Tudor Copaci Director general al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

Tudor Copaci (PDM)
x4 x1 x2
Declaraţii în original
2015, 2014, 2013, 2012
Sursa: Comisia Naţională de Integritate
2012-2013
Comisia Electorală Centrală
Interese: 2015, 2014, 2013, 2012
Comisia Naţională de Integritate

Declaraţiile de venit şi interese ale lui Tudor Copaci pentru anii 2012–2015 depuse la organele abilitate în conformitate cu legislaţia în vigoare. Din aprilie 2017 Tudor Copaci exercită funcţia de director general al Agenţiei Naţionale de Reglementare în Energetică a Republicii Moldova. Pe parcursul activităţii profesionale a ocupat mai multe funcţii atât în structurile de stat, cât şi în sectorul privat. Anterior, pe parcursul anilor 2016–2017, a fost câteva luni Secretar general al Guvernului, după care a condus un scurt timp Agenţia Proprietăţii Publice. A mai deţinut funcţia de director general al Agenţiei Proprietăţii Publice între anii 2009–2013. Tudor Copaci a mai ocupat funcţia de viceministru al economiei (2013–2015) şi pe cea viceministru al economiei şi comerţului (2008–2009).

Conform declaraţiilor depuse de Tudor Copaci, familia acestuia este posesoarea următoarelor bunuri imobile şi mobile: 2 apartamente şi 2 garaje în mun. Chişinău, un teren intravilan în s. Căzăneşti, r-nul Teleneşti şi două automobile cu marca Mitsubishi Pajero şi Toyota Carina. În proprietatea familiei Copaci se află 5,710 (0.456%) acţiuni ai companiei IPTEH S.A. şi 20% din compania Osmanli Company S.R.L.

Nereguli depistate la declararea veniturilor şi proprietăţilor în baza informaţiilor prezentate

În niciuna din declaraţiile sale Tudor Copaci nu a indicat valoarea terenului intravilan, dobândit încă în anul 2006, pe motiv că acesta nu a fost înregistrat la oficiul cadastral.

+961,209.83-0.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu Act. didactică, ştiinţifică şi de creaţie Depuneri inst. financiare Reprezentant al statului în SC Alte surse 142.5 2.3 75.6 503.7 81.9 88.9   66.3    
961,209.83 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2011 Apartament / 2000 Garaj / 2012 Garaj / 2010 55.4 68.7 46.4 34.8 441.9 555.7 79.7 73.7
1,150,986.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Intravilan / 2006x1 0.16 ≈5.01
5,000.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Toyota Carina (1990) / 2012 Mitsubishi Pajero (2009) / 2009 22.0 270.0
292,000.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
USDx1 EURx5 MDLx12 0.2 $ 124.2 € 954.5
3,626,665.42 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei
  1. Valoarea terenului intravilan (s. Căzăneşti, r-nul Teleneşti) nu este specificată în declaraţie pe motiv că terenul nu a fost înregistrat la oficiul cadastral. În tabel este indicată valoarea de piaţă a acestuia.
Domeniul de activitate Denumirea unității Calitatea deținută Valoarea Cota parte
Executiv Ministerul Economiei al Republicii Moldova Viceministru 125,737.71 MDL -
Public Î.S. Combinatul Poligrafic din Chişinău Director 16,720.00 MDL -
Comerţ, servicii IPTEH S.A. Acţionar - 5,710 acţiuni (0.456%)
Public Agenţia Proprietăţii Publice Director 101,103.84 MDL -
Comerţ Osmanli Company S.R.L. (2002–2017) Asociat - 20%

Finanţarea partidelor şi a campaniilor electorale

Anul Anul Valoarea donaţiilor Venitul anual obţinut Beneficiar Beneficiar
Alegeri 2014 Alegeri 2014 50,000.00 943,763.11 Partidul Democrat din Moldova PDM

Apariţii în anchete jurnalistice

DataTitlul ancheteiSursa
31 ianuarie 2014 Viceminiştri cu remunerări triple

În anul 2012, opt actuali viceminiştri au primit onorarii grase, deoarece au reprezentat statul în societăţi şi întreprinderi. Suma acestor remunerări depăşeşte un milion de lei.

