Angel Agache Deputat în Parlamentul Republicii Moldova (PLDM)

Angel Agache
x3 x76 x4
Declaraţii în original
2014, 2012, 2011, 2010, 2009
Sursa: Parlamentul Republicii Moldova
2013
Comisia Naţională de Integritate
2012-2013, 2008-2009, 2007-2008
Comisia Electorală Centrală
Interese: 2014, 2013, 2012, 2011
Parlamentul, CNI, Interese la vedere

Declaraţiile de venit şi interese ale lui Angel Agache pentru anii 2009–2014 depuse la organele abilitate în conformitate cu legislaţia în vigoare. Începând cu anul 2008, Angel Agache este membru al Biroului Permanent Central şi al Consiliului Politic Naţional al Partidului Liberal Democrat din Moldova. Din anul 2009, Angel Agache ocupă funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, fiind membru al fracţiunii PLDM. Totodată, din 2004 şi până în prezent, Angel Agache este preşedintele Forului Tinerilor “Noua Moldovă”.

Conform declaraţiilor depuse de Angel Agache, familia acestuia este posesoarea următoarelor bunuri imobile şi mobile: 2 apartamente în mun. Chişinău, 1/3 din casa de locuit şi terenul aferent acesteia în s. Negureni, r-nul Teleneşti, 71 terenuri agricole cu o suprafaţă totală de 21.66 ha în satele Negureni şi Căzăneşti, r-nul Teleneşti şi s. Ucrainca, r-nul Căuşeni, 2 terenuri intravilane în mun. Chişinău şi s. Goianul Nou din mun. Chişinău, un teren extravilan în s. Stăuceni, mun. Chişinău şi un teren forestier arendat în s. Holercani, r-nul Dubăsari, 2 automobile marca BMW X5 (unul din ele în comodat), un Mercedes CLS şi o Dacie Logan. În proprietatea integrală a familiei Agache se află şi “Tehnodava” S.R.L.

Nereguli depistate la declararea veniturilor şi proprietăţilor în baza informaţiilor prezentate

Declaraţiile din 2009, 2010 şi 2011 conţin informaţii incomplete despre proprietăţile acumulate până la data depunerii declaraţiei, contrar prevederilor legislaţiei în vigoare. Legislaţia la acel moment era una confuză şi conţinea inadvertenţe care au generat practici neuniforme de declarare selectivă a proprietăţilor.

În niciuna din declaraţiile sale, Angel Agache nu a specificat valoarea apartamentului dobândit în 2006 în urma unui contract de investiţii, contrar obligaţiei legale de a indica valoarea bunului deţinut conform actelor de provenienţă.

Demnitarul nu a declarat în anul 2011 terenurile cumpărate în anul depunerii declaraţiei, deşi avea obligaţia legală să declare toate terenurile acumulate până la data de raportare, în special a celor achiziţionate în anul respectiv. Totodată, în anul 2012 nu a fost declarat terenul forestier procurat în 2010, iar în anii 2013 şi 2014 nu a fost specificată valoarea acestuia, contrar noilor prevederi legale intrate în vigoare în martie 2012.

În anul 2011 Angel Agache a declarat selectiv automobilele aflate în proprietatea familiei, precum şi valoarea acestora. În particular, nu au fost declarate 2 automobile (Mercedes CLS şi Jeep Grand Cherockee) din cele 4 deţinute la acel moment (vezi declaraţia 2012). Probabil că automobilele nedeclarate sunt înregistrate pe numele soţiei, căsătoria fiind încheiată în 2011.

Începând cu anul 2010, în declaraţii nu se mai regăseşte automobilul BMW 520, fără a fi raportate venituri obţinute în urma unei eventuale înstrăinări a acestuia, aşa cum prevedea legislaţia în vigoare.

