Ion Apostol Deputat în Parlamentul Republicii Moldova (PL)

Ion Apostol (PL)
x1 x1 x1
Declaraţii în original
2014, 2013
Sursa: Comisia Naţională de Integritate
2012-2013, 2008-2009, 2007-2008
Comisia Electorală Centrală
Interese: 2014
Comisia Naţională de Integritate

Declaraţiile de venit şi interese ale lui Ion Apostol pentru anii 2013–2014 depuse la organele abilitate în conformitate cu legislaţia în vigoare. Din decembrie 2014 este deputat în Parlamentul Republicii Moldova, fiind membru al fracţiunii Partidului Liberal. A deţinut funcţia de deputat PL şi în perioada martie-noiembrie 2010, după ce a preluat mandatul de deputat al lui Ion Lupu, rămas vacant când acesta a fost numit director la “Apele Moldovei”. Din septembrie 2014 Ion Apostol exercită şi funcţia de Secretar General al PL.

Conform declaraţiilor depuse de Ion Apostol, familia acestuia este posesoarea următoarelor bunuri imobile şi mobile: un apartament (1/2 cotă parte) în mun. Chişinău, un teren intravilan (1/2 cotă parte) în or. Codru, mun. Chişinău şi un automobil Opel Vectra. Ion Apostol mai deţine cote-părţi în următoarele companii: “Optimal-Impex” S.R.L. (100%) şi “Grinap” S.R.L. (50%).

Nereguli depistate la declararea veniturilor şi proprietăţilor în baza informaţiilor prezentate

Ion Apostol a raportat că a avut împreună cu soţia zero venituri în decursul a doi ani 2013–2014, cu excepţia salariului de deputat ridicat pentru luna decembrie 2014. Şi în anul 2012, Ion Apostol nu a obţinut vreun venit, conform declaraţiei depuse la CEC.

În acelaşi timp, declarantul a diminuat drastic valorile cadastrale ale apartamentului şi terenului intravilan deţinute în proprietate în raport cu cele reale.

În declaraţiile din anii 2013 şi 2014, Ion Apostol nu a indicat valoarea automobilului deţinut Opel Vectra, contrar prevederilor legislative în vigoare.

+9,585.00-0.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu 9.6  
9,585.00 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2004½ 47.7 26.81
13,384.50 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Intravilan / 2005½ 0.06 1.2
602.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Opel Vectra (1999) / 2006 ≈51.02
51,000.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei
  1. În tabel este indicată valoarea cadastrală integrală a apartamentului şi terenului intravilan. Datele privind valoarea proprietăţilor deţinute de titular (din grafic) conţin doar valoarea cotelor-părţi aflate în posesia acestuia.
  2. Valoarea automobilului Opel Vectra nu este specificată în declaraţie. În tabel este indicată valoarea de piaţă a acestuia.
Domeniul de activitate Denumirea unităţii Calitatea deţinută Valoarea Cota parte
Legislativ Parlamentul Republicii Moldova Deputat 9,585.00 MDL -
Politic Partidul Liberal Secretar General - -
Comerţ Optimal-Impex S.R.L. (2008) Asociat unic 5,400.00 MDL 100%
Comerţ Grinap S.R.L. (Federaţia Rusă) (2008) Asociat 6,000.00 RUB 50%
Investiţii DAAC Hermes S.A. Acţionar 304.00 MDL 304 acţiuni
Investiţii York-Invest S.A. Acţionar 288.00 MDL 288 acţiuni

Apariţii în anchete jurnalistice

DataTitlul ancheteiSursa
18 decembrie 2014 Afacerile de familie şi interesele ascunse ale noilor deputaţi (II). Business-urile pro-europenilor

Oamenii de afaceri vor domina viitorul Parlament. Practic fiecare al doilea deputat este implicat, direct sau prin intermediul soţiilor, copiilor, nepoţilor sau off-shore-urilor, în afaceri.

Ziarul de Gardă
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
0.00 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2004½ 47.7 26.8
13,384.50 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Intravilan / 2005½ 0.06 1.2
602.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Opel Vectra (1999) / 2006 ≈51.01
51,000.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei
  1. Valoarea automobilului Opel Vectra nu este specificată în declaraţie. În tabel este indicată valoarea de piaţă a acestuia.

2012

Informaţii privind proprietăţile deţinute la finele anului 2012.Tabel completat în baza declaraţiilor depuse de către titular în anii următori.
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2004½ 47.7 26.81
13,384.50 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Intravilan / 2005½ 0.06 1.2
602.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Opel Vectra (1999) / 2006 ≈51.02
51,000.00 lei
  1. În tabel este indicată valoarea cadastrală integrală a apartamentului şi terenului intravilan. Datele privind valoarea proprietăţilor deţinute de titular (din grafic) conţin doar valoarea cotelor-părţi aflate în posesia acestuia.
  2. Valoarea automobilului Opel Vectra nu este specificată în nicio declaraţie. În tabel este indicată valoarea de piaţă a acestuia.