Elena Beleacova Consultant în cadrul Ministerului Economiei şi Infrastructurii

Elena Beleacova (PDM)
x1 x0 x0
Declaraţii în original
2014, 2013, 2012
Sursa: Comisia Naţională de Integritate
2012-2013, 2008-2009, 2007-2008
Comisia Electorală Centrală
Interese: 2014, 2013, 2012
Comisia Naţională de Integritate

Declaraţiile de venit şi interese ale Elenei Beleacova pentru anii 2012–2014 depuse la organele abilitate în conformitate cu legislaţia în vigoare. Începând cu 21 decembrie 2015 şi până în prezent Elena Beleacova ocupă funcţia de consultant în Direcţia relaţii economice bilaterale şi cooperare cu organizaţiile internaţionale financiare în cadrul Ministerului Economiei şi Infrastructurii.

În perioada 2009–2015 Elena Beleacova a deţinut funcţia de director general al Biroului Relaţii Interetnice (BRI), cu o scurtă pauză în perioada februarie-aprilie 2015, când şefia BRI a fost deţinută de vicedirectorul general. A fost propusă în această funcţie de Partidul Democrat din Moldova, pe listele căruia a figurat la alegerile parlamentare anticipate din 29 iulie 2009 şi la alegerile parlamentare din 2014, în calitate de membru PDM. Anterior, în anii 2004–2006, a fost pretor al sectorului Rîşcani din mun. Chişinău, fiind propusă în această funcţie de către Mişcarea social-politică Republicană “Ravnopravie”, al cărei membru era la acel moment. Ulterior, la alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009, Elena Beleacova a candidat pe lista electorală a Uniunii Centriste din Moldova, deţinând calitatea de membru UCM.

Conform declaraţiilor depuse de Elena Beleacova, familia acesteia este posesoarea următoarelor bunuri imobile şi mobile: un garaj în mun. Chişinău şi 0.003% din întreprinderea mixtă “Maorix-Com” S.R.L.

Nereguli depistate la declararea veniturilor şi proprietăţilor în baza informaţiilor prezentate

Elena Beleacova nu a declarat în anii 2012–2014 valoarea garajului deţinut, în contradicţie cu legislaţia în vigoare.

Trezeşte suspiciuni declararea de către demnitar la categoria imobil doar a garajului, după ce în declaraţia de la CEC pentru anii 2008–2009 figurau mai multe bunuri imobile şi mobile, cum ar fi: o casă de locuit în mun. Chişinău, o vilă în s. Truşeni, un lot de pământ în s. Coloniţa şi un automobil Lexus LX 570.

+136,085.63-0.00
Venituri
Sursa venituluiTitulara
mii lei
Soţ
mii lei
Salariu 136.1  
136,085.63 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Garaj / 1994 20.2 ≈100.01
100,000.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei
  1. Valoarea garajului nu este specificată în declaraţie. În tabel este indicată valoarea de piaţă a acestuia.
Domeniul de activitate Denumirea unităţii Calitatea deţinută Valoarea Cota parte
Public Biroul Relaţii Interetnice Director general 136,085.63 MDL -
Comerţ Maorix-Com S.R.L. (2001) Asosiat - 0.003%
Comerţ Liga-2 S.A. Acţionar - 30 acţiuni
Comerţ Belforo S.R.L. (2007) Asosiat 2,646.00 MDL 49%
Comerţ Panel-Sistem S.R.L. (2004) Asosiat - 50%

Finanţarea partidelor şi a campaniilor electorale

Anul Anul Valoarea donaţiilor Venitul anual obţinut Beneficiar Beneficiar
Partide 2016 Partide 2016 15,000.00 99,012.62 Partidul Democrat din Moldova PDM
+132,024.14-0.00
Venituri
Sursa venituluiTitulara
mii lei
Soţ
mii lei
Salariu 132.0  
132,024.14 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Garaj / 1994 20.2 ≈100.01
100,000.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei
  1. Valoarea garajului nu este specificată în declaraţie. În tabel este indicată valoarea de piaţă a acestuia.
+105,066.50-0.00
Venituri
Sursa venituluiTitulara
mii lei
Soţ
mii lei
Salariu 105.1  
105,066.50 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Garaj / 1994 20.2 ≈100.01
100,000.00 lei
Terenuri
Categoria
cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii)
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta
Suma
mii
0.00 lei
  1. Valoarea garajului nu este specificată în declaraţie. În tabel este indicată valoarea de piaţă a acestuia.

2011

Informaţii privind proprietăţile deţinute la finele anului 2011.Tabel completat în baza declaraţiilor depuse de către titulară în anii următori.
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Garaj / 1994 20.2 ≈100.01
100,000.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
0.00 lei
  1. Valoarea garajului nu este specificată în nicio declaraţie. În tabel este indicată valoarea de piaţă a acestuia.