Ion Apostol Deputat în Parlamentul Republicii Moldova (PL)

Ion Apostol (PL)
x1 x1 x1
Declaraţii în original
2016
Sursa: Autoritatea Naţională de Integritate
2015, 2014, 2013
Comisia Naţională de Integritate
2012-2013, 2008-2009, 2007-2008
Comisia Electorală Centrală
Interese: 2015, 2014
Comisia Naţională de Integritate

Declaraţiile de avere şi interese ale lui Ion Apostol pentru anii 2013–2016 depuse la organele abilitate în conformitate cu legislaţia în vigoare. Începând cu decembrie 2014 şi până în prezent Ion Apostol ocupă funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, funcţie deţinută şi în perioada martie-noiembrie 2010, fiind membru al fracţiunii Partidului Liberal. Din aprilie 2013 exercită funcţia de Secretar General al PL.

Anterior a fost membru al Partidului Popular Creştin Democrat.

Conform declaraţiilor depuse de Ion Apostol, familia acestuia este posesoarea următoarelor bunuri imobile şi mobile: un apartament în mun. Chişinău, un teren intravilan în or. Codru, mun. Chişinău şi un automobil marca Volkswagen Passat. În proprietatea familiei Apostol se află şi cote de participare în cadrul companiilor “Optimal-Impex” S.R.L. (100%), “Grinap” S.R.L. (50%) şi acţiuni la societăţile comerciale “DAAC Hermes” S.A. (304 acţiuni) şi “York-Invest” S.A. (288 acţiuni).

Nereguli depistate la declararea veniturilor şi proprietăţilor în baza informaţiilor prezentate

Ion Apostol a raportat că a avut împreună cu soţia zero venituri în decursul a doi ani 2013–2014, cu excepţia salariului de deputat ridicat pentru luna decembrie 2014. Şi în anul 2012 Ion Apostol nu a obţinut vreun venit, conform declaraţiei depuse la CEC.

În acelaşi timp, declarantul a diminuat drastic valorile cadastrale ale apartamentului şi terenului intravilan deţinute în proprietate în raport cu cele reale.

În declaraţiile din anii 2013–2015 Ion Apostol nu a indicat valoarea automobilului deţinut Opel Vectra, contrar prevederilor legislative în vigoare.

+235,898.27-0.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu Înstrăinarea bunurilor 215.9     20.0
235,898.27 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2004 50.2 26.8
26,769.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Intravilan / 2005x1 0.06 1.2
1,216.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Volkswagen Passat (2010) / 2015 Opel Vectra (1999) / 2006 169.71 20.0
169,675.41 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
EUR / 2015 5.0 €
0.00 lei
  1. Valoarea automobilului Volkswagen Passat (7,900 euro) este calculată în lei la cursul BNM din 31.12.2015.
Domeniul de activitate Denumirea unităţii Calitatea deţinută Valoarea Cota parte
Legislativ Parlamentul Republicii Moldova Deputat 215,898.27 MDL -
Politic Partidul Liberal Secretar General - -
Comerţ Optimal-Impex S.R.L. (2008) Asociat unic 5,400.00 MDL 100%
Comerţ Grinap S.R.L. (Federaţia Rusă) (2012) Asociat 6,000.00 RUB 50%
Investiţii DAAC Hermes S.A. Acţionar (soţia) 304.00 MDL 304 acţiuni
Investiţii York-Invest S.A. Acţionar 288.00 MDL 288 acţiuni

Finanţarea partidelor şi a campaniilor electorale

Anul Anul Valoarea donaţiilor Venitul anual obţinut Beneficiar Beneficiar
Alegeri 2017 Alegeri 2017 30,000.00 121,857.88 Partidul Liberal PL
Alegeri 2015 Alegeri 2015 40,000.00 198,271.55 Partidul Liberal PL
Alegeri iulie 2009 Alegeri iulie 2009 35,000.00 - Partidul Liberal PL

Apariţii în anchete jurnalistice

DataTitlul ancheteiSursa
11 aprilie 2018 Directori, secretari şi deputaţi prosperi cu pensii, îndemnizaţii şi afaceri în străinătate

Deţin funcţii înalte, au afaceri prospere şi salarii mari, maşini şi imobile scumpe agonisite de-a lungul carierei în sectorul public, dar primesc alocaţii şi indemnizaţii de la alte state, în special România sau Rusia.

