Liliana Catan din 2013 — judecătorul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova
2005–2013 — judecătorul Curţii de Apel Chişinău

Liliana Catan
x2 x2 x2
Declaraţii în original
2015, 2014, 2012, 2010, 2009, 2008
Sursa: Consiliul Superior al Magistraturii
2013
Comisia Naţională de Integritate
Interese: 2014, 2013, 2012
Comisia Naţională de Integritate

Declaraţiile de venit şi interese ale Lilianei Catan pentru anii 2008–2015 depuse la organele abilitate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

+380,783.32-0.00
Venituri
Sursa venituluiTitulara
mii lei
Soţ
mii lei
Salariu Act. didactică, ştiinţifică şi de creaţie 246.9 2.5 131.5  
380,783.32 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Casă de locuit / 2012 Altele / 2012 105.7 11.4 568.0 8.2
576,200.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 2000x1 Intravilan / 2010x1 0.15 0.54 1.51 49.1
50,606.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Toyota RAV4 (2009) / 2014 Toyota Camry (2007) / 2009 150.02 4.03
154,000.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
EURx1 MDLx4 0.0 € 0.0
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei
 1. Pentru prima dată terenul agricol apare în declaraţia din anul 2015. Valoarea acestuia nu este specificată în declaraţie. În tabel este indicată valoarea de piaţă a terenului.
 2. Automobilul Toyota RAV4 este deţinut în folosinţă în baza unui contract de comodat.
 3. Valoarea automobilului Toyota Camry nu este specificată în declaraţie. În tabel este indicată valoarea din Declaraţia 2009.
Domeniul de activitate Denumirea unității Calitatea deținută Valoarea Cota parte
Jurisprudenţă Curtea Supremă de Justiţie Judecător 263,887.09 MDL -
Jurisprudenţă Curtea de Apel Chişinău Judecător 70,529.70 MDL -

Apariţii în anchete jurnalistice

DataTitlul ancheteiSursa
22 august 2016 Curţile “supreme” ale judecătorilor

Judecătorii de la Curtea Supremă de Justiţie preferă să locuiască în case la sol, multietajate. Reporter de Gardă a “scanat” declaraţiile cu privire la venituri şi proprietate ale judecătorilor care activează în instanţa supremă din R. Moldova. Nu mai puţin 25 de magistraţi deţin în proprietate case individuale de locuit. Majoritatea dintre acestea se află în mun. Chişinău şi costă milioane de lei, mult peste veniturile declarate de aceşti judecători. Unii locuiesc în aceste case chiar dacă nu le-au indicat în declaraţii, aşa cum prevede legea.

Ziarul de Gardă
10 iunie 2016 Cum arată casele judecătorilor de la CSJ

Judecătorii de la Curtea Supremă de Justiţie preferă să locuiască în case la sol, multietajate. ZdG a “scanat” declaraţiile cu privire la venituri şi proprietate ale judecătorilor care activează în instanţa supremă din R. Moldova, constatând că nu mai puţin 25 de magistraţi deţin în proprietate case individuale de locuit. Majoritatea dintre acestea se află în mun. Chişinău şi costă milioane de lei, mult peste veniturile declarate de aceşti judecători. Unii locuiesc în aceste case chiar dacă nu le-au indicat încă în declaraţii, aşa cum prevede legea.

Ziarul de Gardă
13 august 2015 Poliţistul cu mătuşă la CSJ, pentru care legea nu are valoare

Mai mulţi tineri se plâng că au fost bătuţi cu cruzime de un inspector de patrulare în cadrul Inspectoratului de poliţie Leova, fără ca acesta să fie ulterior tras la răspundere. Asta, spun victimele, pentru că Gheorghe Bordea, cel care i-a agresat, este nepotul Lilianei Catan, judecătoare la Curtea Supremă de Justiţie (CSJ), dar şi al lui Nicolae Popa, fost comisar de Leova, primar proaspăt ales la Hănăsenii Noi, Leova, satul de baştină al poliţistului Bordea.

