Tudor Deliu Deputat în Parlamentul Republicii Moldova (PLDM)

Tudor Deliu (PLDM)
x3 x0 x1
Declaraţii în original
2016
Sursa: Autoritatea Naţională de Integritate
2015
Comisia Naţională de Integritate
2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009
Parlamentul Republicii Moldova
2012-2013, 2008-2009, 2007-2008
Comisia Electorală Centrală
Interese: 2015, 2014, 2013, 2012
Parlamentul, Comisia Naţională de Integritate

Declaraţiile de avere şi interese ale lui Tudor Deliu pentru anii 2009–2016 depuse la organele abilitate în conformitate cu legislaţia în vigoare. Începând cu 31 martie 2010 şi până în prezent Tudor Deliu ocupă funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, fiind membru al fracţiunii Partidului Liberal Democrat din Moldova.

Din anul 1998 activează în calitate de lector superior la Academia de Administrare Publică din Chişinău. La alegerile parlamentare din 1998 Tudor Deliu a candidat pe listele Partidului Reformei fără să acceadă în Parlament. În perioada 2007–2008 a deţinut funcţia de preşedinte al Partidului “Pentru Neam şi Ţară”, ulterior devenind membru al PLDM, iar în iunie 2016 a fost ales în funcţia de vicepreşedinte al partidului.

Conform declaraţiilor depuse de Tudor Deliu, familia acestuia este posesoarea următoarelor bunuri imobile şi mobile: 2 apartamente, un garaj şi un automobil Toyota Avensis. Demnitarul mai are un credit în lei cu rata dobânzii de 10.45%, contractat în anul 2016 şi scadent în 2018.

+409,994.97-18,410.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu Act. didactică, ştiinţifică şi de creaţie Alte surse 157.6 37.5 25.0 108.4   1.4
329,994.97 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2016 Apartament / 2010 Garaj / 2013 31.2 63.5 21.0 18.4 328.8 ≈100.01
447,227.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Toyota Avensis (2004) / 2012 70.12
70,100.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
MDL / 2016 80.0
80,000.00 lei
  1. Valoarea garajului nu este specificată în declaraţie. În tabel este indicată valoarea de piaţă a acestuia.
  2. Valoarea automobilului Toyota Avensis nu este specificată în declaraţie. În tabel este indicată valoarea din Declaraţia 2015.
Domeniul de activitate Denumirea unităţii Calitatea deţinută Valoarea Cota parte
Legislativ Parlamentul Republicii Moldova Deputat 157,645.26 MDL -
Didactic Academia de Administrare Publică Lector superior 37,494.71 MDL -
Politic Partidul Liberal Democrat din Moldova Vicepreşedinte - -

Finanţarea partidelor şi a campaniilor electorale

Anul Anul Valoarea donaţiilor Venitul anual obţinut Beneficiar Beneficiar
Partide 2016 Partide 2016 5,000.00 329,994.97 Partidul Liberal Democrat din Moldova PLDM
Alegeri 2014 Alegeri 2014 100,000.00 259,154.50 Partidul Liberal Democrat din Moldova PLDM
Alegeri 2010 Alegeri 2010 94,000.00 145,117.42 Partidul Liberal Democrat din Moldova PLDM

Apariţii în anchete jurnalistice

DataTitlul ancheteiSursa
9 ianuarie 2015 Deputaţi vechi, doar cu salariu. Deputaţi noi — cu SRL-uri

