Elena Bacalu Deputat în Parlamentul Republicii Moldova (PDM)

Elena Bacalu (PDM)
x3 x8 x2
Declaraţii în original
2016
Sursa: Autoritatea Naţională de Integritate
2015, 2014, 2013, 2012
Comisia Naţională de Integritate
2012-2013
Comisia Electorală Centrală
Interese: 2015, 2014, 2013, 2012
Comisia Naţională de Integritate

Declaraţiile de avere şi interese ale Elenei Bacalu pentru anii 2012–2016 depuse la organele abilitate în conformitate cu legislaţia în vigoare. Începând cu septembrie 2015 şi până în prezent Elena Bacalu ocupă funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, fiind membră a fracţiunii Partidului Democrat din Moldova.

În perioada supusă analizei a deţinut şi alte funcţii de demnitate publică, printre care cea de specialist principal în protecţia drepturilor copilului în cadrul direcţiei generale învăţământ, tineret şi sport din Cahul (2003–2011) şi vicepreşedinte al raionului Cahul pentru probleme sociale (2011–2015). Din octombrie 2012 Elena Bacalu exercită funcţia de preşedinte al Organizaţiei teritoriale Cahul a PDM.

Conform declaraţiilor depuse de Elena Bacalu, familia acesteia este posesoarea următoarelor bunuri imobile şi mobile: un apartament în or. Cahul, o casă de locuit în s. Burlacu, r-nul Cahul, 8 terenuri agricole în aceeaşi localitate, dintre care două deţinute în 2/3 cotă parte, o gheretă, un automobil Mercedes ML 350 şi un BMW 3 (aparent returnat proprietarului iniţial în urma solicitării Interpol). Demnitara mai are un credit în lei, contractat în 2014 cu rata dobânzii de 11% şi scadent în 2018.

Nereguli depistate la declararea veniturilor şi proprietăţilor în baza informaţiilor prezentate

Declaraţiile din anii 2012–2013 conţin informaţii incomplete despre proprietăţile acumulate până la data depunerii declaraţiei, fapt care contravenea prevederilor legale în vigoare la acel moment.

Până în anul 2014 Elena Bacalu nu a declarat automobilul BMW 3 (2003), procurat în 2007. Totodată, începând cu acelaşi an, din declaraţii dispare automobilul BMW 3 (2008). Deoarece demnitara nu indică vreun venit obţinut în urma unei eventuale vânzări a automobilului, putem presupune că acesta a fost schimbat cu automobilul Mercedes ML 350, pe care-l deţine din 2014.

+379,063.25-60,000.00
Venituri
Sursa venituluiTitulara
mii lei
Soţ
mii lei
Salariu Alte surse 164.9 81.3 93.1 39.7
379,063.25 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 1995 Casă de locuit / 2007 Spaţiu comercial / 2016 55.5 120.3 24.0 112.21 53.9 60.0
151,312.67 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 2007⅔x2 Agricol / 2007x6 1.68 2.10 18.7 23.5
35,992.33 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Mercedes ML 350 (2010) / 2014 BMW 3 (2003) / 2007 100.0 50.0
150,000.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
MDL / 2014 100.0
100,000.00 lei
 1. În tabel este indicată valoarea cadastrală integrală a apartamentului şi a terenurilor. Datele privind valoarea proprietăţilor deţinute de titular (din grafic) conţin doar valoarea cotelor-părţi aflate în posesia acestuia.
Domeniul de activitate Denumirea unității Calitatea deținută Valoarea Cota parte
Legislativ Parlamentul Republicii Moldova Deputat 164,917.81 MDL -
Politic Partidul Democrat din Moldova Preşedintele OT Cahul - -
Public Consiliul raional Cahul Vicepreşedinte 118,631.83 MDL -
Public DASPF, Centrul de Zi Psiholog 23,864.52 MDL -
Public CRAION CONTACT-Cahul Consultant 1,259.85 MDL -
Public Asociaţia Obştească “Parteneriate pentru fiecare copil” Consultant 18,000.00 MDL -
Public Asociaţia Obştească “Parteneriat Social” Consultant 2,519.68 MDL -

Finanţarea partidelor şi a campaniilor electorale

Anul Anul Valoarea donaţiilor Venitul anual obţinut Beneficiar Beneficiar
Alegeri 2015 Alegeri 2015 50,000.00 320,255.26 Partidul Democrat din Moldova PDM

Apariţii în anchete jurnalistice

DataTitlul ancheteiSursa
15 februarie 2018 Pensiile deputaţilor — de patru ori mai mari decât ale altor cetăţeni

În R. Moldova, 73% din persoanele pensionate pentru limita de vârstă trăiesc sub limita minimului de existenţă (1566 de lei), iar pensiile mai mici de această sumă nu le oferă decât o singură opţiune — să lucreze şi după pensionare. Pe de altă parte, deputaţii pensionari care au salarii de zeci de mii de lei, indemnizaţii şi alocaţii de stat, sunt asiguraţi de stat cu o pensie medie de 4 ori mai mare.

