Constantin Alerguş Ex-judecătorul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova (2005–2018)

Constantin Alerguş
x2 x2 x1
Declaraţii în original
2015, 2014, 2011, 2010, 2009, 2008
Sursa: Consiliul Superior al Magistraturii
2013, 2012
Comisia Naţională de Integritate
Interese: 2014, 2013, 2012
Comisia Naţională de Integritate

Declaraţiile de venit şi interese ale lui Constantin Alerguş pentru anii 2008–2015 depuse la organele abilitate în conformitate cu legislaţia în vigoare. Începând cu 30 iunie 2005 şi până la 26 iulie 2018 Constantin Alerguş a ocupat funcţia de judecător al Curţii Supreme de Justiţie.

Nereguli depistate la declararea veniturilor şi proprietăţilor în baza informaţiilor prezentate

Constantin Alerguş nu a declarat în 2011 dobîndirea unui automobil (Nissan Qashqai), iar în declaraţiile din 2012 şi 2013 nu a arătat că deţine acest automobil, toate în contradicţie cu legislaţia în vigoare.

+606,271.62-0.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu Act. didactică, ştiinţifică şi de creaţie Alte surse 247.2 4.4 165.0 164.0   25.8
606,271.62 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Casă de locuit / ? Casă de locuit / 1996½ 185.0 164.6 579.01 1,774.32
1,466,117.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Intravilan / 1996½ Intravilan / 1986x1 0.40 0.59 83.9 53.5
95,452.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Skoda Octavia (2007) / 2007 249.73
249,655.50 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
MDLx3 0.0
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei
 1. În tabel este indicată valoarea cadastrală integrală a casei de locuit (164.6 m2) şi a terenului aferent. Datele privind valoarea proprietăţilor deţinute de titular (din grafic) conţin doar valoarea cotelor-părţi aflate în posesia acestuia.
 2. Anul dobândirii a casei de locuit (185 m2) nu este specificat în declaraţie, fiind indicat că aceasta se află în proces de construcţie.
 3. Valoarea automobilului Skoda Octavia (15,000 euro) este calculată în lei la cursul BNM din 31.12.2007.
Domeniul de activitate Denumirea unității Calitatea deținută Valoarea Cota parte
Jurisprudenţă Curtea Supremă de Justiţie Judecător 223,134.99 MDL -
Didactic Universitatea de Stat din Moldova Lector 4,014.50 MDL -
Comerţ, servicii Moldagroconstrucţia S.A. Acţionar 150.00 MDL 15 acţiuni

Apariţii în anchete jurnalistice

DataTitlul ancheteiSursa
24 iulie 2018 Cu ce avere pleacă din sistem doi judecători

Constantin Alerguş şi Nicolae Gordilă au depus cererile de demisie din funcţiile de judecători la Curtea Supremă de Justiţie (CSJ), în legătură cu atingerea plafonului de vârstă. Demisia celor doi magistraţi a fost acceptată în unanimitate de membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

Ziarul de Gardă
23 februarie 2017 Judecătorii care au decis soarta lui Filat

Un complet de judecători de la Curtea Supremă de Justiţie, format din Vladimir Timofti, Nadejda Toma şi Constantin Alerguş, au respins ca inadmisibile recursurile depuse de părţile din dosarul fostului premier Vladimir Filat, judecat pentru corupere pasivă şi trafic de influenţă, condamnat de Judecătoria Buiucani la nouă ani de închisoare cu executare.

Ziarul de Gardă
10 iunie 2016 Cum arată casele judecătorilor de la CSJ

Judecătorii de la Curtea Supremă de Justiţie preferă să locuiască în case la sol, multietajate. ZdG a “scanat” declaraţiile cu privire la venituri şi proprietate ale judecătorilor care activează în instanţa supremă din R. Moldova, constatând că nu mai puţin 25 de magistraţi deţin în proprietate case individuale de locuit. Majoritatea dintre acestea se află în mun. Chişinău şi costă milioane de lei, mult peste veniturile declarate de aceşti judecători. Unii locuiesc în aceste case chiar dacă nu le-au indicat încă în declaraţii, aşa cum prevede legea.

Ziarul de Gardă
18 iunie 2015 Milioanele şi achiziţiile judecătorilor de la CSJ

La Curtea Supremă de Justiţie se trăieşte pe picior mare. Practic toţi judecătorii instanţei supreme au avut, în 2014, un salariu de peste 200 mii de lei pe an, deci, de peste 16 mii de lei pe lună, iar majoritatea, pe lângă salariu, au beneficiat şi de o pensie lunară de peste 10 mii de lei. Unii magistraţi au conturi grase în bănci, iar alţii, tot în 2014, şi-au cumpărat locuinţe sau maşini luxoase.

