Oleg Balan Ex-ministrul Afacerilor Interne (2015–2016)

Oleg Balan (PLDM)
x3 x16 x1
Declaraţii în original
2014
Sursa: Ministerul Afacerilor Interne
2013
Comisia Naţională de Integritate
2012-2013
Comisia Electorală Centrală
Interese: 2014, 2013
MAI, Comisia Naţională de Integritate

Declaraţiile de venit şi interese ale lui Oleg Balan pentru anii 2013–2014 depuse la organele abilitate în conformitate cu legislaţia în vigoare. În perioada februarie 2015 – ianuarie 2016 Oleg Balan a ocupat funcţia de ministru al afacerilor interne în două guverne succesive (Gaburici şi Streleţ), fiind propus în această funcţie de Partidul Liberal Democrat din Moldova. În 2014–2015 a deţinut funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, fiind membru al fracţiunii PLDM.
Anterior Oleg Balan a exercitat funcţia de vice-rector, prim-prorector şi rector al Academiei de Administraţie Publică (2010–2014).

Conform declaraţiilor depuse de Oleg Balan, familia acestuia este posesoarea următoarelor bunuri imobile şi mobile: două apartamente şi un garaj în mun. Chişinău, trei terenuri intravilane în mun. Chişinău, 13 terenuri agricole cu suprafaţa totală de 2.47 ha în s. Cîrpeşti, r-nul Cantemir şi un automobil Audi A6.

Nereguli depistate la declararea veniturilor şi proprietăţilor în baza informaţiilor prezentate

În declaraţia din 2014 nu se regăseşte informaţia despre cotele-părţi deţinute în capitalul social al companiilor Bivon S.R.L şi Sterimed Com S.R.L, raportate în 2013. Totodată, în 2014 Oleg Balan nu a declarat careva venituri obţinute din vânzarea acestor cote-părţi sau despre faptul transmiterii acestora cu titlu gratuit către alte persoane.

+546,515.32-380,962.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu Act. didactică, ştiinţifică şi de creaţie Alte surse 406.7 12.7 3.7 84.8   38.7
546,515.32 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2013 Apartament / 2011 Garaj / 2014 44.2 88.2 32.6 289.0 527.4 59.6
876,000.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 2014x13 Intravilan / 2012x1 Intravilan / 2011x2 2.47 0.06 0.12 21.3 429.7 495.0
946,025.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Audi A6 (2010) / 2014 300.0
300,000.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
MDLx4 132.0
132,036.38 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei
Domeniul de activitate Denumirea unităţii Calitatea deţinută Valoarea Cota parte
Executiv Ministerul Afacerilor Interne Ministru 9,585.00 MDL -
Didactic Academia de Administrare Publică Rector 406,651.89 MDL -
Didactic Universitatea Agrară de Stat din Moldova Preşedintele comisiei 1,629.87 MDL -
Ştiinţific Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei Conducător de doctorat 8,800.00 MDL -
Ştiinţific Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare Expert 2,280.00 MDL -
Jurisprudenţă Consiliul Superior al Magistraturii Membru Colegiului de calificare 3,649.80 MDL -
Didactic Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălţi Preşedintele comisiei 6,018.00 MDL -
Producere, comerţ Bivon S.R.L. (2013) Asociat 3,618.00 MDL 67%
Servicii Sterimed Com S.R.L. (2011) Asociat 918.00 MDL 17%

Apariţii în anchete jurnalistice

DataTitlul ancheteiSursa
30 iulie 2015 Guvernul Streleţ: interese, averi şi afaceri

Guvernul condus de Valeriu Streleţ, votat de deputaţii liberal-democraţi, democraţi şi liberali, are în componenţa sa câteva nume noi, dar care nu sunt străine politicii. Majoritatea noilor-vechi miniştri au figurat în anchetele realizate anterior de Centrul de Investigaţii Jurnalistice care au scos la iveală interesele ascunse şi afacerile pe care le desfăşoară familiile acestora.

Anticorupţie
4 iunie 2015 Balan şi Cavcaliuc protejează furtul de benzină de la MAI

Ministrul de Interne, Oleg Balan, dispune şi, tot el, abandonează în circumstanţe suspecte executarea unor investigaţii care ar putea demasca ilegalităţile comise de unii dintre angajaţii MAI. O demonstrează, cu prisosinţă, un şir de acte şi înregistrări video.

deschide.md
2 martie 2015 Guvernul Gaburici: Miniştri noi cu trecut bogat

Chiril Gaburici, Stephane Bride şi Oleg Balan sunt nume noi în politică. Primii doi: actualul premier şi ministrul Economiei au gestionat afaceri prospere, iar ministrul Afacerilor Interne a venit în Executiv de la conducerea Academiei de Administrare Publică.

Moldova Curată
26 februarie 2015 Banii publici, “slăbiciunea” noilor miniştri

Guvernul Gaburici are 11 miniştri noi. Mulţi dintre aceştia au activat şi până acum în funcţii publice, fapt ce le-a permis să aibă acces facilitar la fonduri de stat. Astfel, mulţi dintre noii miniştri, prin intermediul firmelor administrate de familiile lor, au manifestat “slăbiciune” pentru banii publici, beneficiind în ultimii ani de contracte cu statul de zeci de milioane de lei. Alţi miniştri, prin intermediul unor membri ai familiilor lor, administrează afaceri în domeniile pe care le vor conduce, astfel nefiind excluse eventuale conflicte de interese pe parcursul desfăşurării activităţii.

Ziarul de Gardă
1 ianuarie 2015 Nr. 10 — deputaţi care nu vin cu mâna goală în Parlament

Patru deputaţi noi, Bogdan Ţîrdea (PSRM), Oleg Balan (PLDM), Nicolai Dudoglo (PDM) şi Lilian Carp (PL) vor avea calitatea de ales al poporului pentru prima dată. Dintre deputaţii cu nr. 10 de pe listele celor 5 partide care au acces în Parlament, doar comunistul Oleg Reidman a mai activat în Legislativ şi se regăseşte pe lista neagră a Iniţiativei Civice pentru un Parlament Curat (ICPC) din 2010 şi în lista demnitarilor cu cele mai scumpe maşini. Nici noii veniţi nu au averi de neglijat. Ei deţin câte un apartament sau lot de teren, acţiuni la firme şi câte un automobil.

Moldova Curată
18 decembrie 2014 Afacerile de familie şi interesele ascunse ale noilor deputaţi (II). Business-urile pro-europenilor

Oamenii de afaceri vor domina viitorul Parlament. Practic fiecare al doilea deputat este implicat, direct sau prin intermediul soţiilor, copiilor, nepoţilor sau off-shore-urilor, în afaceri.

Ziarul de Gardă
+509,880.91-289,029.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu Act. didactică, ştiinţifică şi de creaţie Alte surse 386.6 18.1 1.2 85.1   18.9
509,880.91 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2013 Apartament / 2011 44.2 88.2 289.0 527.4
816,374.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Intravilan / 2012x1 Intravilan / 2011x2 0.06 0.12 429.7 495.0
924,689.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
MDLx6 110.4
110,425.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei

2012

Informaţii privind proprietăţile deţinute la finele anului 2012.Tabel completat în baza declaraţiilor depuse de către titular în anii următori.
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2011 88.2 527.4
527,345.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Intravilan / 2012x1 Intravilan / 2011x2 0.06 0.12 429.7 495.0
924,689.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
0.00 lei