Roman Boţan Deputat în Parlamentul Republicii Moldova (PL)

Roman Boţan (PL)
x1 x2 x0
Declaraţii în original
2014
Sursa: Parlamentul Republicii Moldova
2013
Comisia Naţională de Integritate
2013-2014
Consiliul Electoral de Circumscripţie
2012-2013
Comisia Electorală Centrală
Interese: 2014, 2013
Parlamentul, Comisia Naţională de Integritate

Declaraţiile de venit şi interese ale lui Roman Boţan pentru anii 2013–2014 depuse la organele abilitate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

+154,256.76-0.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu Alte surse 74.8   18.3 11.1
104,256.76 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Casă de locuit / 2011 125.1 450.01
450,000.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 2006x1 Altele / 2011x1 0.06 0.06 0.3 51.4
51,715.23 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
MDL / 2014 MDL / 2013 50.0 30.0
50,000.00 lei
  1. Valoarea casei de locuit nu este specificată în declaraţie. În tabel este indicată valoarea de piaţă a acesteia.
Domeniul de activitate Denumirea unităţii Calitatea deţinută Valoarea Cota parte
Public Primăria Orhei Viceprimar 39,149.06 MDL -
Public Consiliul Raional Orhei Vicepreşedinte 15,065.00 MDL -
Politic Partidul Liberal Vicepreşedintele OT Orhei - -
Public Centrul de pregătire a specialiştilor pentru Armata Naţională, filiala Orhei Director 64,994.79 MDL -
Servicii Persempre S.R.L. (2013) Asociat unic 5,400.00 MDL 100%
+159,028.00-0.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu Valori mob. / cote părţi SC Alte surse 73.1 5.4   50.4   0.2
129,028.00 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Casă de locuit / 2011 125.1 450.01
450,000.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 2006x1 Altele / 2011x1 0.06 0.06 0.3 51.4
51,715.23 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
MDL / 2013 30.0
30,000.00 lei
  1. Valoarea casei de locuit nu este specificată în declaraţie. În tabel este indicată valoarea de piaţă a acesteia.

2012

Informaţii privind proprietăţile deţinute la finele anului 2012.Tabel completat în baza declaraţiilor depuse de către titular în anii următori.
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Casă de locuit / 2011 125.1 450.01
450,000.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 2006x1 Altele / 2011x1 0.06 0.06 0.3 51.4
51,715.23 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
0.00 lei
  1. Valoarea casei de locuit nu este specificată în nicio declaraţie. În tabel este indicată valoarea de piaţă a acesteia.