Ziarul de Gardă
+732,861.64-0.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu Act. didactică, ştiinţifică şi de creaţie Înstrăinarea bunurilor Alte surse 223.1 4.0 109.7 115.8 170.6   109.7  
732,861.64 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 1994¼ Casă de locuit / ? Casă de locuit / 1996½ 71.0 185.0 164.6 438.7 579.01 1,774.3
1,466,117.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Intravilan / 1996½ Intravilan / 1986x1 0.40 0.59 83.9 53.5
95,452.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Nissan Qashqai (2011) / 2011 Skoda Octavia (2007) / 2007 ≈224.62 249.73
474,255.50 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
MDLx3 0.0
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei
 1. Anul dobândirii a casei de locuit (185 m2) nu este specificat în declaraţie, fiind indicat că aceasta se află în proces de construcţie.
 2. În declaraţie nu este indicată valoarea automobilului Nissan Qashqai, deţinut în folosinţă în baza unui contract de comodat. Legislaţia nu prevede în mod expres indicarea valorii bunurilor deţinute în folosinţă. În tabel este indicată valoarea de piaţă a automobilului.
  Automobilul nu se regăseşte în declaraţiile ulterioare.
 3. Valoarea automobilului Skoda Octavia (15,000 euro) este calculată în lei la cursul BNM din 31.12.2007.
+372,720.01-0.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu Alte surse 116.1 84.2 172.4  
372,720.01 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 1994¼ Casă de locuit / ? Casă de locuit / 1996½ 71.0 185.0 164.6 438.71 579.02 1,774.3
1,575,802.50 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Intravilan / 1996½ Intravilan / 1986x1 0.40 0.59 83.9 53.5
95,452.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Nissan Qashqai (2011) / 2011 Skoda Octavia (2007) / 2007 ≈224.63 249.74
474,255.50 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
MDLx3 0.0
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei
 1. - În declaraţie este indicată posesia ¼ cotă-parte din apartament, în timp ce în anii precedenţi titularul declara că deţine apartamentul în proprietate exclusivă.
 2. Suprafaţa şi anul dobândirii a casei de locuit (185 m2) nu sunt specificate în declaraţie, fiind indicat că aceasta se află în proces de construcţie. Tabelul e completat pe baza Declaraţiei 2014.
 3. Automobilul Nissan Qashqai, deţinut în folosinţă în baza unui contract de comodat începând cu anul 2011, a fost omis din declaraţie, contrar prevederilor legale de a declara toate bunurile deţinute în proprietate la momentul depunerii declaraţiei. Legislaţia nu prevede în mod expres indicarea valorii bunurilor deţinute în folosinţă. În tabel este indicată valoarea de piaţă a automobilului.
 4. Valoarea automobilului Skoda Octavia (15,000 euro) este calculată în lei la cursul BNM din 31.12.2007.
+271,959.00-0.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu Act. didactică, ştiinţifică şi de creaţie Alte surse 104.3 3.3 5.3 159.1    
271,959.00 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 1994¼ Casă de locuit / ? Casă de locuit / 1996½ 71.0 185.0 164.6 438.71 579.02 1,774.3
1,575,802.50 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Intravilan / 1996½ Intravilan / 1986x1 0.40 0.59 83.9 53.5
95,452.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Nissan Qashqai (2011) / 2011 Skoda Octavia (2007) / 2007 ≈224.63 249.74
474,255.50 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei
 1. Suprafaţa şi anul dobândirii a apartamentului sunt preluate din Declaraţia 2013.
 2. Suprafaţa şi anul dobândirii a casei de locuit (185 m2) nu sunt specificate în declaraţie, fiind indicat că aceasta se află în proces de construcţie. Tabelul e completat pe baza Declaraţiei 2014.
 3. Automobilul Nissan Qashqai, deţinut în folosinţă în baza unui contract de comodat începând cu anul 2011, a fost omis din declaraţie. În tabel este indicată valoarea de piaţă a automobilului.
 4. Valoarea automobilului Skoda Octavia (15,000 euro) este calculată în lei la cursul BNM din 31.12.2007.
+322,764.13-0.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu Alte surse 103.3 64.2 155.3  
322,764.13 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 1994¼ Casă de locuit / ? Casă de locuit / 1996½ 71.0 185.0 164.6 438.7 579.0 1,774.3
1,575,802.50 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Intravilan / 1996½ Intravilan / 1986x1 0.40 0.59 83.9 53.5
95,452.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Nissan Qashqai (2011) / 2011 Skoda Octavia (2007) / 2007 ≈224.61 249.7
474,255.50 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei

Declaraţia nu conţine informaţii despre proprietăţile deţinute până în anul depunerii declaraţiei, fapt ce contravenea legislaţiei în vigoare la acel moment. Tabelul este completat în baza declaraţiilor depuse în anii următori.

