Angel Agache Deputat în Parlamentul Republicii Moldova (PDM)

Angel Agache (PDM)
x3 x20 x2
Declaraţii în original
2017, 2016
Sursa: Autoritatea Naţională de Integritate
2015, 2013
Comisia Naţională de Integritate
2014, 2012, 2011, 2010, 2009
Parlamentul Republicii Moldova
2012-2013, 2008-2009, 2007-2008
Comisia Electorală Centrală
Interese: 2015, 2014, 2013, 2012, 2011
Parlamentul, CNI, Interese la vedere

Declaraţiile de avere şi interese ale lui Angel Agache pentru anii 2009–2017 depuse la organele abilitate în conformitate cu legislaţia în vigoare. Începând cu 22 aprilie 2009 şi până în prezent Angel Agache ocupă funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, până în martie 2017 fiind membru al fracţiunii Partidului Liberal Democrat din Moldova. După ce a renunţat la calitatea de membru al PLDM şi a fost exclus din fracţiune, a activat ca deputat neafiliat, iar în iulie 2017 a aderat la fracţiunea parlamentară a Partidului Democrat din Moldova.

Conform declaraţiilor depuse de Angel Agache, familia acestuia este posesoare a următoarelor bunuri imobile şi mobile: 2 apartamente în mun. Chişinău, o casă de locuit şi terenul aferent acesteia în s. Negureni, r-nul Teleneşti, deţinută în 1/3 cotă parte, 17 terenuri agricole cu o suprafaţă totală de 6.35 ha, un teren intravilan în s. Goianul Nou, mun. Chişinău, un teren forestier arendat în s. Holercani, r-nul Dubăsari şi 2 automobile marca BMW X5 (unul din ele în comodat). În proprietatea integrală a familiei Agache se află şi compania “Tehnodava” S.R.L.

Nereguli depistate la declararea veniturilor şi proprietăţilor în baza informaţiilor prezentate

Declaraţiile din 2009, 2010 şi 2011 conţin informaţii incomplete despre proprietăţile acumulate până la data depunerii declaraţiei, contrar prevederilor legislaţiei în vigoare. Legislaţia la acel moment era una confuză şi conţinea inadvertenţe care au generat practici neuniforme de declarare selectivă a proprietăţilor.

În niciuna din declaraţiile sale, Angel Agache nu a specificat valoarea apartamentului dobândit în 2006 în urma unui contract de investiţii, contrar obligaţiei legale de a indica valoarea bunului deţinut conform actelor de provenienţă.

În mod repetat demnitarul fie omite să declare, fie oferă informaţii incomplete despre terenurile deţinute în proprietate. Astfel, în declaraţia din 2011 nu sunt trecute terenurile dobândite în acelaşi an, deşi deputatul avea obligaţia legală să declare toate terenurile acumulate până la data de raportare, în special a celor achiziţionate în anul respectiv. În anul 2012 nu a fost declarat terenul forestier procurat în 2010, iar în anii 2013–2015 nu a fost specificată valoarea acestuia, contrar noilor prevederi legale intrate în vigoare în martie 2012. Iar în 2015 din declaraţie dispar două terenuri raportate anterior: un teren intravilan (2009) din mun. Chişinău şi un teren extravilan din s. Stăuceni, mun. Chişinău. Declaraţia nu conţine nici informaţii despre veniturile pe care le-ar fi putut obţine Angel Agache în urma unei eventuale vânzări a acestor terenuri.

În anul 2011 Angel Agache a declarat selectiv automobilele aflate în proprietatea familiei, precum şi valoarea acestora. În particular, nu au fost declarate 2 automobile (Mercedes CLS şi Jeep Grand Cherockee) din cele 4 deţinute la acel moment (vezi declaraţia 2012). Probabil că automobilele nedeclarate sunt înregistrate pe numele soţiei, căsătoria fiind încheiată în 2011.

Începând cu anul 2010, în declaraţii nu se mai regăseşte automobilul BMW 520, fără a fi raportate venituri obţinute în urma unei eventuale înstrăinări a acestuia, aşa cum prevedea legislaţia în vigoare.

