Tudor Copaci Director general al Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

Tudor Copaci (PDM)
x5 x2 x2
Declaraţii în original
2017, 2016
Sursa: Autoritatea Naţională de Integritate
2015, 2014, 2013, 2012
Comisia Naţională de Integritate
2012-2013
Comisia Electorală Centrală
Interese: 2015, 2014, 2013, 2012
Comisia Naţională de Integritate

Declaraţiile de avere şi interese ale lui Tudor Copaci pentru anii 2012–2017 depuse la organele abilitate în conformitate cu legislaţia în vigoare. Începând cu 6 aprilie 2017 şi până în prezent Tudor Copaci ocupă funcţia de director general al Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE).

În perioada supusă analizei demnitarul a deţinut şi alte funcţii publice, printre care cea de director al Agenţiei Proprietăţii Publice (2009–2013 şi 2016–2017), viceministru al economiei (2013–2015), director al Întreprinderii de stat “Combinatul Poligrafic din Chişinău” (2015–2016) şi secretar general al Guvernului (2016).

Conform declaraţiilor depuse de Tudor Copaci, familia acestuia este posesoarea următoarelor bunuri imobile şi mobile: 2 apartamente şi 2 garaje în mun. Chişinău, o casă de locuit, deţinută în 1/2 cotă parte, un teren intravilan în s. Căzăneşti, r-nul Teleneşti, un teren agricol şi două automobile cu marca Mitsubishi Pajero şi Toyota Carina. În proprietatea familiei Copaci se află şi 571 acţiuni ai companiei “IPTEH” S.A.

+864,007.82-0.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu Depuneri inst. financiare Reprezentant al statului în SC Valori mob. / cote părţi SC 577.4 41.81 19.1 75.6 91.8 58.5    
864,007.82 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2011 Apartament / 2000 Casă de locuit / 20171/2 Garaj / 2012 Garaj / 2010 55.4 68.7 65.6 46.4 34.8 441.9 555.7 19.62 79.7 73.7
1,160,808.50 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 20171/2 Intravilan / 2006x1 0.87 0.16 11.5 9.8
15,495.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Toyota Carina (1990) / 2012 Mitsubishi Pajero (2009) / 2010 30.0 250.0
280,000.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
USDx1 EURx5 MDLx15 0.0 $ 125.5 € 1,082.1
3,642,819.42 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei
  1. Valoarea veniturilor obţinute în valută străină este calculată în lei la cursul BNM din 31.12.2017.
  2. În tabel este indicată valoarea cadastrală integrală a casei de locuit şi a terenului agricol. Datele privind valoarea proprietăţilor deţinute de titular (din grafic) conţin doar valoarea cotelor-părţi aflate în posesia acestuia.
Domeniul de activitate Denumirea unității Calitatea deținută Valoarea Cota parte
Public Agenţia Naţională de Reglementare în Energetică Director general al Consiliului de Administraţie 536,176.00 MDL -
Public Agenţia Proprietăţii Publice Director 41,203.05 MDL -
Public Î.S. Nodul Hidroenergetic Costeşti Membru al Consiliului de Administraţie 7,173.00 MDL -
Public Î.S. Tipografia Centrală Membru al Consiliului de Administraţie 5,284.00 MDL -
Public Î.S. MoldATSA Membru al Consiliului de Administraţie 6,605.00 MDL -
Comerţ, servicii IPTEH S.A. Acţionar 15,567.00 MDL 571 acţiuni
Public Cancelaria de Stat Secretar general al Guvernului 87,159.21 MDL -
Public Î.S. Combinatul Poligrafic din Chişinău Director 35,893.80 MDL -
Executiv Ministerul Economiei al Republicii Moldova Viceministru 125,737.71 MDL -
Producere Termoelectrica S.A. Preşedinte al Consiliului de Administraţie 7,420.20 MDL -
Servicii RIF-Acvaaparat S.A. Membru al Consiliului de Administraţie 1,832.18 MDL -
Producere, comerţ Tutun-CTC S.A. Membru al Consiliului de Administraţie 65,964.89 MDL -
Public Î.S. Moldelectrica Preşedinte al Consiliului de Administraţie 12,769.86 MDL -
Public Î.S. Radiocomunicaţii Membru al Consiliului de Administraţie 4,403.40 MDL -
Comerţ Osmanli Company S.R.L. (2002–2017) Asociat - 20%

Finanţarea partidelor şi a campaniilor electorale

Anul Anul Valoarea donaţiilor Venitul anual obţinut Beneficiar Beneficiar
Alegeri 2014 Alegeri 2014 50,000.00 943,763.11 Partidul Democrat din Moldova PDM

Apariţii în anchete jurnalistice

DataTitlul ancheteiSursa
3 aprilie 2018 Topul celor mai bine plătiţi şefi de întreprinderi din R. Moldova

Sergiu Cioclea, guvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei (BNM) este unul dintre cei mai bine plătiţi şefi de instituţii publice din R. Moldova. Conform informaţiilor din declaraţia sa de avere şi interese pentru anul 2017, acesta a primit, lunar, 104.3 mii de lei. Pe lângă guvernator, există şi alţi şefi ai instituţiilor de stat care au beneficiat, anul trecut, de salarii de zeci de mii de lei, mult peste media pe economie.

