Ion Cebanu Preşedintele fracţiunii PL în Consiliul municipal Chişinău

Ion Cebanu (PL)
x0 x0 x0
Declaraţii în original
2016, 2015, 2012
Sursa: Agenţia Moldsilva
2014, 2013
Comisia Naţională de Integritate
2013-2014
Consiliul Electoral de Circumscripţie
2011, 2010
Guvernul Republicii Moldova
2012-2013, 2008-2009, 2007-2008
Comisia Electorală Centrală
Interese: 2015, 2014, 2012, 2011
CNI, Moldsilva, Interese la vedere

Acte de constatare CNI
Nr. 04/167 din 05.05.2016
Nr. 04/135 din 21.04.2016

Declaraţiile de avere şi interese ale lui Ion Cebanu pentru anii 2010–2016 depuse la organele abilitate în conformitate cu legislaţia în vigoare. Începând cu 28 iulie 2015 şi până în prezent Ion Cebanu ocupă funcţia de consilier în Consiliul municipal Chişinău, funcţie deţinută şi în perioada 2007–2009, fiind preşedinte al fracţiunii Partidului Liberal.

În perioada supusă analizei a deţinut şi alte funcţii de demnitate publică, printre care cea de ministru al tineretului şi sportului în Guvernele Filat I şi II (2009–2013), director la “Mina din Chişinău” S.A. (2013–2015) şi director general al Agenţiei “Moldsilva” (2013, 2015–2017). Din martie 2011 Ion Cebanu exercită funcţia de preşedinte al Organizaţiei de Tineret a Partidului Liberal.

Conform declaraţiilor depuse de Ion Cebanu, acesta deţine o cotă de participare de 50% în cadrul companiei “Alexiostud” S.R.L. şi 20 acţiuni la “Estate Group” S.A.

+216,066.20-0.00
Venituri
Sursa venituluiSuma
mii lei
Salariu Reprezentant al statului în SC 100.4 115.6
216,066.20 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
MDLx1 0.0
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei
Domeniul de activitate Denumirea unității Calitatea deținută Valoarea Cota parte
Public Agenţia Moldsilva Director general 100,417.68 MDL -
Politic Partidul Liberal Preşedintele Tineretului Liberal - -
Public Consiliul municipal Chişinău Consilier - -
Public Î.S. Hînceşti-Silva Preşedintele Consiliului de Administraţie 1,449.90 MDL -
Public Î.S. Nisporeni-Silva Preşedintele Consiliului de Administraţie 11,008.50 MDL -
Public Î.S. Plaiul Fagului Preşedintele Consiliului de Administraţie 26,420.40 MDL -
Public Apă-Canal Chişinău S.A. Membrul Consiliului de Administraţie 76,769.72 MDL -
Public Asociaţia Obştească “Optimus” Membru fondator - -
Servicii Alexiostud S.R.L. (2008) Asociat 5,400.00 MDL 50%
Servicii Estate Group S.A. Acţionar 80.00 MDL 20 acţiuni
Executiv Ministerul Tineretului şi Sportului Ministru 116,295.68 MDL -
Producere Mina din Chişinău S.A. Director 90,259.34 MDL -
Didactic USPEE “Constantin Stere” Lector universitar 2,280.00 MDL -

Finanţarea partidelor şi a campaniilor electorale

Anul Anul Valoarea donaţiilor Venitul anual obţinut Beneficiar Beneficiar
Partide 2016 Partide 2016 25,000.00 216,066.20 Partidul Liberal PL
Alegeri 2015 Alegeri 2015 40,000.00 141,360.84 Partidul Liberal PL

Apariţii în anchete jurnalistice

DataTitlul ancheteiSursa
29 ianuarie 2016 Averile, afacerile şi interesele ascunse ale şefilor agenţiilor de stat (III)

Guvernele au căzut rând pe rând la Chişinău, ceea ce a însemnat că la conducerea agenţiilor de stat s-au tot perindat şefi. Anterior, Centrul de Investigaţii Jurnalistice a scos la iveală felul în care şi-au asigurat viaţa cei de la conducerea ministerelor. Vă arătăm în continuare că şi actualii directori de agenţii se întrec în averi. Constatăm, între altele, că a treia parte dintre aceştia a ajuns în atenţia opiniei publice din cauza proprietăţilor ce depăşesc cu mult veniturile lor reale. Jumătate din şefii de agenţii au afaceri profitabile, multe fiind tăinuite. Unii directori de la stat figurează şi ca administratori ai firmelor lor, lucru interzis prin lege.

Anticorupţie
+141,360.84-0.00
Venituri
Sursa venituluiSuma
mii lei
Salariu Reprezentant al statului în SC 114.0 27.4
141,360.84 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
MDLx1 0.0
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei
+130,580.44-0.00
Venituri
Sursa venituluiSuma
mii lei
Salariu Act. didactică, ştiinţifică şi de creaţie 129.8 0.8
130,580.44 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei
+151,194.75-0.00
Venituri
Sursa venituluiSuma
mii lei
Salariu Reprezentant al statului în SC 138.4 12.8
151,194.75 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei
+101,294.37-0.00
Venituri
Sursa venituluiSuma
mii lei
Salariu 101.3
101,294.37 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei
+103,921.14-0.00
Venituri
Sursa venituluiSuma
mii lei
Salariu Act. didactică, ştiinţifică şi de creaţie Alte surse 99.0 2.0 3.0
103,921.14 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei
+116,595.68-0.00
Venituri
Sursa venituluiSuma
mii lei
Salariu Act. didactică, ştiinţifică şi de creaţie 116.3 0.3
116,595.68 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei

2009

Informaţii privind proprietăţile deţinute la finele anului 2009.Tabel completat în baza declaraţiilor depuse de către titular în anii următori.
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
0.00 lei