+364,529.34-0.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu Înstrăinarea bunurilor Alte surse 156.8 10.0 64.3 100.7   32.8
364,529.34 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2006 Apartament / 2000 Casă de locuit / 20141/3 90.1 30.8 124.2 734.11 171.5 57.72
924,849.22 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 2011–20141/3x5 Agricol / 2014x12 Forestier / 2010x1 Intravilan / 20141/3 Intravilan / 2002x1 2.04 5.67 0.10 0.37 0.15 19.6 69.7 3 4.5 4.0
81,759.33 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
BMW X5 (2010) / 2014 BMW X5 (2008) / 2012 Dacia Logan (2008) / 2008 ≈500.04 300.0 99.5
800,000.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei
 1. Valoarea apartamentului (43,248 euro) este calculată în lei la cursul BNM din 31.12.2006.
 2. În tabel este indicată valoarea cadastrală integrală a casei de locuit şi a terenurilor. Datele privind valoarea proprietăţilor deţinute de titular (din grafic) conţin doar valoarea cotelor-părţi aflate în posesia acestuia.
 3. Terenul forestier este deţinut în folosinţă în baza unui contract de arendă.
 4. În declaraţie nu este indicată valoarea automobilului BMW X5 (2010), deţinut în folosinţă în baza unui contract de comodat. Legislaţia nu prevede în mod expres indicarea valorii bunurilor deţinute în folosinţă. În tabel este indicată valoarea de piaţă a automobilului.
Domeniul de activitate Denumirea unității Calitatea deținută Valoarea Cota parte
Legislativ Parlamentul Republicii Moldova Deputat 156,779.98 MDL -
Politic Partidul Democrat din Moldova Secretar general adjunct - -
Public Fundaţia “Europa Liberă — Moldova” Membru - -
Servicii (construcţii) Tehnodava S.R.L. (2002) Asociat unic (soţia) 30,000.00 MDL 100%
Politic Partidul Liberal Democrat din Moldova Membru al Biroului Permanent Central - -
Public Federaţia Organizaţiilor Studenţeşti şi de Tineret din Moldova Membru - -
Public Asociaţia Obştească “Forul Tinerilor Noua Moldovă” Preşedinte - -
Producere Cereale-Cupcini S.A. Acţionar - 4 acţiuni

Finanţarea partidelor şi a campaniilor electorale

Anul Anul Valoarea donaţiilor Venitul anual obţinut Beneficiar Beneficiar
Alegeri 2015 Alegeri 2015 50,000.00 701,308.14 Partidul Liberal Democrat din Moldova PLDM
Alegeri 2014 Alegeri 2014 100,000.00 905,591.09 Partidul Liberal Democrat din Moldova PLDM
Alegeri 2010 Alegeri 2010 100,000.00 127,578.48 Partidul Liberal Democrat din Moldova PLDM

Apariţii în anchete jurnalistice

DataTitlul ancheteiSursa
19 februarie 2018 Achiziţiile anului 2017

Aşa cum ne-am obişnuit de la începutul proiectului, vă oferim un tablou general al achiziţiilor din anul precedent. Vă arătăm pe ce au cheltuit banii instituţiile publice şi la cine au ajuns aceştia. Vă mai arătăm cum companii incluse în Lista de interdicţie au continuat să câştige contracte publice şi cum au obţinut licitaţii firme nou formate. De asemenea, am mers pe urmele celor mai mari contracte pentru a vedea cine le-a câştigat şi am verificat dacă au fost excluse de la licitaţii publice firmele sau fondatorii acestora, implicaţi în dosare de corupţie şi licitaţii trucate.

Crime Moldova
2 aprilie 2015 Deputaţi cu avere (ne)oficială

Unii deputaţi din actualul Parlament nu au indicat în declaraţia cu privire la venituri şi proprietăţi pe anul 2014 toată averea pe care o deţin. Aparent, unii aleşi au decis să fie transparenţi şi au declarat tot ce au înregistrat pe numele lor sau al soţilor. În realitate, au înscris businessuri profitabile, de familie, pe numele copiilor, nepoţilor sau altor persoane apropiate. Legea este însă de partea lor pentru că nu au nicio obligaţie să le declare. Experţii susţin că ar fi necesar de modificat legislaţia, iar funcţionarii, ţinând cont de realităţile din ţara noastră, să fie obligaţi să declare inclusiv averea rudelor apropiate.