O fostă judecătoare, un medic veterinar şi stomatolog, un profesor şi inginer mecanic — acesta e spectrul profesiilor noilor deputaţi de pe locul 15 care vor intra în noul legislativ. Fără experienţă în politică sunt doar noii deputaţi socialişti, Radu Mudreac şi Anatolie Labuneţ, despre care s-a scris că deţin cetăţenie română. Doar deputatul liberal-democrat Tudor Deliu şi democrata Raisa Apolschii au mai activat în Legislativ şi, potrivit declaraţiilor de avere, au trăit doar cu banii din salariul de deputat şi din indemnizaţii. Un nou deputat este şi comunistul Boris Golovin, căruia însă nu îi este străină puterea. El a fost vice-ministru al Sănătăţii în timpul guvernului Greceanîi, de unde s-a şi ales cu un dosar instrumentat de Centrul Naţional Anticorupţie. Totodată, cei mai generoşi în donaţii către partide se dovedesc a fi socialiştii. Doi dintre deputaţii PSRM pe care îi analizăm mai jos au donat împreună partidului peste 250,000 de lei din salarii ce nu depăşesc 2,000 de lei lunar.

Moldova Curată
+290,675.99-0.00
Venituri
Sursa venituluiSuma
mii lei
Salariu Act. didactică, ştiinţifică şi de creaţie Alte surse 164.9 65.6 60.2
290,675.99 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Garaj / 2013 21.0 ≈100.01
100,000.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Toyota Avensis (2004) / 2012 70.12
70,100.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
MDLx1 5.2
5,170.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei
  1. Valoarea garajului nu este specificată în declaraţie. În tabel este indicată valoarea de piaţă a acestuia.
  2. Automobilul Toyota Avensis este deţinut în folosinţă în baza unui contract de comodat.
+259,154.50-0.00
Venituri
Sursa venituluiSuma
mii lei
Salariu Act. didactică, ştiinţifică şi de creaţie Alte surse 167.4 27.1 64.6
259,154.50 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Garaj / 2013 21.0 ≈100.01
100,000.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Toyota Avensis (2004) / 2012 70.12
70,100.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
MDLx1 0.8
800.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei
  1. Pentru prima dată garajul apare în declaraţia din anul 2014. Valoarea acestuia nu este specificată în declaraţie. În tabel este indicată valoarea de piaţă a garajului.
  2. Automobilul Toyota Avensis este deţinut în folosinţă în baza unui contract de comodat.
+231,312.90-100,000.00
Venituri
Sursa venituluiSuma
mii lei
Salariu Act. didactică, ştiinţifică şi de creaţie Alte surse 146.1 33.5 51.7
231,312.90 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Garaj / 2013 21.0 ≈100.01
100,000.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Toyota Avensis (2004) / 2012 70.12
70,100.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
MDLx1 2.4
2,430.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei
  1. Garajul a fost omis din declaraţie, contrar prevederilor legale de a declara acest bun ca proprietate dobândită în 2013. Tabelul e completat pe baza Declaraţiei 2014.
  2. Automobilul Toyota Avensis este deţinut în folosinţă în baza unui contract de comodat.
+193,459.42-0.00
Venituri
Sursa venituluiSuma
mii lei
Salariu Act. didactică, ştiinţifică şi de creaţie Alte surse 133.5 39.4 20.6
193,459.42 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Toyota Avensis (2004) / 2012 70.11
70,100.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei
  1. Automobilul Toyota Avensis, intrat în folosinţa titularului în 2012 în baza unui contract de comodat, a fost omis din declaraţie, contrar prevederilor legale de a declara toate bunurile deţinute în proprietate la momentul depunerii declaraţiei. Tabelul e completat pe baza Declaraţiei 2013.
+168,127.91-0.00
Venituri
Sursa venituluiSuma
mii lei
Salariu Act. didactică, ştiinţifică şi de creaţie 136.2 32.0
168,127.91 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei
+145,117.42-0.00
Venituri
Sursa venituluiSuma
mii lei
Salariu Act. didactică, ştiinţifică şi de creaţie 91.6 53.5
145,117.42 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei
+51,466.00-0.00
Venituri
Sursa venituluiSuma
mii lei
Salariu 51.5
51,466.00 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei

2008

Informaţii privind proprietăţile deţinute la finele anului 2008.Tabel completat în baza declaraţiilor depuse de către titular în anii următori.
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
0.00 lei