Mold-Street
28 decembrie 2014 Deputaţi bogaţi, deputaţi săraci

Starea socială a candidaţilor care deţin poziţia a opta pe listele partidelor parlamentare este foarte diferită: unii nu au locuinţe, alţii sunt proprietari de imobile şi de firme sau de maşini luxoase. Astfel, cel mai bogat deputat de pe această poziţie este socialista Alla Dolinţă, urmată de democrata Valentina Buliga, liberalul Ion Apostol, liberal-democratul Vadim Pistrinciuc şi comunista Irina Vlah. Ultima declară că nu are casă.

Moldova Curată
18 decembrie 2014 Afacerile de familie şi interesele ascunse ale noilor deputaţi (II). Business-urile pro-europenilor

Oamenii de afaceri vor domina viitorul Parlament. Practic fiecare al doilea deputat este implicat, direct sau prin intermediul soţiilor, copiilor, nepoţilor sau off-shore-urilor, în afaceri.

Ziarul de Gardă
+305,661.05-169,675.41
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu Alte surse 139.7 58.6    
198,271.55 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2004 50.2 26.8
26,769.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Intravilan / 2005x1 0.06 1.2
1,216.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Volkswagen Passat (2010) / 2015 Opel Vectra (1999) / 2006 169.71 20.02
189,675.41 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
EUR / 2015 5.0 €
107,389.50 lei
  1. Valoarea automobilului Volkswagen Passat (7,900 euro) este calculată în lei la cursul BNM din 31.12.2015.
  2. Valoarea automobilului Opel Vectra nu este specificată în declaraţie. În tabel este indicată valoarea declarată în 2016 ca venit din vânzarea acestuia.
+9,585.00-0.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu 9.6  
9,585.00 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2004½ 50.2 26.81
13,384.50 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Intravilan / 2005½ 0.06 1.2
602.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Opel Vectra (1999) / 2006 20.02
20,000.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei
  1. În tabel este indicată valoarea cadastrală integrală a apartamentului şi terenului intravilan. Datele privind valoarea proprietăţilor deţinute de titular (din grafic) conţin doar valoarea cotelor-părţi aflate în posesia acestuia.
  2. Valoarea automobilului Opel Vectra nu este specificată în declaraţie. În tabel este indicată valoarea declarată în 2016 ca venit din vânzarea acestuia.
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
0.00 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2004½ 50.2 26.8
13,384.50 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Intravilan / 2005½ 0.06 1.2
602.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Opel Vectra (1999) / 2006 20.01
20,000.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei
  1. Valoarea automobilului Opel Vectra nu este specificată în declaraţie. În tabel este indicată valoarea declarată în 2016 ca venit din vânzarea acestuia.

2012

Informaţii privind proprietăţile deţinute la finele anului 2012.Tabel completat în baza declaraţiilor depuse de către titular în anii următori.
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2004½ 50.2 26.81
13,384.50 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Intravilan / 2005½ 0.06 1.2
602.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Opel Vectra (1999) / 2006 20.02
20,000.00 lei
  1. În tabel este indicată valoarea cadastrală integrală a apartamentului şi terenului intravilan. Datele privind valoarea proprietăţilor deţinute de titular (din grafic) conţin doar valoarea cotelor-părţi aflate în posesia acestuia.
  2. Valoarea automobilului Opel Vectra nu este specificată în nicio declaraţie. În tabel este indicată valoarea declarată în 2016 ca venit din vânzarea acestuia.