Ziarul de Gardă
19 ianuarie 2015 Nr. 18 pe listele partidelor parlamentare: deputaţi devotaţi şi mai puţin devotaţi

Anghel Agache (PLDM) şi Anatolie Zagorodnîi (PCRM) sunt deputaţii credincioşi faţă de partidele care i-au lansat în viaţa politică. Însă nu toţi cei care ocupă poziţia a 18-a pe listele electorale au făcut ca ei. Astfel, actualul deputat democrat Demian Caraseni a figurat anterior pe lista PCRM, iar socialistul Ghenadi Mitriuc — pe lista PLDM. Un alt deputat, Alexandr Nesterovschi, care ocupă poziţia a 24-a pe lista PSRM, a “migrat” de la PCRM, ocupând anterior poziţia de consilier local în Consiliul municipal Bălţi.

Moldova Curată
18 decembrie 2014 Afacerile de familie şi interesele ascunse ale noilor deputaţi (II). Business-urile pro-europenilor

Oamenii de afaceri vor domina viitorul Parlament. Practic fiecare al doilea deputat este implicat, direct sau prin intermediul soţiilor, copiilor, nepoţilor sau off-shore-urilor, în afaceri.

Ziarul de Gardă
9 octombrie 2014 Parlamentul i-a făcut milionari

Majoritatea deputaţilor din actualul Parlament, mandatul căruia expiră în mai puţin de două luni, au avut patru ani plini de prosperitate şi bunăstare financiară. Deşi au declarat că salariul de funcţie este modest, aleşii poporului au adunat în toată această perioadă averi de milioane, cumpărându-şi maşini de zeci de mii de euro, construindu-şi case de lux cu mai multe niveluri sau deschizându-şi conturi grase în bănci.

Ziarul de Gardă
7 august 2014 Stăpânii pădurilor din R. Moldova

Oameni de afaceri, deputaţi, miniştri, procurori, dar şi rude ale acestora, deţin în arendă peste 8 mii ha de pădure. În ultima perioadă, din cauza neregulilor depistate de Agenţia “Moldsilva” în procesul de gestionare a fondului forestier, dar şi ca urmare a deciziilor agenţilor economici de a renunţa benevol la fâşii întregi de păduri, prin intermediul instanţelor de judecată au fost reziliate 128 de contracte de arendă de pădure, cu o suprafaţă totală de 6,7 mii ha.