Ziarul de Gardă
+320,255.26-0.00
Venituri
Sursa venituluiTitulara
mii lei
Soţ
mii lei
Salariu Act. didactică, ştiinţifică şi de creaţie Alte surse 151.5 41.9 43.0 83.9    
320,255.26 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 1995 Casă de locuit / 2007 55.5 120.3 112.2 53.9
91,312.67 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 2007⅔x2 Agricol / 2007x6 1.68 2.10 18.7 23.5
35,992.33 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Mercedes ML 350 (2010) / 2014 BMW 3 (2003) / 2007 100.0 50.0
150,000.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
MDL / 2014 100.0
100,000.00 lei
+424,609.89-100,000.00
Venituri
Sursa venituluiTitulara
mii lei
Soţ
mii lei
Salariu Act. didactică, ştiinţifică şi de creaţie Înstrăinarea bunurilor Alte surse 91.8 50.3 0.9 30.7 119.9     31.0
324,609.89 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 1995 Casă de locuit / 2007 55.5 120.3 112.2 53.9
91,312.67 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 2007⅔x2 Agricol / 2007x6 Agricol / 2007x1 1.68 2.10 0.08 18.7 23.5 0.9
35,992.33 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Mercedes ML 350 (2010) / 2014 BMW 3 (2003) / 2007 100.0 50.01
150,000.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
MDL / 2014 100.0
100,000.00 lei
 1. Pentru prima dată automobilul BMW 3 (2003) apare în declaraţia din anul 2014.
+241,111.66-0.00
Venituri
Sursa venituluiTitulara
mii lei
Soţ
mii lei
Salariu Act. didactică, ştiinţifică şi de creaţie Alte surse 104.2 11.0   95.0   31.0
241,111.66 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 1995 Casă de locuit / 2007 55.5 120.3 112.2 53.9
91,312.67 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 2007⅔x2 Agricol / 2007x7 1.68 2.18 18.7 24.4
36,868.33 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
BMW 3 (2008) / 2010 BMW 3 (2003) / 2007 10.01 50.0
60,000.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei

Declaraţia conţine informaţii incomplete despre proprietăţile deţinute până în anul depunerii declaraţiei, fapt ce contravenea legislaţiei în vigoare la acel moment. Tabelul este completat în baza declaraţiilor depuse în anii următori.

 1. Automobilul BMW 3 (2008) nu se regăseşte în declaraţiile ulterioare. Putem presupune că acesta a fost schimbat pe un alt automobil.
+180,895.61-0.00
Venituri
Sursa venituluiTitulara
mii lei
Soţ
mii lei
Salariu Act. didactică, ştiinţifică şi de creaţie Alte surse 74.9 16.0   60.3   29.8
180,895.61 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 1995 Casă de locuit / 2007 55.5 120.3 112.21 53.92
91,312.67 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 2007⅔x2 Agricol / 2007x7 1.68 2.18 18.73 24.4
36,868.33 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
BMW 3 (2008) / 2010 BMW 3 (2003) / 2007 10.04 50.0
60,000.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei

Declaraţia conţine informaţii incomplete despre proprietăţile deţinute până în anul depunerii declaraţiei, fapt ce contravenea legislaţiei în vigoare la acel moment.

 1. Valoarea apartamentului este preluată din Declaraţia 2013.
 2. Suprafaţa şi valoarea casei de locuit sunt preluate din Declaraţia 2013.
 3. Suprafaţa şi valoarea terenurilor agricole sunt preluate din Declaraţia 2013.
 4. Valoarea automobilului BMW 3 (2008) este preluată din Declaraţia 2013.

2011

Informaţii privind proprietăţile deţinute la finele anului 2011.Tabel completat în baza declaraţiilor depuse de către titulară în anii următori.
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 1995 Casă de locuit / 2007 55.5 120.3 112.21 53.92
91,312.67 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 2007⅔x2 Agricol / 2007x7 1.68 2.18 18.73 24.4
36,868.33 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
BMW 3 (2008) / 2010 BMW 3 (2003) / 2007 10.04 50.05
60,000.00 lei
 1. În tabel este indicată valoarea cadastrală integrală a apartamentului şi a terenurilor. Datele privind valoarea proprietăţilor deţinute de titular (din grafic) conţin doar valoarea cotelor-părţi aflate în posesia acestuia.
  Valoarea apartamentului este indicată în baza declaraţiilor făcute începând cu anul 2013.
 2. Suprafaţa şi valoarea casei de locuit sunt indicate în baza declaraţiilor făcute începând cu anul 2013.
 3. Suprafaţa şi valoarea terenurilor agricole sunt indicate în baza declaraţiilor făcute începând cu anul 2013.
 4. Valoarea automobilului BMW 3 (2008) este indicată în baza declaraţiilor făcute începând cu anul 2013. Automobilul nu se regăseşte în declaraţiile ulterioare anului 2013.
 5. Pentru prima dată automobilul BMW 3 (2003) apare în declaraţia din anul 2014.