 1. Automobilul Nissan Qashqai, intrat în folosinţa titularului în 2011 în baza unui contract de comodat, a fost omis din declaraţie, contrar prevederilor legale de a declara toate bunurile deţinute în proprietate la momentul depunerii declaraţiei. În tabel este indicată valoarea de piaţă a automobilului.
+276,759.48-0.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu Alte surse 101.1 62.4 113.3  
276,759.48 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 1994¼ Casă de locuit / ? Casă de locuit / 1996½ 71.0 185.0 164.6 438.7 579.0 1,774.3
1,575,802.50 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Intravilan / 1996½ Intravilan / 1986x1 0.40 0.59 83.9 53.5
95,452.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Skoda Octavia (2007) / 2007 249.7
249,655.50 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei

Declaraţia nu conţine informaţii despre proprietăţile deţinute până în anul depunerii declaraţiei, fapt ce contravenea legislaţiei în vigoare la acel moment.

+214,204.44-0.00
Venituri
Sursa venituluiSuma
mii lei
Salariu Act. didactică, ştiinţifică şi de creaţie 212.0 2.3
214,204.44 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 1994¼ Casă de locuit / ? Casă de locuit / 1996½ 71.0 185.0 164.6 438.7 579.0 1,774.3
1,575,802.50 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Intravilan / 1996½ Intravilan / 1986x1 0.40 0.59 83.9 53.5
95,452.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Skoda Octavia (2007) / 2007 249.7
249,655.50 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei

Declaraţia nu conţine informaţii despre proprietăţile deţinute până în anul depunerii declaraţiei, fapt ce contravenea legislaţiei în vigoare la acel moment.

+166,289.00-0.00
Venituri
Sursa venituluiSuma
mii lei
Salariu Act. didactică, ştiinţifică şi de creaţie Alte surse 103.2 1.7 61.4
166,289.00 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 1994¼ Casă de locuit / ? Casă de locuit / 1996½ 71.0 185.0 164.6 438.71 579.02 1,774.33
1,575,802.50 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Intravilan / 1996½ Intravilan / 1986x1 0.40 0.59 83.9 53.5
95,452.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Skoda Octavia (2007) / 2007 249.74
249,655.50 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei

Declaraţia conţine informaţii incomplete despre proprietăţile deţinute până în anul depunerii declaraţiei, fapt ce contravenea legislaţiei în vigoare la acel moment.

 1. Suprafaţa şi valoarea apartamentului sunt preluate din Declaraţia 2013.
 2. Suprafaţa şi valoarea casei de locuit (185.0 m2) sunt preluate din Declaraţia 2014.
 3. Suprafaţa şi valoarea casei de locuit (164.6 m2) sunt preluate din Declaraţia 2012.
 4. Valoarea automobilului Skoda Octavia (15,000 euro) este preluată din Declaraţia 2012 şi calculată în lei la cursul BNM din 31.12.2007.

2007

Informaţii privind proprietăţile deţinute la finele anului 2007.Tabel completat în baza declaraţiilor depuse de către titular în anii următori.
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 1994¼ Casă de locuit / ? Casă de locuit / 1996½ 71.0 185.0 164.6 438.71 579.02 1,774.33
1,575,802.50 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Intravilan / 1996½ Intravilan / 1986x1 0.40 0.59 83.9 53.5
95,452.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Skoda Octavia (2007) / 2007 249.74
249,655.50 lei
 1. În tabel este indicată valoarea cadastrală integrală a apartamentului, casei de locuit şi terenului aferent. Datele privind valoarea proprietăţilor deţinute de titular (din grafic) conţin doar valoarea cotelor-părţi aflate în posesia acestuia.
  Suprafaţa şi valoarea apartamentului sunt indicate în baza declaraţiilor făcute începând cu anul 2013.
 2. Suprafaţa şi valoarea casei de locuit (185.0 m2) sunt indicate în baza declaraţiilor făcute începând cu anul 2014.
 3. Suprafaţa şi valoarea casei de locuit (164.6 m2) sunt indicate în baza declaraţiilor făcute începând cu anul 2012.
 4. Valoarea automobilului Skoda Octavia (15,000 euro) este indicată în baza declaraţiilor făcute începând cu anul 2012 şi calculată în lei la cursul BNM din 31.12.2007.