Ziarul de Gardă
+335,145.08-0.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu Înstrăinarea bunurilor Alte surse 147.8 75.5 66.6 45.2    
335,145.08 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2006 Apartament / 2000 Casă de locuit / 20141/3 90.1 30.8 124.2 734.11 171.5 57.7
924,849.22 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 2011–20141/3x5 Agricol / 2014x12 Agricol / 2008–2012x54 Forestier / 2010x1 Intravilan / 20141/3 Intravilan / 2002x1 2.04 5.67 14.98 0.10 0.37 0.15 19.6 69.7 60.7 2 4.5 4.0
81,759.33 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
BMW X5 (2010) / 2014 BMW X5 (2008) / 2012 Dacia Logan (2008) / 2008 ≈500.03 300.0 99.5
899,522.50 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
USDx1 EURx1 MDLx1 0.1 $ 0.1 € 0.0
4,434.03 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei
 1. Valoarea apartamentului (2006) nu este specificată în declaraţie. În tabel este indicată valoarea din Declaraţia 2017.
 2. Terenul forestier este deţinut în folosinţă în baza unui contract de arendă.
 3. În declaraţie nu este indicată valoarea automobilului BMW X5 (2010), deţinut în folosinţă în baza unui contract de comodat. Legislaţia nu prevede în mod expres indicarea valorii bunurilor deţinute în folosinţă. În tabel este indicată valoarea de piaţă a automobilului.
+701,308.14-0.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu Înstrăinarea bunurilor Alte surse 149.9 346.0 59.3 114.5   31.7
701,308.14 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2006 Apartament / 2000 Casă de locuit / 20141/3 90.1 30.8 124.2 734.11 171.5 57.7
924,849.22 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 2011–20141/3x5 Agricol / 2008–2014x66 Forestier / 2010x1 Intravilan / 20141/3 Intravilan / 2002x1 2.04 20.65 0.10 0.37 0.15 19.6 130.5 2 4.5 4.0
142,487.33 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
BMW X5 (2010) / 2014 BMW X5 (2008) / 2012 Mercedes CLS (2005) / 2009 Dacia Logan (2008) / 2008 ≈500.03 300.0 346.0 99.5
899,522.50 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
USDx1 EURx1 MDLx1 0.6 $ 0.5 € 40.0
61,642.18 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei
 1. Valoarea apartamentului (2006) nu este specificată în declaraţie. În tabel este indicată valoarea din Declaraţia 2017.
 2. Terenul forestier este deţinut în folosinţă în baza unui contract de arendă.
 3. În declaraţie nu este indicată valoarea automobilului BMW X5 (2010), deţinut în folosinţă în baza unui contract de comodat. Legislaţia nu prevede în mod expres indicarea valorii bunurilor deţinute în folosinţă. În tabel este indicată valoarea de piaţă a automobilului.
+905,591.09-0.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu Înstrăinarea bunurilor Alte surse 155.6 559.1 63.4 84.3   43.2
905,591.09 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2006 Apartament / 2000 Casă de locuit / 20141/3 90.1 30.8 124.2 734.11 171.5 57.7
924,849.22 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 20141/3x3 Agricol / 2014x12 Agricol / 2008–2012x54 Agricol / 20111/3x2 Forestier / 2010x1 Intravilan / 20141/3 Intravilan / 2009x1 Intravilan / 2002x1 1.54 5.67 14.98 0.50 0.10 0.37 0.06 0.15 18.9 69.7 60.7 0.7 2 4.5 10.03 4.0
152,487.33 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
BMW X5 (2010) / 2014 BMW X5 (2008) / 2012 Jeep Grand Cherockee (2006) / 2009 Mercedes CLS (2005) / 2009 Dacia Logan (2008) / 2008 ≈500.04 300.0 520.0 346.0 99.5
1,245,565.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
USDx1 EURx1 MDLx2 1.7 $ 1.6 € 36.8
92,141.16 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei
 1. Valoarea apartamentului (2006) nu este specificată în declaraţie. În tabel este indicată valoarea din Declaraţia 2017.
 2. Terenul forestier este deţinut în folosinţă în baza unui contract de arendă.
 3. Terenul intravilan (2009) din mun. Chişinău nu se regăseşte în declaraţiile ulterioare, fără a fi raportate venituri obţinute în urma unei eventuale înstrăinări a acestuia.
 4. În declaraţie nu este indicată valoarea automobilului BMW X5 (2010), deţinut în folosinţă în baza unui contract de comodat. Legislaţia nu prevede în mod expres indicarea valorii bunurilor deţinute în folosinţă. În tabel este indicată valoarea de piaţă a automobilului.
+292,068.93-0.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu Alte surse 144.2 50.5 54.2 43.2
292,068.93 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2006 Apartament / 2000 90.1 30.8 734.11 171.5
905,625.55 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 2008–2012x54 Agricol / 20111/3x2 Forestier / 2010x1 Intravilan / 2009x1 Intravilan / 2002x1 14.98 0.50 0.10 0.06 0.15 60.7 0.7 2 10.0 4.0
74,950.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
BMW X5 (2008) / 2012 Jeep Grand Cherockee (2006) / 2009 Mercedes CLS (2005) / 2009 Dacia Logan (2008) / 2008 300.0 520.0 346.0 99.5
1,265,565.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
USDx1 EURx1 MDLx2 0.6 $ 0.5 € 44.1
60,955.02 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei
 1. Valoarea apartamentului (2006) nu este specificată în declaraţie. În tabel este indicată valoarea din Declaraţia 2017.
 2. Terenul forestier este deţinut în folosinţă în baza unui contract de arendă.
+328,016.65-303,176.00
Venituri
Sursa venituluiTitular
mii lei
Soţie
mii lei
Salariu Înstrăinarea bunurilor Alte surse 131.7 100.0   86.0   10.3
328,016.65 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2006 Apartament / 2000 90.1 30.8 734.11 171.5
905,625.55 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 2012x3 Agricol / 2008–2011x51 Agricol / 20111/3x2 Forestier / 2010x1 Intravilan / 2009x1 Intravilan / 2002x1 0.64 14.34 0.50 0.10 0.06 0.15 3.2 57.62 0.7 10.0 4.0
74,950.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
BMW X5 (2008) / 2012 Volkswagen Passat (?) / 2010 Jeep Grand Cherockee (2006) / 2009 Mercedes CLS (2005) / 2009 Dacia Logan (2008) / 2008 300.0 108.0 520.03 346.0 99.5
1,265,565.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
USDx1 EURx1 MDLx2 0.7 $ 0.5 € 35.1
50,766.80 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei

Declaraţia conţine informaţii incomplete despre proprietăţile deţinute până în anul depunerii declaraţiei, fapt ce contravenea legislaţiei în vigoare la acel moment. Tabelul este completat în baza declaraţiilor depuse în anii următori.

