) din s. Oneşti, r-nul Hînceşti nu se regăseşte în declaraţiile ulterioare anului 2015.
 6. Titularul a declarat că nu posedă automobilul Renault 21, acesta fiind vândut în bază de procură.
 7. Automobilul Mercedes nu se regăseşte în declaraţiile ulterioare anului 2011.