Octavian Armaşu Ministrul Finanţelor

Octavian Armaşu
x6 x120 x1
Declaraţii în original
2015
Sursa: Comisia Naţională de Integritate
Interese: 2015
Comisia Naţională de Integritate

Declaraţiile de venit şi interese ale lui Octavian Armaşu pentru anul 2015 depuse la organele abilitate în conformitate cu legislaţia în vigoare. Din ianuarie 2016 Octavian Armaşu deţine funcţia de ministru al finanţelor în Guvernul Filip, fiind propus în această funcţie de către Partidul Democrat din Moldova. Anterior demnitarul a ocupat mai multe funcţii în cadrul companiei Südzucker Moldova (1999–2016), parcurgând un traseu profesional ascendent de la controlor la director financiar.

Conform declaraţiilor depuse de Octavian Armaşu, familia acestuia este posesoarea următoarelor bunuri imobile şi mobile: 3 apartamente, 2 garaje, o vilă, 118 terenuri agricole cu suprafaţa totală de 77.1 ha în satele Nicoreni, Dominteni, Gribova din raionul Drochia, un teren intravilan în s. Budeşti din mun. Chişinău, un teren extravilan şi un automobil Ford Courier. Familia Armaşu mai deţine 0.0005% cota parte în cadrul Agro-SZM S.R.L. şi 800 acţiuni în cadrul Franzeluţa S.A.

Nereguli depistate la declararea veniturilor şi proprietăţilor în baza informaţiilor prezentate

Octavian Armaşu nu a indicat în declaraţia din 2015 valoarea autoturismului Ford Courier, pe motiv că nu deţine un document care să certifice valoarea acestuia.

+2,104,824.15-785,574.79
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu Depuneri inst. financiare Donaţii / moşteniri Alte surse 1,118.1 43.61   93.3 722.0 15.5 112.4  
2,104,824.15 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2015 Apartament / 2008 Apartament / ? Vilă / 2010 Garaj / 2008 Garaj / 2008 60.2 106.8 60.0 69.9 17.4 21.7 ≈360.02 676.9 299.3 3 43.7 54.4
1,434,325.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 2015x52 Agricol / 2012–2014x66 Intravilan / 2007x1 Extravilan / 2010x1 31.29 45.81 0.07 0.06 425.6 628.4 140.6 72.3
1,266,919.92 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Ford Courier (1999) / 2012 ≈15.04
15,000.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
USDx3 Eurox4 MDLx6 30.7 $ 102.6 € 394.1
3,202,209.59 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei
  1. Valoarea veniturilor obţinute în valută străină este calculată în lei la cursul BNM din 31.12.2015.
  2. Valoarea apartamentului (2015) nu este specificată în declaraţie, pe motiv că imobilul nu este înregistrat la oficiul cadastral. În tabel este indicată valoarea de piaţă a acestuia.
  3. Valoarea vilei nu este specificată în declaraţie, pe motiv că imobilul nu este înregistrat la oficiul cadastral.
  4. Valoarea automobilului Ford Courier nu este specificată în declaraţie, pe motiv că lipseşte documentul care să certifice valoarea acestuia. În tabel este indicată valoarea de piaţă a automobilului.
Domeniul de activitate Denumirea unității Calitatea deținută Valoarea Cota parte
Executiv Ministerul Finanţelor Ministru 9,585.00 MDL -
Comerţ Rustgal S.R.L. (2009) Asociat 2,700.00 MDL 50%
Producere Agro-SZM S.R.L. (2007) Asociat 1,000.00 MDL 0.0005%
Producere Franzeluţa S.A. Acţionar 16,000.00 MDL 800 acţiuni

Apariţii în anchete jurnalistice

DataTitlul ancheteiSursa
20 ianuarie 2016 Guvernul Filip: interese, averi şi afaceri

Guvernul lui Pavel Filip are în componenţa sa câteva nume noi, dar care nu sunt străine politicii. Constatăm, între altele, că o bună parte din cei care au ajuns la şefia ministerelor îi sunt apropiaţi controversatului om de afaceri Vlad Plahotniuc, prim-vicepreşedinte al PD. Majoritatea noilor-vechi miniştri au figurat în anchetele realizate anterior de Centrul de Investigaţii Jurnalistice care au scos la iveală interesele ascunse şi afacerile pe care le desfăşoară familiile acestora.

Anticorupţie

2014

Informaţii privind proprietăţile deţinute la finele anului 2014.Tabel completat în baza declaraţiilor depuse de către titular în anii următori.
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2008 Apartament / ? Vilă / 2010 Garaj / 2008 Garaj / 2008 106.8 60.0 69.9 17.4 21.7 676.9 299.3 1 43.7 54.4
1,074,325.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 2014x32 Agricol / 2012–2013x34 Intravilan / 2007x1 Extravilan / 2010x1 25.24 20.58 0.07 0.06 337.3 291.1 140.6 72.3
841,345.13 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Ford Courier (1999) / 2012 ≈15.02
15,000.00 lei
  1. Valoarea vilei nu este specificată în nicio declaraţie pe motiv că imobilul nu este înregistrat la oficiul cadastral.
  2. Valoarea automobilului Ford Courier nu este specificată în nicio declaraţie, pe motiv că lipseşte documentul care să certifice valoarea acestuia. În tabel este indicată valoarea de piaţă a automobilului.