Roman Boţan Deputat în Parlamentul Republicii Moldova (PL)

Roman Boţan (PL)
x1 x2 x0
Declaraţii în original
2015, 2013
Sursa: Comisia Naţională de Integritate
2014
Parlamentul Republicii Moldova
2013-2014
Consiliul Electoral de Circumscripţie
2012-2013
Comisia Electorală Centrală
Interese: 2015, 2014, 2013
Parlamentul, Comisia Naţională de Integritate

Declaraţiile de venit şi interese ale lui Roman Boţan pentru anii 2013–2015 depuse la organele abilitate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

+171,784.04-0.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu Alte surse 96.1 15.7 44.0 16.0
171,784.04 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Casă de locuit / 2011 125.1 1
0.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 2006x1 Intravilan / 2011x1 0.06 0.06 0.3 51.4
51,715.23 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
MDLx2 1.5
1,503.13 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
MDL / 2014 50.0
50,000.00 lei
  1. Valoarea cadastrală a casei de locuit nu este specificată în declaraţie, fiind indicat că aceasta se află în proces de construcţie.
Domeniul de activitate Denumirea unităţii Calitatea deţinută Valoarea Cota parte
Legislativ Parlamentul Republicii Moldova Deputat 32,937.54 MDL -
Public Primăria or. Orhei Viceprimar 39,149.06 MDL -
Public Consiliul raional Orhei Vicepreşedinte 22,433.48 MDL -
Politic Partidul Liberal Vicepreşedintele OT Orhei - -
Public Asociaţia de Spiritualitate şi Cultură Românească “Unitate” Membru fondator - -
Public Centrul de pregătire a specialiştilor pentru Armata Naţională, filiala Orhei Director 64,994.79 MDL -
Servicii Persempre S.R.L. (2013) Asociat unic 5,400.00 MDL 100%
+154,256.76-0.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu Alte surse 74.8   18.3 11.1
104,256.76 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Casă de locuit / 2011 125.1 1
0.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 2006x1 Intravilan / 2011x1 0.06 0.06 0.3 51.4
51,715.23 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
MDLx2 0.0
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
MDL / 2014 MDL / 2013 50.0 30.0
50,000.00 lei
  1. Valoarea cadastrală a casei de locuit nu este specificată în declaraţie, fiind indicat că aceasta se află în proces de construcţie.
+159,028.00-0.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu Valori mob. / cote părţi SC Alte surse 73.1 5.4   50.4   0.2
129,028.00 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Casă de locuit / 2011 125.1 1
0.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 2006x1 Intravilan / 2011x1 0.06 0.06 0.3 51.4
51,715.23 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
Eurox1 MDLx1 0.0 € 0.0
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
MDL / 2013 30.0
30,000.00 lei
  1. Valoarea cadastrală a casei de locuit nu este specificată în declaraţie, fiind indicat că aceasta se află în proces de construcţie.

2012

Informaţii privind proprietăţile deţinute la finele anului 2012.Tabel completat în baza declaraţiilor depuse de către titular în anii următori.
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Casă de locuit / 2011 125.1 1
0.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 2006x1 Intravilan / 2011x1 0.06 0.06 0.3 51.4
51,715.23 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
0.00 lei
  1. Valoarea cadastrală a casei de locuit nu este specificată în nicio declaraţie, fiind indicat că aceasta se află în proces de construcţie.