Iurie Cazacu Secretar general adjunct al Guvernului Republicii Moldova

Iurie Cazacu (PDM)
x1 x0 x0
Declaraţii în original
2014
Sursa: Parlamentul Republicii Moldova
2012-2013, 2007-2008
Comisia Electorală Centrală

Declaraţiile de venit şi interese ale lui Iurie Cazacu pentru anul 2014 depuse la organele abilitate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

+48,000.00-366,645.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu Alte surse 24.0   6.0 18.0
48,000.00 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2014 70.4 366.7
366,645.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
MDLx3 0.8
755.14 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei

2013

Informaţii privind proprietăţile deţinute la finele anului 2013.Tabel completat în baza declaraţiilor depuse de către titular în anii următori.
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
0.00 lei