Ziarul de Gardă
+394,599.88-0.00
Venituri
Sursa venituluiTitulara
mii lei
Soţ
mii lei
Salariu Act. didactică, ştiinţifică şi de creaţie 226.1 37.8 130.2 0.5
394,599.88 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Casă de locuit / 2012 Altele / 2012 105.7 11.4 568.0 8.2
576,200.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 2000x1 Intravilan / 2010x1 0.15 0.54 1.51 49.1
50,606.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Toyota RAV4 (2009) / 2014 Toyota Camry (2007) / 2009 150.02 4.03
154,000.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
EURx1 MDLx5 0.0 € 0.0
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei
 1. Terenul agricol a fost omis din declaraţie. Tabelul e completat pe baza Declaraţiei 2015.
 2. Automobilul Toyota RAV4 este deţinut în folosinţă în baza unui contract de comodat.
 3. Valoarea automobilului Toyota Camry nu este specificată în declaraţie. În tabel este indicată valoarea din Declaraţia 2009.
+243,340.79-0.00
Venituri
Sursa venituluiTitulara
mii lei
Soţ
mii lei
Salariu Act. didactică, ştiinţifică şi de creaţie 99.0 1.6 128.6 14.1
243,340.79 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Casă de locuit / 2012 Altele / 2012 105.7 11.4 568.0 8.2
576,200.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 2000x1 Intravilan / 2010x1 0.15 0.54 1.51 49.1
50,606.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii)
Valoarea
mii lei
Hyundai Matrix (2005) / 2010 Toyota Camry (2007) / 2009 ≈65.02 4.03
69,000.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
EURx1 MDLx5 0.0 € 0.0
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta
Suma
mii
0.00 lei
 1. Terenul agricol a fost omis din declaraţie. Tabelul e completat pe baza Declaraţiei 2015.
 2. În declaraţie nu este indicată valoarea automobilului Hyundai Matrix, deţinut în folosinţă în baza unui contract de comodat. Legislaţia nu prevede în mod expres indicarea valorii bunurilor deţinute în folosinţă. În tabel este indicată valoarea de piaţă a automobilului.
  Automobilul nu se regăseşte în declaraţiile ulterioare.
 3. Valoarea automobilului Toyota Camry nu este specificată în declaraţie. În tabel este indicată valoarea din Declaraţia 2009.
+210,428.53-576,200.00
Venituri
Sursa venituluiTitulara
mii lei
Soţ
mii lei
Salariu Act. didactică, ştiinţifică şi de creaţie 70.5   130.0 9.9
210,428.53 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Casă de locuit / 2012 Altele / 2012 105.7 11.4 568.0 8.2
576,200.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 2000x1 Intravilan / 2010x1 0.15 0.54 1.5 49.1
50,606.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii)
Valoarea
mii lei
Hyundai Matrix (2005) / 2010 Toyota Camry (2007) / 2009 ≈65.0 4.0
69,000.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta
Suma
mii
0.00 lei

Declaraţia conţine informaţii incomplete despre proprietăţile deţinute până în anul depunerii declaraţiei, fapt ce contravenea legislaţiei în vigoare la acel moment. Tabelul este completat în baza declaraţiilor depuse în anii următori.

+210,892.83-49,106.00
Venituri
Sursa venituluiTitulara
mii lei
Soţ
mii lei
Salariu 73.6 137.3
210,892.83 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 2000x1 Intravilan / 2010x1 0.15 0.54 1.5 49.1
50,606.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii)
Valoarea
mii lei
Hyundai Matrix (2005) / 2010 Toyota Camry (2007) / 2009 ≈65.01 4.0
69,000.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta
Suma
mii
0.00 lei

Declaraţia conţine informaţii incomplete despre proprietăţile deţinute până în anul depunerii declaraţiei, fapt ce contravenea legislaţiei în vigoare la acel moment.

 1. Automobilul Hyundai Matrix, intrat în folosinţa titularului în 2010 în baza unui contract de comodat, a fost omis din declaraţie, contrar prevederilor legale de a declara toate bunurile deţinute în proprietate la momentul depunerii declaraţiei. În tabel este indicată valoarea de piaţă a automobilului.
+197,071.93-4,000.00
Venituri
Sursa venituluiTitulara
mii lei
Soţ
mii lei
Salariu 70.4 126.7
197,071.93 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 2000x1 0.15 1.5
1,500.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii)
Valoarea
mii lei
Toyota Camry (2007) / 2009 4.0
4,000.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta
Suma
mii
0.00 lei

Declaraţia conţine informaţii incomplete despre proprietăţile deţinute până în anul depunerii declaraţiei, fapt ce contravenea legislaţiei în vigoare la acel moment.

+76,017.00-0.00
Venituri
Sursa venituluiSuma
mii lei
Salariu 76.0
76,017.00 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 2000x1 0.15 1.5
1,500.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii)
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta
Suma
mii
0.00 lei

Declaraţia conţine informaţii incomplete despre proprietăţile deţinute până în anul depunerii declaraţiei, fapt ce contravenea legislaţiei în vigoare la acel moment.

2007

Informaţii privind proprietăţile deţinute la finele anului 2007.Tabel completat în baza declaraţiilor depuse de către titulară în anii următori.
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 2000x1 0.15 1.51
1,500.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
0.00 lei
 1. Pentru prima dată terenul agricol apare în declaraţia din anul 2015. Valoarea acestuia nu este specificată în nicio declaraţie. În tabel este indicată valoarea de piaţă a terenului.