Ziarul de Gardă
31 ianuarie 2014 Viceminiştri cu remunerări triple

În anul 2012, opt actuali viceminiştri au primit onorarii grase, deoarece au reprezentat statul în societăţi şi întreprinderi. Suma acestor remunerări depăşeşte un milion de lei.

Moldova Curată
21 martie 2013 Reprezentanţii statului, o “afacere” profitabilă

Un raport al Curţii de Conturi constată că, deşi sunt remuneraţi foarte bine, funcţionarii care sunt membri ai consiliilor de administraţie la întreprinderile de stat de multe ori nu-şi merită banii. Experţii atrag atenţia asupra lipsei de transparenţă.

Centrul de Investigaţii Jurnalistice
2 februarie 2009 Funcţionari de stat cu indemnizaţii de mii de lei de la întreprinderi

Circa 350 de funcţionari publici, pe lângă obligaţiile lor directe de serviciu, sunt şi reprezentanţi ai statului sau membrii ai Consiliilor de Administraţie la un şir de întreprinderi. În multe cazuri chiar la câte 3–4 întreprinderi.

Centrul de Investigaţii Jurnalistice
+531,878.50-0.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu Depuneri inst. financiare Reprezentant al statului în SC Valori mob. / cote părţi SC 149.1 56.71 99.5 83.6 76.7 66.2    
531,878.50 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2011 Apartament / 2000 Garaj / 2012 Garaj / 2010 55.4 68.7 46.4 34.8 441.9 555.7 79.7 73.7
1,150,985.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Intravilan / 2006x1 0.16 9.8
9,756.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Toyota Carina (1990) / 2012 Mitsubishi Pajero (2009) / 2010 30.0 250.0
280,000.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
USDx1 EURx5 MDLx15 0.0 $ 124.3 € 1,052.8
3,648,673.71 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei
  1. Valoarea veniturilor obţinute în valută străină este calculată în lei la cursul BNM din 31.12.2016.
+961,209.83-0.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu Salariu Depuneri inst. financiare Reprezentant al statului în SC Alte surse 142.5 2.3 75.6 503.7 81.9 88.9   66.3    
961,209.83 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2011 Apartament / 2000 Garaj / 2012 Garaj / 2010 55.4 68.7 46.4 34.8 441.9 555.7 79.7 73.7
1,150,985.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Intravilan / 2006x1 0.16 9.8
9,756.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Toyota Carina (1990) / 2012 Mitsubishi Pajero (2009) / 2010 30.0 250.0
280,000.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
USDx1 EURx5 MDLx12 0.2 $ 124.2 € 954.5
3,626,665.42 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei
+943,763.11-0.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu Salariu Depuneri inst. financiare Reprezentant al statului în SC Alte surse 131.3 2.3 123.1 492.2 31.2 62.1   101.6    
943,763.11 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2011 Apartament / 2000 Garaj / 2012 Garaj / 2010 55.4 68.7 46.4 34.8 441.9 555.7 79.7 73.7
1,150,985.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Intravilan / 2006x1 0.16 9.8
9,756.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Toyota Carina (1990) / 2012 Mitsubishi Pajero (2009) / 2010 30.0 250.0
280,000.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
USDx1 EURx5 MDLx10 0.5 $ 123.5 € 877.5
3,231,652.20 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei
+945,129.90-0.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu Depuneri inst. financiare Reprezentant al statului în SC Valori mob. / cote părţi SC Alte surse 172.1 90.0 355.8 116.2 70.7 56.3 84.2      
945,129.90 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2011 Apartament / 2000 Garaj / 2012 Garaj / 2010 55.4 68.7 46.4 34.8 441.9 555.7 79.7 73.7
1,150,985.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Intravilan / 2006x1 0.16 9.8
9,756.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Toyota Carina (1990) / 2012 Mitsubishi Pajero (2009) / 2010 30.0 250.0
280,000.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
USDx1 EURx1 MDLx10 1.5 $ 43.7 € 1,920.5
2,726,112.23 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei
+727,631.71-109,717.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu Depuneri inst. financiare Reprezentant al statului în SC Alte surse 101.1 94.5 340.0 64.8 50.1 77.1    
727,631.71 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2011 Apartament / 2000 Garaj / 2012 Garaj / 2010 55.4 68.7 46.4 34.8 441.9 555.7 79.7 73.7
1,150,985.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Intravilan / 2006x1 0.16 9.8
9,756.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Toyota Carina (1990) / 2012 Mitsubishi Pajero (2009) / 2010 30.0 250.0
280,000.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
EURx1 MDLx9 42.7 € 1,835.7
2,519,357.39 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei

2011

Informaţii privind proprietăţile deţinute la finele anului 2011.Tabel completat în baza declaraţiilor depuse de către titular în anii următori.
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2011 Apartament / 2000 Garaj / 2010 55.4 68.7 34.8 441.9 555.7 73.7
1,071,268.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Intravilan / 2006x1 0.16 9.8
9,756.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Mitsubishi Pajero (2009) / 2010 250.0
250,000.00 lei