Petru Cosoi Deputat în Parlamentul Republicii Moldova (PL)

Petru Cosoi (PL)
x4 x3 x0
Declaraţii în original
2016
Sursa: Autoritatea Naţională de Integritate
2015, 2013, 2012
Comisia Naţională de Integritate
2014
Parlamentul Republicii Moldova
2012-2013
Comisia Electorală Centrală
Interese: 2015, 2014, 2013, 2012
Parlamentul, Comisia Naţională de Integritate

Declaraţiile de avere şi interese ale lui Petru Cosoi pentru anii 2012–2016 depuse la organele abilitate în conformitate cu legislaţia în vigoare. Începând cu septembrie 2015 şi până în prezent Petru Cosoi ocupă funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, fiind membru al fracţiunii Partidului Liberal.

+447,679.52-0.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu Depuneri inst. financiare Alte surse 229.9 1.3 11.8 204.71    
447,679.52 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Casă de locuit / 2009 Spaţiu comercial / 2001 Spaţiu comercial / 2001 Spaţiu comercial / 1997 108.4 157.9 286.2 110.0 159.6 94.0 148.2 71.0
472,839.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 1996–2004x2 Intravilan / 2001x1 1.11 0.08 82.8 16.8
99,567.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
EURx1 5.0 €
104,447.50 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei
 1. Valoarea veniturilor obţinute în valută străină este calculată în lei la cursul BNM din 31.12.2016.
Domeniul de activitate Denumirea unităţii Calitatea deţinută Valoarea Cota parte
Legislativ Parlamentul Republicii Moldova Deputat 229,867.27 MDL -
Public Consiliul raional Călăraşi Consilier 1,800.00 MDL -
Public Primăria or. Călăraşi Consilier 900.00 MDL -

Finanţarea partidelor şi a campaniilor electorale

Anul Anul Valoarea donaţiilor Venitul anual obţinut Beneficiar Beneficiar
Alegeri 2017 Alegeri 2017 35,000.00 248,256.29 Partidul Liberal PL
+256,195.59-0.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu Depuneri inst. financiare Alte surse 50.3 1.2 0.7 204.01    
256,195.59 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Casă de locuit / 2009 Spaţiu comercial / 2001 Spaţiu comercial / 2001 Spaţiu comercial / 1997 108.4 157.9 286.2 110.0 159.6 94.0 148.2 71.0
472,839.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 1996–2004x2 Intravilan / 2001x1 1.11 0.08 82.8 16.8
99,567.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Tractor T-2 (1982) / 1997 ≈5.02
5,000.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
EURx1 5.0 €
107,389.50 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei
 1. Valoarea veniturilor obţinute în valută străină este calculată în lei la cursul BNM din 31.12.2015.
 2. Pentru prima dată tractorul T-2 apare în declaraţia din anul 2015. În tabel este indicată valoarea de piaţă a acestuia.
  Tractorul nu se regăseşte în declaraţiile ulterioare.
+53,890.48-0.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu Alte surse   0.7 53.21  
53,890.48 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Casă de locuit / 2009 Spaţiu comercial / 2001 Spaţiu comercial / 2001 Spaţiu comercial / 1997 108.4 157.9 286.2 110.0 159.6 94.0 148.2 71.0
472,839.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 1996–2004x2 Intravilan / 2001x1 1.11 0.08 82.8 16.8
99,567.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Tractor T-2 (1982) / 1997 ≈5.0
5,000.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
EURx1 5.0 €
94,983.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei

  Declaraţia conţine informaţii incomplete despre proprietăţile deţinute până în anul depunerii declaraţiei, fapt ce contravenea legislaţiei în vigoare la acel moment. Tabelul este completat în baza declaraţiilor depuse în anii următori.

 1. Valoarea veniturilor obţinute în valută străină este calculată în lei la cursul BNM din 31.12.2014.
+94,469.88-0.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu Alte surse 94.0 0.5    
94,469.88 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Casă de locuit / 2009 Spaţiu comercial / 2001 Spaţiu comercial / 2001 Spaţiu comercial / 1997 108.4 157.9 286.2 110.0 159.6 94.0 148.2 71.0
472,839.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 1996–2004x2 Intravilan / 2001x1 1.11 0.08 82.8 16.8
99,567.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Tractor T-2 (1982) / 1997 ≈5.0
5,000.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
EURx1 MDLx1 6.0 € 0.0
107,818.20 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei

  Declaraţia conţine informaţii incomplete despre proprietăţile deţinute până în anul depunerii declaraţiei, fapt ce contravenea legislaţiei în vigoare la acel moment.

+70,286.54-0.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu 70.3  
70,286.54 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Casă de locuit / 2009 Spaţiu comercial / 2001 Spaţiu comercial / 2001 Spaţiu comercial / 1997 108.4 157.9 286.2 110.0 159.6 94.0 148.2 71.0
472,839.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 1996–2004x2 Intravilan / 2001x1 1.11 0.08 82.8 16.8
99,567.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Tractor T-2 (1982) / 1997 ≈5.0
5,000.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei

  Declaraţia conţine informaţii incomplete despre proprietăţile deţinute până în anul depunerii declaraţiei, fapt ce contravenea legislaţiei în vigoare la acel moment.

2011

Informaţii privind proprietăţile deţinute la finele anului 2011.Tabel completat în baza declaraţiilor depuse de către titular în anii următori.
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Casă de locuit / 2009 Spaţiu comercial / 2001 Spaţiu comercial / 2001 Spaţiu comercial / 1997 108.4 157.9 286.2 110.0 159.6 94.0 148.2 71.0
472,839.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 1996–2004x2 Intravilan / 2001x1 1.11 0.08 82.8 16.8
99,567.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Tractor T-2 (1982) / 1997 ≈5.01
5,000.00 lei
 1. Pentru prima dată tractorul T-2 apare în declaraţia din anul 2015. În tabel este indicată valoarea de piaţă a acestuia. Tractorul nu se regăseşte în declaraţiile ulterioare.