+905,591.09-90,840.33
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu Înstrăinarea bunurilor Alte surse 155.6 559.1 63.4 84.3   43.2
905,591.09 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2006 Apartament / 2000 Casă de locuit / 2014 90.1 30.8 124.2 ≈540.01 171.5 57.72
730,757.67 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 2014⅓x3 Agricol / 2014x12 Agricol / 2008–2012x56 Forestier / 2010x1 Intravilan / 2014⅓x1 Intravilan / 2002–2009x2 Extravilan / 2011x1 1.54 5.67 15.48 0.10 0.37 0.21 0.10 18.9 63.8 61.4 arenda3 4.5 14.0 4.0
151,010.67 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
BMW X5 (2010) / 2014 BMW X5 (2008) / 2012 Mercedes CLS (2005) / 2009 Jeep Grand Cherockee (2006) / 2009 Dacia Logan (2008) / 2008 ≈500.04 300.0 346.0 520.0 99.5
1,245,565.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
USDx1 Eurox1 MDLx2 1.7 $ 1.6 € 36.8
92,141.16 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei
 1. Valoarea apartamentului (2006) nu este specificată în declaraţie, fiind menţionat că este procurat în baza unui contract de investiţii. În tabel este indicată valoarea cadastrală estimativă a acestuia.
 2. În tabel este indicată valoarea cadastrală integrală a casei de locuit şi a terenurilor. Datele privind valoarea proprietăţilor deţinute de titular (din grafic) conţin doar valoarea cotelor-părţi aflate în posesia acestuia.
 3. Valoarea terenului forestier nu este specificată în declaraţie.
 4. În declaraţie nu este indicată valoarea automobilului BMW X5 (2010), deţinut în folosinţă în baza unui contract de comodat. Legislaţia nu prevede în mod expres indicarea valorii bunurilor deţinute în folosinţă. În tabel este indicată valoarea de piaţă a automobilului.
Domeniul de activitate Denumirea unității Calitatea deținută Valoarea Cota parte
Legislativ Parlamentul Republicii Moldova Deputat 219,001.31 MDL -
Politic Partidul Liberal Democrat din Moldova Membru al Biroului Permanent Central, membru al Consiliului Politic Naţional - -
Public Asociaţia Obştească “Forul Tinerilor Noua Moldovă” Preşedinte - -
Public Fundaţia “Europa Liberă — Moldova” Membru - -
Public Federaţia Organizaţiilor Studenţeşti şi de Tineret din Moldova Membru - -
Servicii (construcţii) Tehnodava S.R.L. (2002) Asociat unic (soţia) - 100%
Producere Cereale-Cupcini S.A. Acţionar - 4 acţiuni

Apariţii în anchete jurnalistice

DataTitlul ancheteiSursa
2 aprilie 2015 Deputaţi cu avere (ne)oficială

Unii deputaţi din actualul Parlament nu au indicat în declaraţia cu privire la venituri şi proprietăţi pe anul 2014 toată averea pe care o deţin. Aparent, unii aleşi au decis să fie transparenţi şi au declarat tot ce au înregistrat pe numele lor sau al soţilor. În realitate, au înscris businessuri profitabile, de familie, pe numele copiilor, nepoţilor sau altor persoane apropiate. Legea este însă de partea lor pentru că nu au nicio obligaţie să le declare. Experţii susţin că ar fi necesar de modificat legislaţia, iar funcţionarii, ţinând cont de realităţile din ţara noastră, să fie obligaţi să declare inclusiv averea rudelor apropiate.

Ziarul de Gardă
18 decembrie 2014 Afacerile de familie şi interesele ascunse ale noilor deputaţi (II). Business-urile pro-europenilor

Oamenii de afaceri vor domina viitorul Parlament. Practic fiecare al doilea deputat este implicat, direct sau prin intermediul soţiilor, copiilor, nepoţilor sau off-shore-urilor, în afaceri.

Ziarul de Gardă
9 octombrie 2014 Parlamentul i-a făcut milionari

Majoritatea deputaţilor din actualul Parlament, mandatul căruia expiră în mai puţin de două luni, au avut patru ani plini de prosperitate şi bunăstare financiară. Deşi au declarat că salariul de funcţie este modest, aleşii poporului au adunat în toată această perioadă averi de milioane, cumpărându-şi maşini de zeci de mii de euro, construindu-şi case de lux cu mai multe niveluri sau deschizându-şi conturi grase în bănci.

Ziarul de Gardă
7 august 2014 Stăpânii pădurilor din R. Moldova

Oameni de afaceri, deputaţi, miniştri, procurori, dar şi rude ale acestora, deţin în arendă peste 8 mii ha de pădure. În ultima perioadă, din cauza neregulilor depistate de Agenţia “Moldsilva” în procesul de gestionare a fondului forestier, dar şi ca urmare a deciziilor agenţilor economici de a renunţa benevol la fâşii întregi de păduri, prin intermediul instanţelor de judecată au fost reziliate 128 de contracte de arendă de pădure, cu o suprafaţă totală de 6,7 mii ha.