 1. Valoarea apartamentului (2006) nu este specificată în declaraţie. În tabel este indicată valoarea din Declaraţia 2017.
 2. Pentru prima dată terenurile agricole şi cele intravilane apar în declaraţia din anul 2012 (ar putea fi proprietatea soţiei, căsătoria fiind încheiată în 2011).
 3. Pentru prima dată automobilele Jeep Grand Cherockee şi Mercedes CLS apar în declaraţia din anul 2012 (ar putea fi proprietatea soţiei).
+205,676.92-0.00
Venituri
Sursa venituluiSuma
mii lei
Salariu 205.7
205,676.92 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2006 Apartament / 2000 90.1 30.8 734.1 171.5
905,625.55 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Agricol / 2011x31 Agricol / 20111/3x2 Agricol / 2008x20 Forestier / 2010x1 Intravilan / 2009x1 Intravilan / 2002x1 8.33 0.50 6.02 0.10 0.06 0.15 32.1 0.7 25.4 10.0 4.0
71,774.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Volkswagen Passat (?) / 2010 Jeep Grand Cherockee (2006) / 2009 Mercedes CLS (2005) / 2009 Dacia Logan (2008) / 2008 108.0 520.0 346.0 99.5
1,073,565.00 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei

Declaraţia conţine informaţii incomplete despre proprietăţile deţinute până în anul depunerii declaraţiei, fapt ce contravenea legislaţiei în vigoare la acel moment.

+127,578.48-108,000.00
Venituri
Sursa venituluiSuma
mii lei
Salariu 127.6
127,578.48 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2006 Apartament / 2000 90.1 30.8 734.1 171.5
905,625.55 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
Forestier / 2010x1 0.10
0.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Volkswagen Passat (?) / 2010 Dacia Logan (2008) / 2008 108.0 99.5
207,522.50 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei

Declaraţia conţine informaţii incomplete despre proprietăţile deţinute până în anul depunerii declaraţiei, fapt ce contravenea legislaţiei în vigoare la acel moment.

+67,539.50-0.00
Venituri
Sursa venituluiSuma
mii lei
Salariu 67.5
67,539.50 lei
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2006 Apartament / 2000 90.1 30.8 734.1 171.5
905,625.55 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Dacia Logan (2008) / 2008 BMW 520 (1997) / 2007 99.5 ≈110.01
209,522.50 lei
Active financiare
Conturi bancare
valuta, numărul de conturi
Suma
mii
0.00 lei
Datorii
Împrumuturi, credite
valuta / anul contractării
Suma
mii
0.00 lei
 1. Automobilul BMW 520 nu se regăseşte în declaraţiile ulterioare, fără a fi raportate venituri obţinute în urma unei eventuale înstrăinări a acestuia. În tabel este indicată valoarea de piaţă a automobilului.

2008

Informaţii privind proprietăţile deţinute la finele anului 2008.Tabel completat în baza declaraţiilor depuse de către titular în anii următori.
Clădiri
Categoria
/ anul dobândirii
Suprafaţa
m2
Valoarea
mii lei
Apartament / 2006 Apartament / 2000 90.1 30.8 734.1 171.5
905,625.55 lei
Terenuri
Categoria
/ anul dobândirii, cantitatea
Suprafaţa
ha
Valoarea
mii lei
0.00 lei
Bunuri mobile
Marca
(anul producerii) / anul dobândirii
Valoarea
mii lei
Dacia Logan (2008) / 2008 BMW 520 (1997) / 2007 99.5 ≈110.01
209,522.50 lei
 1. Automobilul BMW 520 nu se regăseşte în declaraţiile ulterioare anului 2009. În tabel este indicată valoarea de piaţă a acestuia.