Moldova Curată
21 martie 2013 Reprezentanţii statului, o “afacere” profitabilă

Un raport al Curţii de Conturi constată că, deşi sunt remuneraţi foarte bine, funcţionarii care sunt membri ai consiliilor de administraţie la întreprinderile de stat de multe ori nu-şi merită banii. Experţii atrag atenţia asupra lipsei de transparenţă.

Centrul de Investigaţii Jurnalistice
2 februarie 2009 Funcţionari de stat cu indemnizaţii de mii de lei de la întreprinderi

Circa 350 de funcţionari publici, pe lângă obligaţiile lor directe de serviciu, sunt şi reprezentanţi ai statului sau membrii ai Consiliilor de Administraţie la un şir de întreprinderi. În multe cazuri chiar la câte 3–4 întreprinderi.

Centrul de Investigaţii Jurnalistice
+943,763.11-0.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu Act. didactică, ştiinţifică şi de creaţie Depuneri inst. financiare Reprezentant al statului în SC Alte surse 131.3 2.3 123.1 492.2 31.2 62.1   101.6    
943,763.11 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2011 Apartament / 2000 Garaj / 2012 Garaj / 2010 55.4 68.7 46.4 34.8 441.9 555.7 79.7 73.7
1,150,986.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Intravilan / 2006x1 0.16 ≈5.01
5,000.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Toyota Carina (1990) / 2012 Mitsubishi Pajero (2009) / 2009 22.0 270.0
292,000.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
USDx1 EURx5 MDLx10 0.5 $ 123.5 € 877.5
3,231,652.20 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei
  1. Valoarea terenului intravilan (s. Căzăneşti, r-nul Teleneşti) nu este specificată în declaraţie pe motiv că terenul nu a fost înregistrat la oficiul cadastral. În tabel este indicată valoarea de piaţă a acestuia.
+945,129.90-0.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu Depuneri inst. financiare Reprezentant al statului în SC Valori mob. / cote părţi SC Alte surse 172.1 90.0 355.8 116.2 70.7 56.3 84.2      
945,129.90 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2011 Apartament / 2000 Garaj / 2012 Garaj / 2010 55.4 68.7 46.4 34.8 441.9 555.7 79.7 73.7
1,150,986.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Intravilan / 2006x1 0.16 ≈5.01
5,000.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Toyota Carina (1990) / 2012 Mitsubishi Pajero (2009) / 2009 22.0 270.0
292,000.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
USDx1 EURx1 MDLx10 1.5 $ 43.7 € 1,920.5
2,726,112.23 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei
  1. Valoarea terenului intravilan nu este specificată în declaraţie pe motiv că terenul nu a fost înregistrat la oficiul cadastral. În tabel este indicată valoarea de piaţă a acestuia.
+727,631.71-101,717.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu Depuneri inst. financiare Reprezentant al statului în SC Alte surse 101.1 94.5 340.0 64.8 50.1 77.1    
727,631.71 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2011 Apartament / 2000 Garaj / 2012 Garaj / 2010 55.4 68.7 46.4 34.8 441.9 555.7 79.7 73.7
1,150,986.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Intravilan / 2006x1 0.16 ≈5.01
5,000.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Toyota Carina (1990) / 2012 Mitsubishi Pajero (2009) / 2009 22.02 270.0
292,000.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
EURx1 MDLx9 42.7 € 1,835.7
2,519,357.39 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei
  1. Valoarea terenului intravilan nu este specificată în declaraţie pe motiv că terenul nu a fost înregistrat la oficiul cadastral. În tabel este indicată valoarea de piaţă a acestuia.
  2. Valoarea bunurilor mobile este preluată din Declaraţia 2013.

2011

Informaţii privind proprietăţile deţinute la finele anului 2011.Tabel completat în baza declaraţiilor depuse de către titular în anii următori.
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2011 Apartament / 2000 Garaj / 2010 55.4 68.7 34.8 441.9 555.7 73.7
1,071,269.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Intravilan / 2006x1 0.16 ≈5.01
5,000.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Mitsubishi Pajero (2009) / 2009 270.02
270,000.00 lei
  1. Valoarea terenului intravilan (s. Căzăneşti, r-nul Teleneşti) nu este specificată în nicio declaraţie pe motiv că terenul nu a fost înregistrat la oficiul cadastral. În tabel este indicată valoarea de piaţă a acestuia.
  2. Valoarea automobilului Mitsubishi Pajero este indicată în baza declaraţiilor făcute începând cu anul 2013.