Ziarul de Gardă
+292,068.93-0.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu Alte surse 144.2 50.5 54.2 43.2
292,068.93 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2006 Apartament / 2000 90.1 30.8 ≈540.01 171.5
711,534.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 2008–2012x56 Forestier / 2010x1 Intravilan / 2002–2009x2 Extravilan / 2011x1 15.48 0.10 0.21 0.10 61.4 arenda2 14.0 4.0
79,394.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
BMW X5 (2008) / 2012 Mercedes CLS (2005) / 2009 Jeep Grand Cherockee (2006) / 2009 Dacia Logan (2008) / 2008 300.0 346.0 520.0 99.5
1,265,565.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
USDx1 Eurox1 MDLx2 0.5 $ 0.6 € 44.1
60,955.02 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei
 1. Valoarea apartamentului (2006) nu este specificată în declaraţie, fiind menţionat că este procurat în baza unui contract de investiţii. În tabel este indicată valoarea cadastrală estimativă a acestuia.
 2. Valoarea terenului forestier nu este specificată în declaraţie, iar anul dobândirii acestuia diferă în declaraţiile din 2013 şi 2014. În tabel este indicat anul din Declaraţia 2014.
+328,016.65-303,176.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu Înstrăinarea bunurilor Alte surse 131.7 100.0 86.0   10.3
328,016.65 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2006 Apartament / 2000 90.1 30.8 ≈540.01 171.5
711,534.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 2012x3 Agricol / 2008–2011x53 Forestier / 2010x1 Intravilan / 2002–2009x2 Extravilan / 2011x1 0.64 14.85 0.10 0.21 0.10 3.22 58.2 arenda3 14.0 4.0
79,394.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
BMW X5 (2008) / 2012 Volkswagen Passat (?) / 2010 Mercedes CLS (2005) / 2009 Jeep Grand Cherockee (2006) / 2009 Dacia Logan (2008) / 2008 300.0 108.0 346.04 520.05 99.5
1,265,565.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
USDx1 Eurox1 MDLx2 0.7 $ 0.5 € 35.1
50,768.80 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei
 1. Valoarea apartamentului (2006) nu este specificată în declaraţie, fiind menţionat că este procurat în baza unui contract de investiţii. În tabel este indicată valoarea cadastrală estimativă a acestuia.
 2. Pentru prima dată terenurile agricole, intravilane şi cel extravilan apar în declaraţia din anul 2012 (ar putea fi proprietatea soţiei, căsătoria fiind încheiată în 2011).
 3. Declaraţia nu conţine informaţii despre terenul forestier, dobândit în 2010 (vezi Declaraţia 2014).
 4. Pentru prima dată automobilul Mercedes CLS apare în declaraţia din anul 2012 (ar putea fi proprietatea soţiei).
 5. Pentru prima dată automobilul Jeep Grand Cherockee apare în declaraţia din anul 2012 (ar putea fi proprietatea soţiei).
+205,676.92-36,134.00
Venituri
Sursa venituluiSuma
mii lei
Salariu 205.7
205,676.92 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2006 Apartament / 2000 90.1 30.8 ≈540.0 171.5
711,534.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 2011x31 Agricol / 2008x22 Forestier / 2010x1 Intravilan / 2002–2009x2 Extravilan / 2011x1 8.33 6.52 0.10 0.21 0.10 32.11 26.1 arenda 14.0 4.0
76,218.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Volkswagen Passat (?) / 2010 Mercedes CLS (2005) / 2009 Jeep Grand Cherockee (2006) / 2009 Dacia Logan (2008) / 2008 108.0 346.0 520.0 99.5
1,173,565.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei

Declaraţia conţine informaţii incomplete despre proprietăţile deţinute până în anul depunerii declaraţiei, fapt ce contravenea legislaţiei în vigoare la acel moment. Tabelul este completat în baza declaraţiilor depuse în anii următori.

 1. Declaraţia nu conţine informaţii despre terenurile deţinute în proprietate până în 2011, dar şi despre cele 32 de terenuri dobândite în anul 2011 (vezi Declaraţia 2012).
+127,578.48-108,000.00
Venituri
Sursa venituluiSuma
mii lei
Salariu 127.6
127,578.48 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2006 Apartament / 2000 90.1 30.8 ≈540.0 171.5
711,534.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Forestier / 2010x1 0.10 arenda1
0.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Volkswagen Passat (?) / 2010 Dacia Logan (2008) / 2008 108.0 99.5
207,522.50 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei

Declaraţia conţine informaţii incomplete despre proprietăţile deţinute până în anul depunerii declaraţiei, fapt ce contravenea legislaţiei în vigoare la acel moment.

 1. Declaraţia nu conţine informaţii despre terenul forestier din s. Holercani, r-nul Dubăsari dobândit în anul 2010 (vezi Declaraţia 2014).
+67,539.50-0.00
Venituri
Sursa venituluiSuma
mii lei
Salariu 67.5
67,539.50 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2006 Apartament / 2000 90.1 30.8 ≈540.0 171.5
711,534.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Dacia Logan (2008) / 2008 BMW 520 (1997) / 2007 99.5 ≈110.01
209,522.50 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei

Declaraţia conţine informaţii incomplete despre proprietăţile deţinute până în anul depunerii declaraţiei, fapt ce contravenea legislaţiei în vigoare la acel moment.

 1. Automobilul BMW 520 nu se regăseşte în declaraţiile ulterioare, fără a fi raportate venituri obţinute în urma unei eventuale înstrăinări a acestuia. În tabel este indicată valoarea de piaţă a automobilului.

2008

Informaţii privind proprietăţile deţinute la finele anului 2008.Tabel completat în baza declaraţiilor depuse de către titular în anii următori.
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2006 Apartament / 2000 90.1 30.8 ≈540.01 171.5
711,534.00 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Dacia Logan (2008) / 2008 BMW 520 (1997) / 2007 99.5 ≈110.02
209,522.50 lei
 1. Valoarea apartamentului (2006) nu este specificată în nicio declaraţie, fiind menţionat că este procurat în baza unui contract de investiţii. În tabel este indicată valoarea cadastrală estimativă a acestuia.
 2. Automobilul BMW 520 nu se regăseşte în declaraţiile ulterioare anului 2009. În tabel este indicată valoarea de piaţă a acestuia.